Propanem je vytápěn obecní úřad i sousední budova se 14 byty, lékařskou ordinací a knihovnou.

V malebné české vesničce spoléhají na propan

Je známo, že vytápění plynem patří mezi energeticky nejúčinnější způsoby. Nejen z hlediska výhřevnosti, ale i z pohledu ochrany životního prostředí. Jenže co když v obci přípojka zemního plynu chybí? Řešením může být zásobník plynu na kapalný propan.

V České republice je zhruba 20 procent obcí stále bez přípojky zemního plynu. Jde především o malé obce do pěti tisíc obyvatel, jejichž rozpočty jsou „napjaté jako struna”. Jakékoli investice je proto třeba velmi pečlivě zvažovat. A když už se do nějaké obec pustí, musí přinést významnou úsporu. Jedním z častých témat bývá vytápění obecních domů, ať už jsou to městské úřady, obecní byty, nebo třeba domovy pro seniory.

Malebná vesnička nedaleko Nových Hradů řešila podobný problém již před několika lety. Vzhledem k tomu, že přípojka zemního plynu je zde, mírně řečeno, v nedohlednu, nezbylo nic jiného než zvolit instalaci zásobníků na kapalný propan. Nedávno, po několikaletém provozu, však došlo ke změně dodavatele. Nižší cena a kvalitnější servis, které nový dodavatel poskytl, přitom nebyly jedinými důvody, proč k tomu došlo. Výběr dodavatele plynu je třeba vždy pečlivě zvážit, zjistit si reference o instalacích, cenách či kvalitách plynu a také věnovat pozornost navrhované smlouvě. Obce nebo obecní domy často volí pronájem zásobníků, což je v mnoha ohledech výhodné. V našem „příběhu” obec vytápí propanem obecní úřad a sousední budovu, ve které je 14 bytů, lékařská ordinace a knihovna.

Ve vesnici nedaleko Nových Hradů došlo nedávno ke změně dodavatele propanu. Nyní ji zásobuje společnost Tomegas, která rovněž dodala potřebné zásobníky na plyn.

Rychlost instalace a prvotřídní servis

Od července 2019 si obec jako dodavatele vybrala firmu Tomegas z Milevska, která se distribucí technických plynů zabývá již od roku 1992. Během velmi krátké doby bylo vše zařízeno, byly instalovány čtyři nové zásobníky, a navíc byl u obecního úřadu vyměněn starý kotel za nový, jenž přinesl další významnou úsporu navíc. Obecnímu rozpočtu vyhovuje nejen cenová politika společnosti Tomegas, ale rovněž servis, který poskytuje. V pronájmu zásobníků jsou totiž zahrnuty i revize. Zásobníky se plní v průměru čtyřikrát do roka. Doplňování plynu si může obec hlídat sama, anebo si objednat veskrze automatický provoz, o který se stará dodavatel, to znamená firma Tomegas.

O propanu a zásobnících

Výhody propanu jsou na první pohled zřejmé. Jednak se můžete spolehnout na vysokou výhřevnost a jednak je jeho distribuce velmi snadná. V kapalném stavu se distribuuje pomocí autocisteren, přičemž naplnění jednoho zásobníku trvá pár minut – samozřejmě s ohledem na velikost nádrže. Společnost Tomegas nabízí několik variant, ale nejčastěji je využíván zásobník o objemu 4,85 m3.

Zásobník na kapalný propan lze instalovat nad zemí, nebo jej umístit pod zem, případně zvolit kompromis. Spalováním propanu, který je tvořen pouze uhlíkem a vodíkem (C3H8), nevzniká prach ani popel, a tedy nedochází ke znečištění ovzduší. To je určitě dobrá vizitka především pro obce, které leží v chráněných krajinných oblastech. Za zmínku rovněž stojí i skutečnost, že na rozdíl od některých typů tepelných čerpadel nezatěžuje vytápění plynem okolí žádným hlukem. Vytápění propanem lze tedy označit za jedno z nejekologičtějších způsobů vytápění vůbec. Dodejme, že Tomegas věnuje velkou pozornost také kvalitě plynu, který z drtivé většiny pochází z německých rafinérií, což je další bod k dobru.

Autor: Ing. Ivan Sklenář
Foto: archiv autora