Klidný odpočinek zajistily aku cihly HELUZ

V Poděbradech vznikl nový nízkoenergetický lázeňský pečovatelský dům Hvězda. Jeho obvodové cihelné zdivo je bez zateplení a tiché nerušené bydlení zde realizují akustické cihly, oboje v podání cihlového systému HELUZ. Budova má sloužit starším lidem, kteří žijí osaměle a kteří zde získají pečovatelské služby spojené s lázeňstvím, ale i společenskou komunitu.

Poděbrady. Krásné lázeňské město s typickou příjemnou atmosférou, které uzdravuje a vrací lidem životní síly. Najdete tu spoustu historických lázeňských domů, ale i nová, moderní zařízení, sloužící k odpočinku a obnově sil. Mezi nimi pak nový lázeňský dům Hvězda v blízkosti lázeňské kolonády.

Investorská společnost, která začala s výstavbou domu Hvězda, vlastnila pozemek v proluce mezi stávající zástavbou. Podle územního plánu tam měl být umístěn dům, jenž by nějak souvisel s lázeňstvím.

Projektant Ing. Radek Petr proto dostal zadání navrhnout pro toto místo multifunkční lázeňský dům, který by měl ubytovací část s apartmány 2+kk ve 3. až 5. podlaží; ve druhém nadzemním podlaží pak menší, typické hotelové pokojíky. Investor chtěl, aby to byla budova moderní a nenáročná na spotřebu energie. Sloužit má pak hlavně starším lidem, kteří zůstanou sami a získají tu zdravotní a pečovatelské služby spojené s lázeňstvím.

Projekt „na míru” pro budoucí uživatele

Když se projektuje běžný dům, postupuje podle obecných požadavků na bydlení. Nový lázeňský dům je však navržen s ohledem na specifické uživatele. Je bezbariérový, má dva výtahy, chodby jsou dimenzovány tak, aby se tam pohodlně dostal vozíčkář. Důležitá je akustika, tedy požadavek, aby se uživatelé jednotlivých apartmánů a hotelových pokojů navzájem nerušili a měli svůj klid.

Po dohodě s investorem jsme chtěli vytvořit nízkoenergetický dům, nenáročný na spotřebu energií, jak v zimě na vytápění, tak v létě na chlazení”, řekl projektant domu ing. Radek Petr. „Koncipovali jsme to tak, aby to byl klasičtější dům z hlediska použitých materiálů, ale zároveň aby vyhovoval potřebám na nízkou spotřebu energií a přitom moderně vypadal. Udělali jsme si propočet, jaký součinitel prostupu tepla bychom potřebovali, tak aby to vyhovovalo energeticky i ekonomicky.

Lázeňský pečovatelský dům Hvězda v Poděbradech, pohled od jihovýchodu

Obvodový plášť z cihel HELUZ Family 2in1

Vybíral se materiál, se kterým by se dobře stavělo a který by umožnil i členitější řešení domu. Bylo vytipováno víc materiálů, splňujících kritéria pro obvodový plášť, volba nakonec padla na obvodové cihelné bloky HELUZ Family 2in1 38. Tento materiál svými tepelně izolačními vlastnostmi odpovídá požadavkům na stavbu nízkoenergetického domu.

Moderní budova bez dodatečného zateplení

K rozhodnutí, proč použít na obvodový plášť jednovrstvé zdivo, přispěl fakt, že jsme plášť nechtěli dodatečně zateplovat kvůli nebezpečí poškození ptactvem nebo i náhodným mechanickým poškozením. Je to dům, který sousedí s frekventovaným chodníkem, což podstatně zvyšuje riziko poškození fasády. Nemluvě o tom, že se dodatečným zateplením zvyšuje i difúzní odpor zdiva a tím i nebezpečí plísní v interiéru,” říká k volbě materiálu na obvodové zdivo projektant domu. Doplňme ještě, že běžné kontaktní zateplení (ETICS) má v porovnání s obvodovým zdivem jen zlomkovou životnost, což s sebou nese budoucí závazek.

Je nutné říct, že budova je koncipována a postavena jako monolitický železobetonový skelet, kde suterén tvoří monolitická železobetonová bílá vana. To proto, že je tu vysoká hladina spodní vody a my jsme se nacházeli se základovou spárou v blízkosti spodní vody. Tím byla stavba limitována. V přízemí budovy byl požadavek na společenské prostory, tedy restaurace nebo salonek. Tento velký multifunkční prostor je dělem posuvnými příčkami, další část je určena pro rehabilitaci a balneo provozy, nechybí tu ani rehabilitační bazén. Tyto prostory jsou určeny jak pro nájemníky lázeňského domu, tak pro veřejnost,” říká projektant.

Kvůli zvukové izolaci a tepelné akumulaci byly v interiérech použity akustické cihly HELUZ AKU 25 MK

Akustické cihly HELUZ pro potřebný akustický komfort

Přízemí je klasický železobetonový sloupový skelet, který je vyzdíván cihelnými příčkami, je tam použita akustická cihla HELUZ AKU 20, v dalších částech, kde již není nutný akustický komfort, jsou použity příčkovky HELUZ 11,5.

Když se přesuneme výš, konstrukční systém se mění z klasického sloupového na stěnový příčný železobetonový skelet. Od třetího nadzemního podlaží do pátého jsou příčné stěny mezi jednotlivými byty vyzděny akustickými cihlami HELUZ AKU 25 MK a ze stejných cihel i podélné stěny mezi chodbou a byty. Tím se řeší nejen požadavky statiky, ale také akustické požadavky.

Když jsme se ptali Ing. Radka Petra, proč volil právě tento materiál, řekl nám, že cihly HELUZ AKU 25 MK zajišťují především akustický komfort, ale splňují i všechna další kritéria na stavbu domu. V porovnání s jinými materiály vyhovoval i cenově, proto ve výběrovém řízení dostaly materiály HELUZ přednost.

Projekt naplnil představy investora

Z jeho odpovědí se dalo vyčíst, že se mu podařilo naplnit představy investora a reálně tak vyjádřit investorův požadavek, který mu jako projektantovi zadal. Snažil se i jako spoluinvestor pro to udělat maximum a využít i všechny poznatky z jiných dosud realizovaných projektů a staveb. Udělat vše tak, aby to odpovídalo i požadavkům budoucího provozu tohoto lázeňského zařízení.

V současné době jsou apartmány pronajímány starším lidem, kteří zůstali sami. Jsou jim tam poskytovány i veškeré služby včetně zdravotní pečovatelské služby. V přízemí je rehabilitační zázemí včetně bazénu.

Provozovatelem lázeňského domu je společnost Hvězda SK s.r.o. Jak jsme se od provozovatele dozvěděli, Senior centrum Hvězda poskytuje kvalitní sociální a zdravotní služby seniorům, kteří nemohou z důvodu nepříznivého zdravotního, věku či rodinné situace žít ve svém přirozeném domácím prostředí.

Pohled na architektonický detail chráněných balkonů na budově.

Zajímavá stavba, která se líbí a dobře se v ní bydlí

Za dva a půl roku vznikla budova, která se líbí a je velmi zajímavá svým řešením. Přitom se podařilo dobře proměnit ve skutečnost představy architekta a projektanta. Budova rozhodně není fádní, což ukazuje doprovodná fotodokumentace. Všem zúčastněným šlo o kvalitu díla, proto se některé věci neuspěchaly, nechal se jim potřebný čas už proto, že stavba je na podloží, které vyžaduje dodržovat přesné technologické postupy stavby.

Důležité je, že současní uživatelé apartmánů a hotelových pokojů v lázeňském domě Hvězda jsou s bydlením spokojeni, nestěžují si na rušivé podněty a mají zde, dík projektu „na míru”, komfortní a klidné zázemí pro další život.

Fotogalerie

Autor: RNDr. Jiří Hejhálek
Foto: Redakce, Heluz