Městskou nemocnici Ostrava čeká zásadní rekonstrukce pavilonu E2

Město vybralo dodavatele na rekonstrukci pavilonu E2, klíčové budovy v Městské nemocnici Ostrava. Pacienti po dokončení úprav ocení vlastní sociální zařízení v každém pokoji, nové interiéry i kompletně klimatizované prostory. Dodavatel bude mít na stavební práce téměř tři roky.

Rekonstrukce pavilonu E2 je součástí první etapy realizované obnovy městské nemocnice dle schváleného generelu. Ačkoli rozsah rekonstrukce je významně větší, než generel předpokládal, rekonstrukce v plném rozsahu je důležitá z hlediska technického stavu objektu i dalšího rozvoje nemocnice. Zahájení rekonstrukce však bude závislé na aktuální epidemiologické situaci, podmíněna je provozními možnostmi nemocnice tak, aby nedošlo k ohrožení péče. Do konce ledna bychom měli s vítězem zakázky podepsat smlouvu a v únoru či březnu by mohla přestavba začít. Investice bude hrazena z městem zřízeného účelového fondu pro rozvoj městské nemocnice. Pro letošní rok je na tuto stavbu vyčleněno 109 milionů korun," uvedla investiční náměstkyně primátora Zuzana Bajgarová.

Do zadávacího řízení podalo svou nabídku sedm uchazečů. Vítězem se s ekonomicky nejvýhodnější nabídkou stala společnost PKS Stavby. Součástí zakázky za necelých 305 milionů korun s DPH budou dispoziční změny a nový vstup do pavilonu, výměna oken i dveří, celoplošné zateplení objektu a vybudování požárního schodiště. Modernizovaný pavilon bude splňovat také vyšší protipožární standardy, protože jednotlivá oddělení budou rozčleněna do samostatných požárních úseků. V suterénu vzniknou nové šatny a technologické zázemí, ve vyšších patrech budou rekonstruována standardní lůžková oddělení i ARO a chirurgická jednotka intenzivní péče. V celé budově budou nové rozvody zdravotechniky, elektřiny a medicinálních plynů.

Pavilon E2 patří ke klíčovým objektům nemocnice. Jsou v něm umístěny ARO, chirurgická jednotka intenzivní péče, lůžková oddělení chirurgie, interny a kardiologie, centrální příjem a pohotovost s radiologií, včetně CT. Nově je v budově také infekční ambulance pro pacienty nakažené koronavirem. Rekonstrukce musí být rozdělena na etapy, protože nemocnice nedisponuje náhradními prostorami pro vystěhování všech oddělení najednou. Budou se tedy přesouvat postupně podle stanoveného harmonogramu.

Stav budovy již zdaleka neodpovídá současným požadavkům jak na komfort pro pacienty, tak na prostředí pro poskytování kvalitní zdravotní péče. Každé lůžkové oddělení má nyní k dispozici pouze dvě sociální zařízení, v havarijním stavu jsou rozvody vody, kanalizace i elektřiny, provoz budovy je velmi energeticky náročný. Objekt pochází z 20. let minulého století, a kromě výměny oken a opravy fasády žádná jeho větší oprava dosud neproběhla," dodal technický náměstek ředitele nemocnice Petr Hýža.

Původně byla rekonstrukce pavilonu E2 naplánována už na jaro loňského roku a byly na ni připraveny finanční prostředky. Město se ale rozhodlo ji odložit, aby zachovalo maximum kapacity nemocnice pro péči o pacienty s onemocněním covid-19.

I přes velmi obtížný rok nemocnice vloni zateplila část budovy stravovacího provozu, opravila střechy na pavilonu E4, vyměnila veškeré horizontální rozvody vody ve všech objektech nemocnice a svislé rozvody vody v budově E3, zabudovala nová okna v objektu laboratoří, která se nepodařilo vyměnit dříve, a opravila podlahy v suterénu budov H a H1, které byly v havarijním stavu. V těchto objektech navíc vybudovala nové šatny a edukační prostory pro gynekologicko-porodní oddělení. V první polovině roku 2020 dokončila revitalizaci spojovacích koridorů. V průběhu celého roku se v areálu nemocnice rekonstruoval vodovod a kanalizace, jejich kompletní oprava skončí letos v prvním pololetí.

Autor: tisková zpráva 1)
Foto: Foto: Pavlína Široká

1) Zdroj: www.ostrava.cz