Přidat na Seznam.cz Přidat na Google News

Komplexní návrhy interiérů programem trueSpace5.1

Programy trueSpace jsou od roku 1995 využívány tuzemskými firmami převážně pro návrhy interiérů. Od roku 1998 se program trueSpace začíná přizpůsobovat požadavkům uživatelů doplňováním o nové funkce a povely. Vývoj programových modulů zajišťuje tuzemská firma PC Design na základě konzultací s výrobci prvků pro zařizování interiérů. Koncoví uživatelé tak dostávají programový produkt přizpůsobený jejich potřebám a stávají se spoluautory komplexního programového řešení.

  Program trueSpace americké firmy Caligari Corporation je universálním 3D modelovacím, vizualizačním a animačním programem. Od druhé verze z roku 1995 se začal u nás používat i pro návrhy interiérů a to hlavně pro velice kvalitní fotorealistické zobrazení na displeji i do souboru na disk. U každého 3D programu pro návrhy interiérů je velice důležitá tvorba a editace modelů zařizovacích prvků. Program trueSpace2 se vyznačoval pracovním prostředím vyvinutým pro práci v 3D prostoru a tvorba nových prvků s přesností odpovídající 3D CAD systémům byla poměrně snadná. Program trueSpace2 z roku 1995 dodnes používají např. prodejci kuchyní firmy VNV Vyškov.
   V roce 1997 byl zahájen prodej trueSpace3. Velice rychle byla provedena lokalizace do češtiny a začaly se hledat nové aplikační možnosti využití. Nová verze byla totiž výrazně inovována a doplněna o možnost programování pomocí vnitřních API funkcí. Začátkem roku 1998 vzniklo prezentační CD a.s. Keramika Horní Bříza obsahující kompletní sortiment obkladů a dlažeb. Keramika Horní Bříza začala hledat vhodný program, který by umožňoval prodejcům rychlou tvorbu modelů interiérů s využitím textur obkladových prvků na CD. Na základě konzultací s pracovníky Keramiky Horní Bříza byla vyvinuta zcela nová technologie simulace keramických obkladů a dlažeb v programu trueSpace3 a řada souvisejících programových modulů. Podrobná prezentace je na CD HOB pro rok 2000. Využití programu trueSpace3 pro návrhy interiérů s keramickými obklady přineslo výrazné zvýšení jeho prodeje.
   V létě 1999 si firma GORENJE vybrala program trueSpace3 jako náhradu za program AutoCAD LT používaný na prodejnách pro návrhy kuchyní. Vzhledem k tomu, že uživatelé programu AutoCAD LT byli zvyklí na rychlé sestavování modelů kuchyní v CAD prostředí, bylo nutno vyvinout nové programové moduly pro trueSpace3. Dále byl vyvinut programový modul pro cenovou kalkulaci, který přinesl časovou úsporu proti původnímu ručnímu sestavování seznamu prvků z modelu kuchyně v programu AutoCAD LT.
   Další firmou, která se rozhodla využívat program trueSpace pro návrhy a kalkulace modelů kuchyní, byla firma SYKORA. Zde se jednalo o náhradu programu DataCAD, která začala v létě roku 2000. Na trhu již byla další verze programu trueSpace, která měla mnohem větší počet vnitřních API funkcí, než verze trueSpace3. Na základě požadavků firmy SYKORA vznikly další programové moduly. Základním požadavkem bylo zajištění ochrany programových modulů i knihovny prvků proti nelegálnímu používání. Dále se začal řešit automatický převod 3D modelu do dvourozměrného půdorysu, který je nutný pro montáž kuchyňské sestavy.
   Začátkem roku 2001 firma Caligari Corporation dokončila vývoj programu trueSpace5 a v květnu snížila ceny všech verzí programu trueSpace. Poslední verze trueSpace5.1 výrazně usnadňuje práci uživatele vizuálními knihovnami a plně přizpůsobitelným pracovním prostředím. Poměrně rychle byla provedena lokalizace včetně demonstrační verze. Na základě požadavků uživatelů probíhá u firmy PC Design vývoj dalších programových modulů.
   Vzhledem k tomu, že programové moduly lze u trueSpace5.1 aktivovat klávesami, byla nejdříve vyvinuta nová technologie doplňování prvků z vizuálních knihoven na přesnou pozici podle vybraného nebo předchozího doplněného prvku. Výběr a doplnění vybraného prvku se provede přetažením myší a stisknutím příslušné klávesy podle směru přisunutí. Tvorba kompletního modelu kuchyně se tak stává otázkou několika minut. Jestliže se využívá pracovní režim plného dynamického zobrazení Direct3D, potom je tvorba modelu velice názorná. K rychlosti tvorby přispívá i to, že na rozdíl od všech konkurenčních 3D programů probíhá tvorba modelu v perspektivním pohledu a ne v půdorysu. Okno s půdorysem je pochopitelně k dispozici, ale má pouze pomocnou kontrolní funkci.
   Základem úspěšné počítačové tvorby interiérů je knihovna modelů zařizovacích předmětů. Přestože lze v programu trueSpace5.1 modely prvků přímo vytvářet i importovat ve formátech 3DS a DXF, byl zahájen vývoj řady programových modulů pro parametrickou tvorbu prvků. Uživatel si zvolí příslušný programový modul podle typu prvku a zadá několik číselných parametrů jednoznačně popisujících daný prvek, který se pak vytvoří automaticky. Zatím jsou k dispozici moduly pro kuchyňské skříňky a bude se pokračovat kancelářskými a výplňovými prvky. Pro kuchyňské skříňky byly vyvinuty programové moduly pro parametrickou tvorbu samostatných dvířek skládaných i frézovaných.
   Při návrzích modelů kuchyní, které jsou nejčastěji zpracovávanými interiéry na počítačích, se vždy začíná základní sestavou optimálně vyplňující půdorys. Teprve potom se začíná zákazník zajímat o estetickou stránku kuchyňské sestavy. Základním požadavkem je rychlá změna typu kuchyně, což lze v počítačovém modelu velice rychle provést výměnou všech dvířek případně úchytek. Proto byl vyvinut programový modul na výměny dvířek nebo úchytek u jedné skříňky nebo v celém modelu. Místo výměny dvířek lze měnit typ kuchyně i změnou materiálu u všech prvků kuchyně. Vzhledem k tomu, že program trueSpace5.1 umožňuje změny materiálů pouze u jednoho prvku, byl vyvinut programový modul na změny jednoho nebo více materiálů najednou v celém modelu. Teprve pak se plně projeví výhody počítačového zpracování různých variant návrhu modelu kuchyně. Uživatel pouze volí druhy dvířek, úchytek a kombinace materiálů. Zbytek za něj udělá příslušný programový modul. Navíc je možno okamžitě po dokončení nové varianty zjistit celkovou cenu kalkulačním programovým modulem.
   Kalkulační programový modul provádí komplexní kalkulaci kuchyňské sestavy. Pro rychlé sestavování modelů kuchyní jsou spodní skříňky doplněny pracovní deskou. Kalkulační program kromě kalkulace jednotlivých skříně umí procházet vnitřní stromou strukturu každého prvku a zjišťovat z ní potřebné informace pro komplexní kalkulaci, ve které se potom objeví celková délka pracovní desky a těsnicích případně okrasných lišt. Podle požadavků uživatelů provádí firma PC Design další úpravy kalkulačního programového modulu. Kalkulační modul je možno přímo navázat na databázový systém výrobce kuchyní.
   Pro montáž kuchyňské sestavy u zákazníka je nutný montážní půdorysný plán s půdorysy všech skříněk a s vyznačenými rozvody vody, plynu a elektřiny. Program trueSpace5.1 je ale určen pouze pro práci s třírozměrnými objekty. Proto bylo nutno vyvinout dvourozměrný kreslicí modul s využitím technologie ruské firmy Comandor, Ltd, od které byla zakoupena příslušná knihovna API funkcí. Do programu trueSpace5.1 je tak začleněn kvalitní 2D CAD systém doplněný řadou nových povelů. Převod modelu kuchyně do půdorysného výkresu je řešen programově. Aktivací povelu Půdorys dostane uživatel kompletní půdorys kuchyně se základními šířkovými kótami všech prvků. Stačí doplnit další požadované kóty a doplnit schémata rozvodů. Půdorys lze vytisknout nebo uložit ve formátu DXF pro export do dalších 2D CAD programů. Do půdorysu je dokonce možno vložit obrázek modelu kuchyně a vytisknout půdorys i s obrázkem. Vedle rastrových obrázků umí program trueSpace5.1 ukládat na disk i vektorové soubory DXF s viditelnými hranami. Boční pohledy lze v kreslicím modulu kótovat.
   Program trueSpace5.1 lze využívat i pro návrhy bytových a kancelářských interiérů, neboť byla vyvinuta i nová technologie tvorby 3D modelu více místností z půdorysného plánu v kreslicím programovém modulu.
   Pro zájemce o praktické vyzkoušení výše popisované technologie tvorby modelů interiérů je k dispozici CD s demonstrační verzí programu trueSpace5.1, demonstrační verzí popisovaných programových modulů, řadou demonstračních souborů a video ukázkami pracovních postupů. Další informace jsou na webové stránce http: //web.iol.cz/pcdesign pro podporu tuzemských uživatelů produktů firmy Caligari Corporation. 
Autor: Ing. Libor Štolc
Foto: Archiv firmy