Foto: stockfoto, Shutterstock

Nová radnice v Ostravě slaví devatesátku. Stále jde o nejvyšší radniční věž v zemi

Psal se rok 1930, když byla v Moravské Ostravě dostavěna dominantní Nová radnice. Koncem října 2020 se tedy připomněly její devadesátiny. Jde jistě o úctyhodný věk, přesto má budova v názvu stále Nová. A proč ne – například letos byla vybavena 1100 novými dřevěnými okny.

Nahlédněme-li do úplných začátků stavby, do roku 1923, kdy byli k účasti na architektonické soutěži vyzváni nejpřednější českoslovenští architekti hlásící se ke konstruktivismu: profesoři J. Sakař, P. Janák, V. Fischer a A. Liebscher, spolu s ostravskými architekty F. Kolářem a J. Rubým. V konečném rozhodnutí byla realizace stavby svěřena oběma Ostravákům a prof. V. Fischerovi z Brna.

Průčelí Nové radnice je vyzdobeno čtyřmi alegorickými sochami, které symbolizují hornictví, obchod, vědu a hutnictví. Foto: M-SUR, Shutterstock

Přejděme k technickým parametrům. Budova má půdorys ve tvaru písmene U, přičemž ústřední trakt je zdvojený směrem k řece Ostravici. Obě boční křídla jsou tříposchoďová, střední trakt je čtyřpatrový. Konstruktivisticky pojaté průčelí s širokým schodištěm nese na šestisloupech terasy s polosloupy. Na nich jsou umístěny čtyři bronzové alegorické sochy brněnského akad. sochaře V. J. Macha. Představují hlavní charakteristiky města - hornictví, obchod, vědu a hutnictví.

Také výhled z radniční věže je úchvatný. Foto: Gleti, Shutterstock

Nová radnice zabírá plochu 7 200 m2, obestavěný prostor bez věže činí 187 000 m3. Při její výstavbě na poddolovaném území bylo nutné založení na betonovou desku 130 cm silnou, s oboustrannými žebry (nad plochou o výšce 160 cm a pod plochou 55 cm).

Foto: Zdeněk Svoboda

Dostáváme se k samotné věži, prosklené, kvadratické, centrálně umístěné. Původně měla být zděná, ale vyhrál návrh prof. V. Fischera – postavit ji ze 155 tun oceli a betonu. Její výška až po vrcholek bleskosvodu je 298 metrů nad mořem, relativní výška nad terénem 85,8 metrů. Tímto je nejvyšší radniční věží v republice. Výtahem u hlavního schodiště vyjedete do šestého patra a odtud druhým výtahem na ochoz věže. Z výšky 73 metrů uvidíte celé město, Moravskoslezské Beskydy i jesenický Praděd.

Prostranství Prokešova náměstí před vstupem na radnici bylo v roce 1999 vybaveno bronzovou plastikou osazenou na fontáně ze syenitu s názvem Ikaros. Tvůrcem sochy je František Štorek, fontána je dílem architekta Bohuslava Kociána. Foto: kaprik, Shutterstock

Sluší se nahlédnout i do interiéru radnice a projít alespoň část z bezmála šesti kilometrů chodeb. Foyer je obloženo leštěným vřídelním kamenem travertinem, reprezentativní místnosti vyloženy ebenovým dřevem, doplněné vitrážemi a křišťálovými lustry. Od roku 1928 až dodnes zde jezdí otevřený výtah – páternoster.

Takže sečteno a podtrženo, tato stavba monumentálního novoklasicismu je stále mladá, funkční, prosperující a dominující. Prostě Nová.

Autor: Zdeněk Svoboda
Foto: Viz popisky