Přidat na Seznam.cz Přidat na Google News

Konference Památkář, projektant a investor ve vzájemném dialogu s tématem Vizuální smog

Dne 21.–22. 5. 2019 (zahájení v 9.30 hod.) se uskuteční v budově Staré radnice v Havlíčkově Brodě již 5. ročník dvoudenní konference, která má název Památkář, projektant a investor ve vzájemném dialogu. Konference bude zaměřena na téma Vizuální smog. Program a diskusi bude moderovat Bc. Libor Honzárek, zástupce předsedy Oblastní kanceláře ČKAIT v Jihlavě, předseda Sdružení historických sídel Čech, Moravy a Slezska a místostarosta Havlíčkova Brodu. Záštitu nad letošní konferencí převzalo Ministerstvo kultury ČR a Národní památkových ústav. Generálním partnerem konference je Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě (ČKAIT).

Památkáři, projektanti a investoři jsou třemi subjekty, kteří nesou značnou odpovědnost za uspořádání našeho veřejného urbanizovaného prostoru i za dotváření historicky definovaného krajinného rázu. Citovaní aktéři jsou důležitými subjekty, kteří svým rozhodováním a svými skutky ovlivňují do značné míry kvalitu veřejného života, resp. kvalitu života vázanou na historickou lokaci.

Na konferenci vystoupí a budou diskutovat významní čeští památkáři, projektanti i architekti. Mezi nimi například Vlastislav Ouroda, Svatopluk Zídek, Jan Pešta, Karel Kuča, Věra Kučová a další čeští erudovaní odborníci.

Jde o dvoudenní akci, kde se bude hovořit o potřebě vedení vzájemného dialogu mezi památkářem, projektantem a investorem v procesu přípravy i následné realizace vlastních rekonstrukcí památkových objektů, dále pak o podmínkách při umisťování nových staveb v chráněných a hodnotných lokalitách, případně o samotných úpravách veřejných prostranství situovaných v oblastech celospolečenského zájmu.

Konference ani tentokráte nebude konferencí „vědeckou“, tedy striktně odbornou, přesněji řečeno opět nebude cílena pouze na odborníky z řad teoretiků architektury či dějin umění. I v letošním roce bude programová náplň určena zejména pro lidi z praxe, studenty stavebních škol, řadové projektanty a stavitele, zástupce obecních samospráv měst a obcí, pro úředníky státní správy a samosprávy. Přivítáme i samotné vlastníky staveb hodných památkového zájmu a v neposlední řadě i laickou veřejnost, která se o dané téma zajímá jen z vlastního popudu.

„Tematiku vizuálního smogu budou přednášející posuzovat z různých úhlů. Zaměří se na praktické dopady absence znalostí grafických principů a pravidel při výrobě firemních označení provozoven. Budou diskutovat s účastníky konference o neorganizovaném grafickém vyjádření, bez známého adresáta, které negativně ovlivňuje podmínky k životu a zdraví osob. Zaměří se na nesprávné umísťování a agresivní podobu reklamních sdělení a instalaci nevhodného mobiliáře v centrech sídel. Poukážou na zřizování restauračních předzahrádek, na nevkusné barevné nátěry vnějších omítek nebo střešní pláště na objektech v památkových územích,“ stručně charakterizoval Libor Honzárek hlavní témata, která se objeví na konferenci.

Wikipedie k tomu dodává, že „O vizuální smog se jedná vždy, kdy je pozorovatel nucen jej spatřit, bez možnosti jej pohledem přejít. Měřítkem je pak míra kontrastu, velikosti vůči ostatním prvkům, zmnožení a zábor veřejného prostoru.

Již v roce 2017 se na této konferenci objevilo téma vizuální smog. Odborníci diskutovali o vizuálním smogu v našich městech, o problémech staveb ve veřejném památkovém prostoru, o navrhování mobiliářů, vhodnosti používaných materiálů při opravách fasád historických objektů, dále o uplatnění zeleně v centrech, industriálních památkách a dalších tématech.

Doprovodný program se bude věnovat historickým stavbám v kontextu svého okolí. Subjekty památkové ochrany jsou v současnosti atakovány mainstreamovými trendy i společenskou poptávkou. Představeny budou dobré i špatné příklady. Uskuteční se komentovaná prohlídka centra Havlíčkova Brodu, resp. právě letos zrekonstruovaného Smetanova náměstí.

Novináři jsou na této konferenci vítáni. Členové ČKAIT neplatí žádný poplatek, ale musí se zaregistrovat na adrese: http://www.konferencehb.cz.

Autor: Mgr. Soňa Rafajová