Kvalitní betonové konstrukce

Betonáž zavlhlých a tuhých betonů patří k nejtěžším pracím na stavbě. Pro její usnadnění v oblasti betonových konstrukcí lze použít lehce zpracovatelný beton Easycrete®, který vyvinula a dodává skupina Českomoravský beton.

Kvalita samotných materiálů a služeb, které jsou dnes už standardem ze strany dodavatelů stavebních materiálů už nehrají hlavní roli při výběru vhodného materiálu. V poslední době jsme zaznamenali zvýšené požadavky ze strany společností, které realizují stavby, na způsob zpracování, rychlost realizace a finanční náklady, na které má vliv neustálé zdražování vstupních surovin a energie.


Easycrete® vyrábějí všechny betonárny skupiny Českomoravský beton

Inovativní řešení

Zrychlené tempo výstavby vyžaduje nové technologie, jejichž použití je podmíněno zachováním nebo spíše zvyšováním kvality díla. Jedním z výhodných inovativních řešení v oblasti betonových konstrukcí je použití lehce zpracovatelného betonu Easycrete®.

Tento materiál vyvinula společnost Českomoravský beton, a.s., člen HeidelbergCement Group, která spolu se svými dceřinými společnostmi působí již řadu let na trhu stavebních hmot v České republice. Její hlavní činností je výroba transportbetonu všech druhů a tříd.


Ukládání Easycrete® do základové desky rodinného domu

V souladu s vývojovými trendy dodávají dceřiné společnosti skupiny Českomoravský beton již několik let na trh i tzv. samozhutnitelné betony, jejichž výrobu umožnilo použití nejnovější řady plastifikátorů na bázi polykarboxylátů. Samozhutnitelné betony (nejen v zahraničí označované jako SCC) jsou betony, které jsou i přes svou tekutost (v bednění se samovolně roztékají do vzdáleností větších než 10 metrů) vysoce stabilní. Jejich výhodou je, že se při ukládání do bednění na stavbě nemusí zhutňovat.

Vlastnosti a výhody produktu

Easycrete® je lehce zpracovatelný až samozhutnitelný beton vhodný k rychlému zhotovování základů (včetně pilot), hustě vyztužených konstrukcí stěn, sloupů a stropů, štíhlých konstrukcí a pohledových betonů. Nevyžaduje náročné hutnění ponornými či příložnými vibrátory. Lehce se roztéká po bednění a vyplní bez problému všechny záhyby konstrukce. Snižují se tak nároky na pracovní sílu i dodatečná technologická zařízení a zmírňuje se i hlučnost spojená se zmíněným procesem. Dalším plusem je vynikající kvalita povrchů samozhutnitelných betonů – nízký počet a malá velikost pórů vede k výsledné hladké a krásné pohledové ploše.

Easycrete® obsahuje kamenivo do maximální velikosti zrna 16 mm a aktivní příměsi, zlepšující reologii betonu a finální vzhled povrchu konstrukce. Ke zlepšení tekutosti betonu se používají nejmodernější a nejúčinnější přísady – polykarboxyláty. Značkový beton Easycrete® je samozřejmě betonem, dodávaným v souladu s evropským standardem ČSN EN 206-1/Z3.


Zkouška rozlivu betonu Easycrete®

Tři základní varianty

Beton je dodáván všemi betonárnami skupiny Českomoravský beton ve třech základních variantách: Easycrete® F, Easycrete® SF a Easycrete® SV.

Easycrete® F – tekutý transportbeton pro běžné použití

 • Oblast použití: bytové stavby, základové desky a pasy, stropy, průmyslové podlahy, drátkobeton.
 • Rozlití: mezi 560 mm a 620 mm.
 • Lehce zpracovatelný beton třídy konzistence F5.
 • Zvláštní specifika: vysoký výkon při betonáži, snížené nároky na hutnění.

Easycrete® SF – velmi tekutý, téměř samozhutnitelný transportbeton

 • Oblast použití: průmyslové stavby, základy, piloty, sloupy, stěny, vodotěsné stavební konstrukce (např. bílé vany, základové desky).
 • Rozlití: mezi 630 mm a 750 mm.
 • Lehce zpracovatelný beton třídy konzistence F6.
 • Zvláštní specifika: možnost dosažení okamžitě kompaktního hladkého povrchu, možnost dokonalého zalití profilované výztuže, významně snížené nároky na hutnění.

Easycrete® SV – samozhutnitelný high-tech transportbeton

 • Oblast použití: veškeré stavební konstrukce, které nelze vybetonovat betonem nižších konzistencí (např. tenké sloupy nebo stěny).
 • Rozlití z obráceného Abramsova kužele: větší nebo rovno 640 mm.
 • Samozhutnitelný beton třídy konzistence F6–F7 (SCC).
 • Zvláštní specifika: nejrychlejší betonáž, možnost zaplnění veškerých komplikovaných míst v bednění (komplikované detaily konstrukce), samozhutnitelný, možnost dosažení nejlepšího kvality povrchu (pohledový beton), bezhlučná betonáž.

Pro Nové železniční spojení v Praze byl použit Easycrete® SV

Více informací o produktu naleznete na www.easycrete.cz.


Easycrete® byl použit při stavbě Technické knihovny v Praze
Autor:
Foto: Archiv firmy