TOSHIBA SMMS-e – nová dimenze VRF systémů

V současné době se stává zcela samozřejmým standardem, že kancelářské nebo bytové prostory jsou vybavovány pro zvýšení komfortu klimatizačním zařízením. Pokud je potřeba vybavit klimatizací více místností nebo prostorů, jsou většinou používány systémy s venkovní centrální jednotkou a více vnitřními jednotkami, které bývají označovány zkratkou VRF (Variable Refrigerant Flow) – systémy s proměnným průtokem chladiva.

V listopadu 2015 TOSHIBA uvádí na trh novou generaci VRF zařízení: nový Super Modular Multi System evolution (SMMS-e), který znamená další milník ve vývoji VRF systémů. Předmětem vývoje bylo především dosažení maximálního komfortu pro uživatele, širší flexibilita návrhu celého systému, pokud možno jednoduchá instalace a usnadněný následný servis celého zařízení.

Kvalitní základ

V roce 2004 TOSHIBA jako první na světě představila plně invertorový systém VRF. Ve své době jedinečný systém byl pojmenován Toshiba Super Modular Multi System (SMMS).

Tímto systémem TOSHIBA položila základ pro celou řadu produktů vyznačujících se vysokou účinností a velmi přesnou regulací výkonu. Díky trvalému vylepšování a inovacím se systém SMMS stal etalonem pro moderní klimatizační systémy jak v účinnosti, v možnostech instalace, tak ve spolehlivosti provozu.

Dalším milníkem ve vývoji bylo v roce 2010 představení systému Toshiba VRF Super Modular Multi System Intelligence (SMMS-i). Na pevných základech předchozího systému byly představeny jednotky o vyšším výkonu a byla ještě zvýšena účinnost systému. Na základě dnes již 5letých zkušeností z provozu těchto systémů můžeme o SMMS-i mluvit jako o nejspolehlivějším systému VRF na trhu.

Ani po vítězném tažení systému SMMS-i však TOSHIBA neusnula na vavřínech. Vývojové oddělení nepřetržitě pracovalo na novince, která je právě v těchto dnech představována a uváděna na náš trh: systému Super Modular Multi System evolution (SMMS-e).

Nový systém SMMS-e ctí zásady úspěšně aplikované v předchozích systémech, ale dále posouvá všechny důležité parametry ještě o notný kus dál.

SMMS-e to není jen souhrn jednotlivých součástek – TOSHIBA se zaměřila na souhru všech součástí v jednom dokonalém technologickém celku. Je přímo požitkem sledovat jak klíčové technologie slouží k maximalizaci výkonu a účinnosti celého systému. Co to znamená v praxi pro uživatele? Především energeticky úsporný provoz, vysoký stupeň spolehlivosti a provozní bezpečnosti, a to i za velmi extrémních podmínek provozu. Stejně důležitá je ale i jednodušší instalace zařízení, uvádění do provozu a následná údržba – vše při vysokém komfortu obsluhy i uživatele.

Toshiba je ten správný partner pro komplexní řešení: chlazení, topení, příprava TUV a přívod čerstvého vzduchu.

Účinnější, kompaktní, komfortní

Znáte Aristotelův citát „Celek je víc než souhrn jeho částí”? Stejné je to se systémem SMMS-e. Bylo použito mnoho již osvědčených komponentů a technologií. Byly však inovovány a optimalizovány do zcela nového celku. Výsledkem je potom nikoliv prostý souhrn všech použitých součástek, ale homogenní, perfektně sladěný celek, který dokáže klimatizovaný prostor nejen účinně chladit, ale i zabezpečit topení, přípravu TUV, případně i přívod čerstvého vzduchu.

Jednou z nejvýraznějších inovací je nový kompresor TWIN ROTARY. Konstrukčními úpravami byla zvýšena účinnost kompresoru, zvýšen maximální výkon a zároveň prodloužena mechanická životnost. Díky tomu jsou ve všech venkovních jednotkách (o výkonech 22 kW ÷ 61,5 kW) použity pouze dva kompresory. Velmi přesné řízení kompresoru invertorovou technologií dokáže řídit otáčky kompresoru s přesností 0,1 Hz a to znamená nejen téměř spojitou regulaci výkonu, ale především schopnost naprosto přesně reagovat na požadavky od vnitřních jednotek bez zbytečného skokového navýšení výkonu nad požadovanou hodnotu. Zákazníkovi to přináší komfortní prostředí přesně podle jeho požadavků – bez zbytečné přípravy nespotřebovaného chladu, a tedy při minimalizovaných provozních nákladech na spotřebovanou elektřinu.

Maximální účinnost: Toshiba má vůdčí postavení v sezónní účinnosti podle standardů Eurovent v celé výkonové řadě jednotek!

Optimalizovaný provoz topení

Velká pozornost byla během vývoje SMMS-e věnována novému „Optimalizovanému provozu topení”. Při provozu topení musí venkovní jednotka čas od času odstranit z venkovního výměníku námrazu z ovzdušní vlhkosti. To se provádí reverzací systému – přehřáté páry z kompresoru proudí místo do vnitřních jednotek do venkovního výměníku – stejně jako při provozu chlazení. To ale znamená, že v době odmrazování je přerušena dodávka tepla do vnitřních jednotek. Optimalizace provozu topení je založena na jedinečné nové regulaci obtoku horkých plynů, které se používají právě pro odtávací cyklus. Řídicí systém venkovní jednotky obsahuje nový algoritmus založený na trvalém sledování stavu venkovního výměníku. Pokud začne výměník namrzat, otevře se by-pass ventil na vysokotlaké straně a část horkých plynů je vstříknuta do výměníku venkovní jednotky. Tím dojde nejen ke zvýšení povrchové teploty namrznutého výměníku nad bod mrazu a námraza může odtát (ventilátor venkovní jednotky je po dobu odtávání odstaven). Protože větší část horkých plynů chladiva dále proudí k vnitřním jednotkám, pokračuje (i když se sníženým výkonem) vytápění vnitřního prostoru. Tato nová technologie zabezpečuje VRF systému TOSHIBA nepřetržitý provoz i v době, kdy konkurenční zařízení musí být odstaveny nebo mají výrazně zvýšenou spotřebu energie.

Více komfortu a pohodlí s nepřetržitým optimalizovaným provozem topení.

Intelligent Flow Technology

Další unikátní vlastností systémů TOSHIBA je inteligentní řízení průtoku chladiva do vnitřních jednotek – „Intelligent Flow Technology”. Na základě informací od mnoha senzorů umístěných v celém systému řídí venkovní jednotka průtok chladiva do jednotlivých vnitřních jednotek. Tato filozofie regulace zaručuje, že každá vnitřní jednotka, bez ohledu na svoji polohu vůči venkovní jednotce (délka potrubí, převýšení), bude zásobována přesným množstvím chladiva podle svého požadavku a potřeby. Výsledkem je potom samozřejmě vysoký komfort ve všech klimatizovaných prostorách.

Pomocí nového nástroje „Wave Tool” může uživatel, servisní technik nebo montér číst systémová data z venkovní jednotky pouze s pomocí telefonu či tabletu s operačním systémem Android. Vše je založeno na technologii NFT, která umožňuje bezdrátovou komunikaci kompatibilních zařízení. Po spárování tabletu (telefonu) s venkovní jednotkou je možné načítat data o zařízení, chybová hlášení, výsledky testovacího provozu nebo monitorovat provoz celého systému. Všechna data lze také rychle e-mailem odeslat k dalšímu zpracování a analýze.

Systém SMMS-e se vyznačuje také velkou flexibilitou z hlediska návrhu celého systému. Jeden systém může mít chladicí výkon až 168 kW a je na něj možné napojit až 64 vnitřních jednotek, celková délka rozvodů chladiva může dosáhnout až 1 000 m s tím, že nejdelší trasa od venkovní jednotky může mít až 235 m. Převýšení mezi vnitřními jednotkami má maximální hodnotu 40 m – to odpovídá až 11patrové budově. Všechny tyto parametry patří k naprosté špičce mezi konkurenčními systémy.

Software Design Air

Významnou pomůckou při navrhování systémů TOSHIBA je i nový projekční software Design Air. Ve velmi příjemném uživatelském prostředí je možné zpracovat návrh přesně v požadovaném rozsahu – od jednoduchého načrtnutí systému až po vykreslení jednotek a vedení potrubí chladiva do půdorysu jednotlivých pater včetně cenového rozpočtu celého systému a technických dat všech zařízení. To vše v jednom výstupním reportu.

Stejně jako tomu bylo při představení prvního plně invertorového systému SMMS – i dnes Toshiba systémem SMMS-e nastavuje nová měřítka kvality, účinnosti a spolehlivosti klimatizačních zařízení typu VRF.

Autor: Ing. Pavel Chyský
Foto: Air-Cond GmBH