Mechanické kotvení plochých střech

Společnost HPI-CZ, s.r.o. dodává na český trh montážní příslušenství pro všechny druhy střešních krytin, pro kontaktní zateplovací systémy a pro vnitřní stavbu. Součástí sortimentu jsou také upevňovací prvky pro kotvení plochých střech.

V současné době, kdy stále vzrůstají normové požadavky na tepelný odpor střešních konstrukcí, se paralelně setkáváme s požadavkem na technické řešení kotvení těchto izolantů. V případě, že jsou instalovány spádové klíny, není výjimkou, že v nejvyšších místech dosahuje tl. tepelné izolace 40 cm i více. Často se také můžeme setkat s již zateplenou střechou např. 5 až 8 cm, kterou je nutné dodatečně zateplit.

Nejrozšířenějším typem použitých tepelných izolací jsou polystyren a minerální (kamenná) vlna. Tyto izolanty, včetně všech ostatních vrstev, je nutné řádně připevnit k nosnému podkladu.

Základní pojmy

Mechanickým kotvením ploché střechy se rozumí připevnění požadovaného střešního souvrství pomocí mechanických kotev k podkladu. Střešním souvrstvím se rozumí parotěsná vrstva, tepelná izolace, v případě polystyrenu separační vrstva a hydroizolační vrstva.


Kotvení do betonu s tepelnou izolací, teleskopická podložka EcoTek + šroub FBS-R

Kotví se vždy do nosného podkladu, který je nutné v některých případech prověřit výtažnou zkouškou prováděnou na stavbě. Zkouška se provádí tehdy, jestliže existují pochybnosti o vhodnosti podkladu, zejména u rekonstrukcí, a je prováděna dle řídícího pokynu pro evropská technická schválení ETAG 006, příl. D.


Kotvení do trapézového plechu s tepelnou izolací, teleskopická podložka HTK + šroub TKR

Existují i další možnosti zajištění střešního souvrství, např. lepení nebo přitížení, ale tyto aplikace mají také jistá omezení. Zvláště přitížení má zásadní vliv na statiku budovy a ne vždy je přípustné.

Záleží na podkladu

Při výběru kotevního prvku je zásadním ukazatelem podklad, do kterého se má kotvit. Nejčastější podklady jsou beton a trapézový plech. Dále se vyskytují pórobeton, dřevo (včetně OSB desek) a překližkové desky. V současnosti se také setkáváme s požadavky kotvit do polystyrenbetonu, který plní funkci tepelněizolační anebo zajišťuje spádování střechy. Zde je mechanické kotvení přípustné, pokud objemová hmotnost této vrstvy je minimálně 1000 kg/m3.


Kotvení do betonu bez tepelné izolace, podložka HTV + šroub FBS-R

V případě montáže střešního souvrství s tepelnou izolací je nejrozšířenější způsob kotvení pomocí plastové teleskopické podložky a šroubu. Pokud se jedná pouze o instalaci nové hydroizolační vrstvy, tak se nejčastěji používá kovová podložka a šroub.


Kotvení do dřeva bez tepelné izolace, podložka HTV + šroub TK(R)

Plastové střešní kotvy

Upevňovací technika firmy EJOT garantuje nejvyšší kvalitu použitých kotvicích prvků, certifikovaných pro použití v celé EU (ETA-07/0013) i mnoha zemích mimo ni (národní certifikáty a schválení).

Střešní kotva je prvek, který je staticky a dynamicky extrémně namáhán (zejména sáním větru). Je ovlivňován neustálými změnami teplot a tudíž i pohybem rosného bodu v souvrství (možnost vzniku koroze na kovových částech). Plastové střešní teleskopy EJOT jsou vyráběny z vysoce kvalitního plastu Polyamid (HTK) a Polyethylen (EcoTek). Šrouby EJOT jsou ošetřeny galvanickým zinkováním (12 mikronů Zn) a dále opatřeny speciální povrchovou úpravou CLIMADUR®, která zvyšuje odolnost proti korozi minimálně na požadovanou hodnotu patnácti cyklů (viz ETAG 006).

Další služby

Společnost HPI-CZ, s.r.o. ve spolupráci s firmou EJOT (kterou na trhu v ČR zastupuje) nabízí zákazníkům možnost zapůjčení montážních strojů (automatů ECOset, HTK a ručních poloautomatů HSL HTK a HSK HTK a dalších). Obchodně-techničtí zástupci firmy provádějí zaškolení obsluhy přímo na stavbách, připravují předběžné orientační výpočty mechanického kotvení dle zásad ČSN EN 1991-1-4 a ETAG 006, poskytují veškeré dostupné informace a předávají své zkušenosti projektantům, realizačním firmám i investorům.

Autor: kolektiv autorů
Foto: Archiv firmy