Přidat na Seznam.cz Přidat na Google News

Membrána DuPont Tyvek

Z hlediska bilance vodní páry ve střešním souvrství obývaného podkroví jsou klíčovými prvky parozábrana na straně interiéru, izolační vrstva oddělující interiér od venkovního prostředí a paropropustná pojistná hydroizolace, která chrání izolační vrstvu a často i nosnou konstrukci střechy. Tyto zásadní součásti střešního souvrství musí tvořit logicky uspořádanou skladbu. Společnost HPI – CZ spol. s r.o. nabízí unikátní řadu produktů značky DuPontTM Tyvek®.


Čtvrt století zkušeností

Technická výjimečnost a nejvyšší standardy kvality jsou důvodem, proč se membrána s vysokou paropropustností DuPontTM Tyvek® již přes čtvrt století používá ve střešních konstrukcích a v lehkých stěnových pláštích. Dvacet pět let instalací po celém světě přineslo celou řadu zkušeností a přispělo k dalšímu zdokonalení těchto membrán. Testy ve švédském Národním výzkumném a zkušebním ústavu ve středisku Chemie a technologie prokázaly podstatně delší životnost membrán DuPontTM Tyvek®. Po ukončení několikaměsíčního procesu, který simuloval 50 let provozu střechy se správně položenou membránou DuPontTM Tyvek®, byla provedena kontrolní měření řady parametrů a vlastností.

Výsledky potvrdily dlouhodobou stálost

  • Konečná hodnota odolnosti vůči vodě přesahovala 1 metr vodního sloupce a činila 98 % počáteční hodnoty tohoto parametru.
  • Parametry pronikání vodní páry membránami se nezhoršily.
  • Hodnota Sd, charakterizující odpor proti pronikání vodní páry, zůstala pod 0,02 m.
  • Ve struktuře látky všech výrobků Tyvek® nedošlo k podstatným změnám.
  • Nebyly pozorovány změny mechanických parametrů.

Po padesáti letech aplikace ve střešní konstrukci se tedy propustnost pro vodní páry u fólie DuPontTM Tyvek® nemění.

Unikátní struktura

Mikrovláknitá struktura membrán DuPontTM Tyvek® umožňuje odvod vodní páry mimo konstrukce, chrání konstrukci před povětrnostními vlivy, prachem a hmyzem a pomáhá minimalizovat tepelné ztráty. Technicky tvoří strukturu vrstva mnoha polyetylenových mikrovláken spletených tak, že v příčném řezu vytváří síť kanálků, kterými proniká vodní pára. Voda kanálky nepronikne. Membrány DuPontTM Tyvek® umožňují konstrukci volně dýchat a zároveň ji chrání před deštěm, sněhem a větrem. Jejich struktura je výsledkem miliardových vývojových investic společnosti DuPontTM, která přinesla světu revoluční produkty jako Kevlar®, Nylon®, Teflon® a mnoho dalších.


Obr. 1: Struktura DuPontTM Tyvek® zvětšeno 180 krát

Síla, pevnost, lehkost

Funkční vrstva každé membrány jednoznačně ovlivňuje její vlastnosti. Tloušťka funkční vrstvy membrán DuPontTM Tyvek® se pohybuje okolo 200 mikronů dle typu membrány, je tedy přibližně pětkrát větší než u jiných vícevrstvých střešních fólií. Díky této vlastnosti je pro membránu DuPontTM Tyvek® typická vysoká paropropustnost a zároveň značná odolnost proti povětrnostním vlivům i proti UV záření. Přitom zůstává lehkým a pevným materiálem, se kterým je radost pracovat.

Míra propustnosti vodních par

Paropropustnost je jednotka určující množství vodní páry v gramech, které projde vrstvou materiálu o ploše 1 m2 za dobu 24 hodin. Pro membrány s vysokou paropropustností je to typicky přes 1000 g/m2/24h. Analogickým parametrem je Sd, určující tloušťku vrstvy vzduchu, která má stejnou propustnost pro vodní páry jako membrána. Hodnota Sd pro membrány DuPontTM Tyvek® činí 0,02 m. Znamená to, že vodní pára proniká touto fólií stejně snadno, jako dvoucentimetrovou vrstvou vzduchu. Zcela opačný požadavek je na hydroizolační materiály, které mívají Sd až 1000 m.


Porovnání funkční vrstvy membrány Tyvek® s vícevrstvou difúzní fólií

Připravena pro správnou montáž

Postup montáže střešní konstrukce je nesmírně důležitý pro její správnou funkci. Střešní fólie DuPontTM Tyvek® se pokládá přímo na tepelnou izolaci nebo bednění. Větrací mezera mezi fólií a tepelnou izolací je u této fólie naprosto zbytečná. Rozbalená fólie se napíná přes krokve nebo na bednění a připevňuje se v místě přesahu, který je na fólii vyznačen přerušovanou čarou. U standardního sklonu střechy je minimální přesah 15 cm, při sklonu menším než 22° je přesah 25 cm. Ke krokvím nebo k bednění se přichycuje přímo (nejlépe sponkami) a poté se zajišťuje kontralatěmi (HPI - CZ doporučuje vždy použít těsnicí pásky pod kontralatě bez ohledu na typ difúzní membrány). Pro dosažení odolnosti proti větru je důležité přelepit přesah jednotlivých pásů fólie samolepicí páskou ze systému DuPontTM Tyvek®.

Paleta produktů Tyvek®

Tyvek® Soft Antireflex je střešní membrána s vysokou paropropustností. Zároveň chrání tepelně izolační vrstvu nejen proti vnější vlhkosti, ale také zamezuje zvýšeným tepelným ztrátám.

Tyvek® VCL je fólie určená pro funkci parobrzdy v aplikaci ze strany interiéru, kde nejen chrání tepelnou izolaci proti vlhnutí, ale zároveň umožňuje i vysychání zabudované vlhkosti.

Tyvek® Solid má zvýšenou pevnost, je vhodný pro použití jak na tepelnou izolaci, tak na bednění.


Tyvek® Solid

Tyvek® Metall je pevná dvouvrstvá membrána opatřená na vnější straně odvodňovací a distanční polypropylenovou rohoží. Používá se pod plechové střešní krytiny, které jsou pokládány na bednění.

Tyvek® Supro je laminovaná střešní membrána, určená k aplikaci na podstřešní krytinu na střechách s prkenným bedněním. Kombinuje skvělé pevnostní parametry a vysokou paropropustnost.

Tyvek® Supro s páskou je větrotěsná membrána, která díky integrované lepící pásce minimalizuje úniky tepla z tepelné izolace povětrnostními vlivy.

Systém doplňuje samolepicí páska Tyvek® Tape, určená k lepení přesahů, spojů a k opracování detailů.

Tyvek® Fasáda je produkt vyvinutý pro dřevěné konstrukce a lehké provětrávané fasády.

Na český trh dodává špičkové střešní fólie DuPontTM Tyvek® společnost HPI - CZ, spol. s r.o. Společnost je dodavatelem montážního příslušenství pro všechny druhy střešních krytin, pro kontaktní zateplovací systémy i pro vnitřní stavbu. Šíří sortimentu je HPI - CZ největším dodavatelem střešního příslušenství v České republice.

Pro podrobné technické informace se můžete obracet na Kamila Šulce, tel.: +420 728 822 220 nebo e-mail: kamil.sulc@hpi-cz.cz.

1 Redakčně upravil Petr Volf
DuPontTM a Tyvek® jsou registrované ochranné známky společnosti DuPontTM nebo jejich poboček
Autor: Tomáš Petr
Foto: Archiv firmy HPI - CZ spol. s r.o.