Venkovní a vnitřní omítky YTONG

Systém YTONG je známý přesnou tepelněizolační zdicí tvárnicí Lambda YQ, s níž postavíme i pasivní dům bez dodatečné vrstvy tepelné izolace. Stěny zakončíme už jen systémovými omítkami s tepelněizolační funkcí, které „nebrání“ difúzi vodní páry. To je důležité u obvodových stěn. Stěny a omítky mají stejnou materiálovou podstatu a výborně pracují s vodní párou i v silných mrazech. Obvodové zdi jsou tak dlouhodobě suché a v dobré kondici.

Vnitřní a venkovní omítky nemají jen estetickou a dekorativní funkci. Přispívají i k tepelné izolaci budovy a ovlivňují povrchové teploty. Na interiérové straně tím ovlivňují mj. prostorovou teplotu a pocit tepelné pohody.

Provádění omítek YTONG

Produkty YTONG jsou známé svou jednoduchostí a snadným prováděním, což platí i v případě omítek. Venkovní tepelněizolační omítka je vyvinutá speciálně pro tepelněizolační tvárnice Lambda YQ s cílem ještě zlepšit tepelněizolační funkci stěn a hlavně odvádět vlhkost ze stavby. Snižujeme tím riziko vzniku plísní na povrchu i uvnitř obvodových stěn. Aplikace této omítky také podstatně urychluje finalizaci stěn.

Co se týče složení, jde o suchou směs z anorganických pojiv, plniv, tepelněizolačních přísad a konečně hygienicky nezávadných zušlechťujících přísad. Ty slouží ke zvýšení tepelněizolačních vlastností hotových stěn, dále tlumí hluk a snižují rizika šíření požáru. Vyzrálá omítka má hydrofobní a paropropustné vlastnosti, což usnadňuje odvádění kondenzované vlhkosti a brání vzniku plísní na povrchu a uvnitř stěny.

Venkovní tepelněizolační omítka se aplikuje ručně anebo strojově. Má vynikající zpracovatelnost a pro zvýšení odolnosti se do této omítky vkládá sklovláknitá výztužná síťka (perlinka), což vyžaduje práci ve dvou krocích: Nejprve se zubovou stěrkou nanese první vrstva omítky o tl. ca 6 mm, uhladí se a do ní vpraví perlinka. Na tu se v druhém kroku a s pomocí jemnější zubové stěrky nanese finální vrstva 3 až 4 mm silná a uhladí. Minimální tloušťka omítky je 5 mm; výztužná síťka musí být uložena v 1/2 až 1/3 tloušťky omítky od vnějšího povrchu; překryv sousedních sítěk je aspoň 10 cm.

Vnitřní tepelněizolační omítka se aplikuje stejně, ale jen v jednom kroku a bez výztužné síťky.

Doba zrání obou omítek je cca 5–7 dnů a poté se nanáší pohledová finální vrstva nebo nátěr.

Příjemné prostředí v domech z materiálů YTONG

Nejdůležitější je trvale čerstvý vnitřní vzduch a hned za ním to je příjemná vnitřní teplota. Často slyšíme, že když součet teploty stěn a vnitřního vzduchu dává 40 °C, cítíme se příjemně. To zhruba platí, ale jen proto, že teplota vzduchu (pokud není v místnosti průvan) závisí hlavně na teplotách stěn, stropu a podlah, z nichž je odvozená.

A protože obvodovými stěnami z tvárnic Lambda YQ prostupuje minimum tepla, je jejich vnitřní povrch (i při nízkém výkonu vytápění) stále příjemně teplý. Ohřáté povrchy stěn sálají teplo a vytvářejí tak příjemnou teplotu sice neviditelného, ale vždy přítomného prostorového tepelného záření (sálání). A právě to má na naše smysly a pocity největší vliv. A pokud jde o vzduch, ten se rychle ohřeje na tutéž teplotu (prostorového tepelného záření).

  Vlastnosti – vnější omítka tepelněizolační   hodnota jednotka  
 Pevnost v tlaku Kat. CS II N/mm2
 Pevnost v tahu za ohybu 1,50 N/mm2
 Přídržnost 0,08 N/mm2
 Deklarovaná hodnota tepelné vodivosti λ0,13W/(m.K)
 Faktor difuzního odporu μ (EN 1745)≤ 10
 Reakce na oheň tř.)A2
 Kapilární absorbce vody max. W1kg/m2min0,5  

Vlhkostní funkce omítek

Když v zimě klesne venku teplota k nule či níže a vzroste relativní vlhkost vzduchu, může ve zdivu kondenzovat vlhkost. V případě homogenních a difúzně velmi otevřených stěn YTONG Lambda YQ k tomu dochází až v (několik cm) tenké vrstvě pod venkovním, tj. chladným povrchem. Přitom je důležité, že po oteplení se může tato vlhkost relativně snadno odpařit a zmizet ven. U kontaktně zateplených je tomu jinak. Voda může kondenzovat v místě rozhraní tepelné izolace a nosné stěny, odkud po oteplení uniká obtížněji a déle.

Venkovní omítka YTONG je tenká a ideálně navržena s ohledem na nosné zdivo. Je difúzně otevřená a vedle toho tepelně izoluje, čímž v zimě zvyšuje teplotu nosného zdiva a „přitahuje” tak rosný bod „do sebe”. Ideálně pak úplně ven, mimo zdivo, což nastává po oteplení. Vysychání případné kondenzace je pak díky vysoké difúzní otevřenosti zdiva i omítky velmi rychlé.

Jinou službu nabízí vnitřní omítka, která je často koncipována jako hydrofilní, což znamená, že v době s vyšší vnitřní prostorovou vlhkostí nabírá vlhkost a v období, kdy topení vysušuje stěny, ji postupně vydává. Její suchá směs se skládá z vápenného hydrátu, plniv, vlákna a zušlechťujících přísad. Jiný typ vnitřní omítky má zase významný tepelněizolační účinek, který zvyšuje v zimě povrchovou teplotu a v horkém létě naopak.

Další a speciální vnitřní stěrka pak slouží k vytváření extra hladkého povrchu, je prodyšná a vysoce alkalická (pH > 12), což znemožňuje rozvoj plísní a řas. Opět je s hydrofilní schopností, kdy pohlcuje vodní páru o vyšší hladině a tím reguluje vzdušnou vlhkost. Je snadno opravitelná po poškození.

Vnitřní povrchovou stěrku lze také provést jako broušenou nebo hlazenou.

  Technické vlastnosti – vnitřní omítka tepelněizolační   hodnota jednotka  
 Pevnost v tlakuKat. CS IIN/mm2
 Přídržnost0,2N/mm2
 Deklarovaná hodnota tepelné vodivosti λ0,13W/(m.K)
 Faktor difuzního odporu μ (EN 1745)≤ 7
 Reakce na oheň tř.)A1
 Kapilární absorbce vody max.W0kg/m2min0,5

Zimní větrání

Problémy s difúzní vlhkostí nás trápí jen v zimě a je dobré vědět, že při dostatečném zimním větrání by problém s vlhnutím zdiva buď nebyl, nebo byl nevýznamný. Ukažme si to.

Je zima, venkovní teplota 0 °C a relativní vlhkost 100 % (vlhčí vzduch už při této teplotě být nemůže). Když tímto vzduchem kompletně vyvětráme místnost, po jeho ohřátí na teplotu 20 °C klesne jeho relativní vlhkost na 24 %, což lze ověřit na internetové stránce [1]. Při tak nízké vnitřní relativní vlhkosti už zdivo nevlhne, a i když jde o suchý vzduch, období chladna či mrazů (často krátká) v něm přežijeme...

  Technické vlastnosti – vnitřní stěrka hlazená hodnota jednotka  
Technické vlastnosti – vnitřní stěrka hlazenáhodnotajednotka
Pevnost v tlakuKat. CS IIN/mm2
Přídržnost0,2N/mm2
Deklarovaná hodnota tepelné vodivosti λ (P = 50 %)0,39W/(m.K)
Deklarovaná hodnota tepelné vodivosti λ (P = 90 %)0,44W/(m.K)
Faktor difuzního odporu μ≤ 9
Reakce na oheň tř.)A1
Kapilární absorbce vody max.W0kg/m2min0,5

Závěr

Systémové vnější i vnitřní tepelněizolační omítky v rámci stavebního systému YTONG Lambda YQ, který umožňuje rychlou, přesnou a ekonomickou výstavbu domů s nejvyšší energetickou účinností, akcentují všechny podstatné vlastnosti tohoto pórobetonového stavebního systému nejen z pohledu tepelné izolace. Nabízejí ideální řešení i z pohledu difúze vodní páry konstrukcemi.

Obrazová dokumentace

Stavební systém Lambda YQ, Bytový dům Liberec. Pohledy z venku a z interiéru dokumentující venkovní a vnitřní povrchové úpravy.

Zdroje a odkazy

[1] https://www.stavebnictvi3000.cz/vypocty/

Fotogalerie

Autor: RNDr. Jiří Hejhálek
Foto: Archiv firmy