Realizace rodinného domu ze stavebního systému YTONG

Malty, omítky a nástroje YTONG

Nářadí, které je zapotřebí na stavbě, není vždy v dostatečném množství k dispozici. Ale v nabídce systému YTONG to už nebude problémem. Nářadí ulehčuje práci na stavbě a podporuje produktivitu. Od drobného nářadí přes elektrickou pásovou pilu až po sadu nářadí pro montáž střešních a stropních desek. K dispozici je vše, co budete na stavbě potřebovat.

Pórobetonové stavební materiály YTONG přesvědčují trh bytové i občanské výstavby svou masivností, nízkou hmotností, svými vynikajícími tepelně-izolačními vlastnostmi, svými příznivými aplikačními charakteristikami a přirozeně výborným poměrem cena/užitnost. Přesto jejich použitím bez malt, omítek a nástrojů YTONG, které tvoří nedílnou součást systému, nelze plně garantovat a dosáhnout bezvadné a kvalitní výstavby. Tématem článku bude proto bližší popis jednotlivých materiálů a výrobků, jejich výhod a doporučených postupů.

Malty

Zdicí malta pro přesné tvárnice YTONG je speciálně vyvinutá suchá směs dodávaná v papírových pytlech. Aby se zabránilo chybám v dávkování, je účelné maltu rozdělávat po celých pytlích. Malta se vsype do vody a mísidlem, které je upnuto do nízkoobrátkové ruční vrtačky, se malta míchá tak dlouho, až vznikne viskozní směs, která se nechá asi 10 minut odležet.

Před použitím se ještě krátce rozmíchá. Konzistence malty je správná, když v maltě nanesené na ložnou spáru zůstává viditelné ozubení lžíce YTONG – malta se neroztéká. Při zpracování se může malta příležitostně promíchat, ale nesmí se již ředit vodou. Doba zpracovatelnosti je 3 - 4 hodiny. Po nanesení na tvárnice malta zůstane asi 10 minut plastická. Během této doby se musí do malty osadit tvárnice. Teplota vzduchu a podkladu nesmí během osazování, tuhnutí a tvrdnutí klesnout pod +5 °C. V zimním období se do zdící malty nesmějí přidávat žádné přísady. Spotřeba malty je u přesných tvárnic YTONG cca 12,5 kg/m3, to znamená, že jeden pytel zdicí malty 17 kg vystačí na zpracování jedné palety tvárnic (1,35 m3). Malta se nanáší ozubenou lžící YTONG na celou plochu tvárnice v ložné i styčné spáře. U tvárnic s perem, drážkou a úchopovými kapsami se malta nanáší pouze v ložné spáře a tím je spotřeba malty o cca 20 % menší. Tvárnice se musí osadit těsně, aby šířka svislé spáry nepřesáhla 1 - 3 mm. Zdicí malta, která vyteče ze spár, se odstraňuje hned při vyzdívání. V sortimentu malt pro rok 2003 jsou zdicí malty šedé v balení 5 kg a 17 kg a vysprávková malta ve 25 kg balení. Vysprávková malta YTONG je plastifikovaná suchá směs na bázi hydraulických pojiv a je určena k opravám pórobetonových výrobků (poškozené hrany, rohy). Vysprávková malta je zpracovatelná po dobu cca 15 minut a během jejího zpracování a tvrdnutí nesmí teplota klesnout pod 3 °C.

Omítky

Několik desetiletí se omítky YTONG osvědčují – jejich pevnost, objemová hmotnost a difúzní odpor odpovídá hodnotám zdiva YTONG, a proto zdivo spolu s omítkou tvoří homogenní celek, ve kterém nevznikají rozdílná napětí. V praxi se doporučuje vytvořit technologickou přestávku mezi zděním a omítáním min. 4 – 6 týdnů. V letošním roce přichází firma YTONG na trh s novou vnější omítkou, která je odolná proti povětrnosti, vodoodpudivá bez nutnosti dodatečných nátěrů a vysoce paropropustná. Tato vnější omítka YTONG bílé barvy je minerální jednovrstvá lehčená omítka s rýhovanou povrchovou strukturou vyztužená vlákny a zabraňuje vzniku trhlin v omítce. Nanáší se na rovinný podklad, který musí být zbavený prachu, mastnot a zbytků malty ve 2 vrstvách. V prvním kroku se nanese vrstva o tloušťce min. 7 mm a po jejím vyzrání (cca 24 hodin) se nanáší vrchní vrstva vnější omítky v tloušťce zrna (2 – 3 mm), která se zahladí dřevěným nebo plastovým hladítkem a vytvoří zvolená struktura horizontální, vertikální nebo krouživá. Celková spotřeba činí asi 8,5 kg/m2. V rozích okenních otvorů se do podkladní omítky vkládá diagonálně orientovaná výztužná síťovina.

V interiéru se používá vnitřní hladká omítka YTONG. Omítka se nanáší nejlépe ve 2 krocích. Nejprve se první vrstvou zatáhnou spáry a sjednotí povrch a potom ručně nebo strojně nanese omítka ve vrstvě nejméně 4 mm, která se zarovná a uhladí ocelovým hladítkem. Tato omítka se nepoužívá v prostorách vystavených trvalé vlhkosti. Spotřeba je asi 4 kg/1 m2 při min. vrstvě 4 mm.

Nástroje

Potřebné tvary tvárnic řežou pásová a vidiová pila. Součástí nástrojů jsou i tři typy vrtáků – stěnové vrtáky, spirálové vrtáky pro všechny vodovodní a plynové instalace do průměru 1 ľ palce a vrták na krabice pro vypínače a rozvaděče. Škrabka drážek je už dle svého názvu určena k výrobě potřebných drážek ve stěnách. Pro přípravu malty jsou k dispozici kbelík na maltu a mísidlo, upnutelné do všech obvyklých vrtaček. Při zdění je užitečnou pomůckou přesná lžíce, jejíž velikosti odpovídají všem dodávaným tloušťkám stěn. Aby se při usazování tvárnice nepoškodily, používá se k zarovnání a přesnému umístění tvárnic gumová palička. Nerovnosti ložných ploch se vyrovnávají brusným hladítkem a hoblem. K natahování omítek se dodávají ocelové hladítko a ocelové hladítko zubaté.

Autor: RNDr. Jiří Hejhálek
Foto: Archiv firmy