Hlavní předností pórobetonových stropů Ytong Ekonom je skutečnost, že nabízejí nejpřesnější konstrukce bez dalšího vyrovnávání před montáží podlahových vrstev.

Profesionální strop i svépomocí? Ano, stropy a střechy Ytong!

Stropní a střešní konstrukce musí především přenášet svou tíhu do nosných stěn a měly by zároveň za daných okolností šetřit i prostor. Jejich výběr je dnes opravdu široký, a vždy je proto potřeba dobře zvážit, která cesta je právě ta vaše. Jiné jsou například potřeby při rekonstrukci, kdy se často vyžadují lehké stropní konstrukce. Významnými faktory jsou i rychlost realizace, akustické a požární parametry; řada stavebníků hledá také stropy, které lze položit svépomocí.

Masivní pórobetonové stropy Ytong Ekonom ocení stavitelé, kteří hledají tradiční, osvědčené a cenově dostupné řešení. Jejich velkou předností je, že nabízejí nejpřesnější konstrukce bez dalšího vyrovnávání před montáží podlahových vrstev. Atraktivitu a oblibu těchto stropů navyšují i úsporné tloušťky stropu (od 200 mm) a rychlá (lze je položit i za den), snadná a bezpečná montáž. Jejich výrobce vám v ceně dodávky stropu, tedy zdarma, dodá i kompletní dokumentaci s autorizovanou statikou. To ocení každý stavebník, navíc si tyto stropy můžete položit i svépomocí. Samozřejmostí je i podrobný kladečský plán, díky němuž si s pokládkou stropu poradí každý šikovný stavebník. A díky silnému zázemí výrobce nejsou výjimkou ani telefonické konzultace s technickými specialisty na dálku v případech, kdy se stavebník dostane do úzkých. Základem tohoto stropu jsou prefabrikované železobetonové nosníky a výplňové vložky Ytong. U stropu Ytong Ekonom se betonuje pouze do prostoru mezi nosníky, takže stropy enormně nezatěžují nosné stěny.

Strop Ytong Klasik nabízí vysokou únosnost hotové konstrukce i při větších rozpětích, variabilní umístění příček a velmi dobrý akustický útlum.

Klasikou u pórobetonových stropů je tradiční vložkový strop s nadbetonávkou Ytong Klasik

Ten nabízí vysokou únosnost hotové konstrukce i při větších rozpětích, variabilní umístění příček a velmi dobrý akustický útlum. Podobně jako u stropu Ytong Ekonom se i u tohoto stropu může stavebník spolehnout na rychlou, snadnou a bezpečnou montáž a také na kompletní dokumentaci s autorizovanou statikou v ceně dodávky stropu. U všech stropních konstrukcí Ytong je i zpracování první varianty kladečského plánu vždy zdarma.

Nosná střešní konstrukce z masivních pórobetonových střech Ytong Komfort se stropními vložkami Ytong

Tato střešní konstrukce poskytuje excelentní ochranu před přehříváním interiéru a díky její vysoké vzduchotěsnosti jde o ideální řešení pro pasivní domy a domy s téměř nulovou spotřebou energie. Charakterizuje ji i vysoká požární odolnost (nehořlavá konstrukce). Tento parametr střechy je často stavebníky přehlížen, ale statistiky hasičů mluví jednoznačně: Tradiční střechy s vaznicovým krovem jsou bez dokonalé požární ochrany náchylné k požáru, a pokud nepřijde zásah velmi rychle, často lehnou popelem. Nulové je u masivních pórobetonových střech i riziko napadení plísněmi, hnilobou nebo hmyzem. V létě také dokonale chrání před přehříváním podkroví.

Masivní pórobetonové střechy Ytong Komfort poskytují excelentní ochranu před přehříváním interiéru a díky vysoké vzduchotěsnosti konstrukce střechy jsou ideálním řešením pro pasivní domy a domy s téměř nulovou spotřebou energie.

Závěr

I v tomto století platí, že „normální” střecha rodinného a často i bytového domu je lehká dřevěná, s keramickou, plechovou nebo betonovou krytinou a s minerální tepelnou izolací. Pórobetonová střecha Ytong Komfort nabízí novou službu: kompletní nehořlavou střechu s výbornou tepelnou izolací i akumulací. Toto řešení účinně chrání obyvatele domu před zimními mrazy, letními vlnami horka v případě tmavé střešní krytiny rozpálené sluncem až k 80 °C a konečně i před případným požárem.

Autor: Ing. Peter Šovčík
Foto: archiv Xella