Lanovka na Sněžku s titulem Stavba roku

Nová lanovka na Sněžku, která byla uvedena do provozu v prosinci 2013, získala jeden z prestižních titulů Stavba roku v kategorii rekonstrukce stavby pro dopravu. Moderní stavba je kombinací klasické horské architektury a technických detailů, které jsou dobře viditelné. Dřevěné obložení dodává budově vzhled klasické horské chaty.

Rekonstrukce lanové dráhy na Sněžku byla podle poroty soutěže „unikátním projektem celorepublikového významu, jehož realizace probíhala v nejpřísněji chráněné zóně Krkonošského národního parku.

Rekonstrukce lanové dráhy na Sněžku

  • Autoři: Ing. Miloš Pařízek – TRENTO s.r.o., Ing. Zdeněk Mikulecký, Ing. arch. David Kratochvíl
  • Dodavatel: BAK stavební společnost, a.s.
  • Investor: Město Pec pod Sněžkou

Z historie lanovky

V září 2012 byl ukončen provoz legendární sedačkové lanovky na Sněžku. Ač to zní neuvěřitelně, lanovka byla v provozu více než 64 let prakticky v původním stavu a byla tak nejstarší provozovanou lanovkou u nás. Za tuto dobu vyvezla na vrchol Sněžky více než 7,2 miliónu cestujících. Životnost technologie lanové dráhy byla výrobcem předpokládaná na 17 let. To že byla lanovka na Sněžku v provozu více než šedesát let, zní takřka neuvěřitelně. Právem patřila mezi nejznámější a nejnavštěvovanější lanovky v České republice. Již v 70. letech minulého století se začala projevovat nedostatečná přepravní kapacita lanovky. Proto se již od roku 1976 uvažovalo o výstavbě zcela nové, modernější lanovky.

Po dlouhých třiceti letech plánů a dohadů došlo ke shodě s orgány ochrany přírody a byla vybrána varianta rekonstrukce lanovky v původní trase z Pece na Sněžku s posunutím dolní stanice k chatě Lesovna. Bylo rozhodnuto o výstavbě čtyřmístné kabinkové lanovky. Zásadním bodem kompromisu bylo, že přepravní kapacita nové lanovky nepřevýší kapacitu bývalé lanovky, tzn. 250 osob za hodinu.

Tab.: Technické parametry lanovky

První úsek Pec p. Sněžkou – Růžová horaDruhý úsek Růžová hora – Sněžka
Šikmá délka:1 747 m1 969 m
Převýšení:508 m252 m
Umístění pohonů:Růžová horaRůžová hora
Systém napínání:hydraulickéhydraulické
Počet podpěr:1917
Průměr dopravného lana:38 mm38 mm
Výkon motorů:240 kW240 kW
Počet kabin:1517
Tažná větev:pravápravá
Dopravní rychlost:5 m/s5 m/s
Časový interval kabin:57,6 s57,6 s
Vzdálenost kabin:288 m288 m
Počet osob v kabině:44
Doba jízdy:5 min 49 s8 min 24 s
Teoretická přepravní kapacita:250 osob/hod.250 osob/hod.

Nová lanová dráha

Výstavbě nové lanové dráhy na Sněžku tedy již nic nebránilo. Byla postavena v období od 1. 9. 2011 do 19. 12. 2013. Jak již bylo uvedeno, lanová dráha vede v původní trase, pouze spodní stanice v Peci pod Sněžkou je posunuta níž k chatě Lesovna. Nová lanovka na Sněžku je o několik minut rychlejší než její předchůdkyně a dodržuje přísné podmínky pro chráněnou oblast. Například při stavbě se využívaly pro přepravu materiálu vrtulníky.

Jedná se o dvouúsekovou osobní visutou jednolanovou dráhu oběžného systému typu GD4 se čtyřmístnými uzavřenými kabinami, které se ve stanicích odpojují od tažného lana.

Výstavbu lanové dráhy provedla stavební firma BAK stavební společ nost, a.s., Trutnov společně s dodavatelem technologie firmou LEITNER A.G. (Itálie). Investorem a majitelem je Město Pec pod Sněžkou.

Nadmořská výška stanic

  • stanice Pec p. Sněžkou: 828,95 m n.m.
  • stanice Růžová hora: 1 339,05 m n.m.
  • stanice Sněžka: 1 588,32 m n.m.
¹) Zpracováno z podkladů www.snezkalanovka.cz, www.pecpodsnezkou.cz a www.ceskehory.cz
Autor: Ing. Hana Solařová
Foto: Hana Solařová