Klíč ke správné ventilaci šindelové střechy: IKO ARMOUVENT MULTI

Větrací systém IKO ARMOURVENT® MULTI řeší zdravou střechu bez viditelných zařízení na jejím povrchu. Jedinečný design je tvořen tenkým, avšak ultra-tuhým profilem, který je téměř neviditelný a zajišťuje hladkou a přímou střešní linii.

Proč ventilovat šindelovou střechu?

Pokud se šindelové střechy neventilují, teplota pod nimi vzrůstá. V důsledku toho stárne střešní konstrukce mnohem rychleji a současně vzniká pod střechou vlhký a pro život nezdravý vzduch. Odvětráním střechy se sníží teplota jak šindelové střechy, tak prostoru přímo pod ní, čímž se odstraní negativní vlivy na střešní konstrukci a zabrání se akumulaci vlhkosti v půdních prostorách.

Ventilací se vyrovná teplota vně i uvnitř střechy. Střešní konstrukce bude potom schopna odolávat náhlým změnám teplot. Především pak těm, které vznikají v důsledku letních bouří. Odvětrání střechy představuje také prevenci ledových bariér. Ledové bariéry jsou důsledkem soustavného mrznutí a tání sněhu v důsledku toho, že teplo unikající střešním záklopem je zadržováno v oblasti podhledů zmrzlou břečkou. Pokud dojde ke vzniku ledových bariér, může dojít velmi jednoduše k vniknutí vody do střechy.

„Vyvážený ventilační systém”, který je klíčem správného odvětrání střechy, umožňuje unikání tepla a vodních par ze střešního systému. Vzduch musí mít možnost volně cirkulovat mezi izolací a přibitým střešním záklopem, od okapů k hřebenům. Tím se prodlouží životnost vaší střechy, zvýší se komfort bydlení a upraví se vlhkost v domě, což povede k nižším účtům za služby, protože sušší izolace bude lépe fungovat.


S ARMOURVENT® MULTI

Bez ARMOURVENT® MULTI

Vyvážený systém: Klíč ke správné střešní ventilaci

Nejdůležitějším faktorem u střešní ventilace je požadavek „vyváženého systému”. Znamená to, že každý cm2 odváděného vzduchu musí být vyvážen nasáním stejného množství vzduchu u okapů.


Větrací systém IKO ARMOURVENT® MULTI

Vyvážený systém zajistí, že se z podkroví odvětrá škodlivé teplo a vlhkost, což povede k ochraně střechy před předčasným zastaráváním a uchrání střechu před nákladnými opravami. Pokud má střecha řádně vyvážený systém, vzduch proudí od okapů z dolní části podkroví k jeho vrcholu a vytlačuje přirozeným proudem teplo a vlhkost, přičemž se využívá tlak vzduchu, termický efekt a difúze. Pokud dojde k narušení rovnováhy v tomto systému a čistý volný prostor odvětrání (NFA) u hřebene je větší než u okapu, může vzniknout obrácené proudění vzduchu, které bude mít opačný účinek než požadujeme. Vzduch bude proudit z vrcholu domu a bude se tlačit dolů k okapům. V důsledku toho nebude teplo a vlhko moci unikat a do domu bude nasáván další vzduch a vlhko.

Profesionálové ve stavebnictví dodržují standardy statické ventilace, jež jsou uváděny v požadavcích na správné odvětrávání. Tyto požadavky stanoví poměr 1:300. To znamená jeden cm2 ventilace na každých 300 cm2 izolované střešní plochy. Kromě toho vyžadují specifikace dobrého odvětrání podkroví vyvážený ventilační systém – 50 % odvětrávačů u okapu a 50 % v horní části střechy.

Sklon střechyPožadovaný NFA odvětrávacích otvorů
15° až 40°P÷300
41° až 85°P÷600


ARMOURVENT® MULTI ARMOURVENT® MULTI PLUS
Rozměry6 m × 22,80 cm6 m × 28,50 cm
Použito pro IKO šindel typMonarchMonarch-Diamant
Armourglass (Victorian)Diamant-(Shield)

ArmourShield

Superglass (-Biber)

BiberShield

Marathon Ultra (Cambridge)
Sklon střechy15° až 60°15° až 60°
Plocha odvětrání275 cm2/m275 cm2/m
Poznámka: Střechy s parotěsnými zábranami vyžadují o 40% nižší ventilaci.
V některých regionech (horské oblasti, pobřeží) mohou platit zvláštní stavební předpisy.

Výpočet čistého volného prostoru odvětrávacích průduchů

Vzduchová mezera mezi izolací a střešní krytinou musí být 4 až 6 cm. Vzduch by měl proudit dovnitř z dolní části střechy (okapy) a odcházet horní částí střechy (hřeben). Proudění vzduchu mezi okapovými a hřebenovými odvětrávači musí být bez překážek (tvořených izolací nebo krovy), aby se zajistila příčná ventilace. Celkový požadovaný čistý volný prostor (NFA) odvětrávacích otvorů je funkcí izolované střešní plochy (P) a sklonu střechy.

Příklady střešních konstrukcí

Ventilace by se měla rozdělit rovnoměrně mezi počet odvětrávačů u okapů a v hřebenech.

Příklad: P = 120 m2; Sklon střechy = 35°; NFA Armourvent®Multi = 275 cm2/m
Celkový požadovaný NFA odvětrávacích otvorů: 120÷300 = 0,4000 m² = 4000 cm²
Minimum běžných metrů průduchů požadovaných po celé střeše: 4000/275 = 14,54 m
Běžné metry průduchů v hřebeni: 14,54÷2 = 7,27 => 7,50 m.
Běžné m průduchů u okapů: 14,54÷2 = 7,27 => 7,50 m.

Autor: Ing. Vítězslav Joura
Foto: Archiv firmy IKO