Výstavy Stavby století republiky a Stavby století Jihočeského kraje v areálu VOŠ a SPŠ ve Volyni, kde probíhal seminář Dřevostavby 2019

Mezinárodní seminář Dřevostavby 2019

Jihočeská Volyně, přesněji tamní Vyšší odborná škola uspořádala již 23. ročník odborného semináře Dřevostavby. Od 16. do 17. dubna 2019 se na 39 přednáškách a dvou workshopech účastnilo téměř 600 odborníků z výrobní a projekční sféry ze Slovenska, Kanady, Finska, Rakouska, Německa, Itálie, Norska, ČR a nově z Kazachstánu. V ČR neexistuje stavební seminář s vyšší mezinárodní účastí jak mezi posluchači, tak přednášejícími.

Probírané tematické okruhy: Dřevo – surovina moderního člověka, Architektura dřevěných staveb v Kanadě a severní Evropě, Požární odolnost dřevěných konstrukcí, Materiály a polotovary používané na dřevostavby, Normalizace při navrhování a realizaci dřevostaveb, Dřevostavby v českém a slovenském prostředí, Příklady realizací, Úspory energie, vytápění, ventilace, Ekologické aspekty a Konstrukce, rekonstrukce, obnova a ochrana staveb ze dřeva.

Novinkou bylo otevření výstavy Stavby století republiky a Stavby století Jihočeského kraje. Účastníci viděli na panelech a modelech např. Pražský hrad, vilu Tugendhat, Brněnské výstaviště, Žďákovský most, Památník Tomáše Bati, Obchodní dům Kotva, nádraží Ostrava-Vítkovice atd.

K doprovodnému programu i letos patřily dva workshopy – Dřevostavby pod rentgenem a Stavebně-fyzikální souvislosti dřevostaveb.

V prostorách školních dílen vystavovaly své výrobky a technologie desítky firem a společností. Mezi nimi také pět rakouských firem: Fritz Egger GmbH (mj. konstrukční dřevo), Kesat (zpracování dřevní hmoty), KLH Massivholz GmbH (velkoformátové konstrukční prvky), Norica Timber (dřevo ve spojení s jinými materiály) a Wippro GmbH (dveře a schody).

I letos měli účastníci možnost navštívit souběžně pořádané workshopy. V úterý odpoledne workshop VVÚD Praha s názvem "Dřevostavby pod rentgenem", ve středu dopoledne pak workshop „Stavebně-fyzikální souvislosti dřevostaveb" ve spolupráci s UCEEB (Univerzitní centrum energeticky efektivních budov). Workshopy probíhaly souběžně se seminářem v prostorech vzdělávacího centra v suterénu školy.

V rámci semináře Dřevostavby 2019 se také představilo Vzdělávací středisko pro zpracovatelský průmysl. Jde školní pracoviště nadregionálního významu, kde je umístěna CNC technologie na výrobu dřevěných konstrukcí, krovů i celých dřevostaveb. Pořadatelé si připravili ukázky použití CNC technologie v praxi.

Dodejme, že absolventi pořadatelské školy nacházejí široké uplatnění jak v České republice, tak za hranicemi a za oceánem. Někteří sem přijíždějí i jako přednášející.

Dálkové studium
inzerce

Vyšší odborná škola Volyně otevírá opět od 1. září 2019 dálkovou formu vzdělávání oboru „Tvorba nábytku a dřevěné konstrukce“ (bližší info v odkazu). Studium je prakticky orientované s vazbou na příbuzné bakalářské obory „Tvorba a konstrukce nábytku“ a „Dřevěné stavby“ realizované prostřednictvím Detašovaného pracoviště Technické univerzity Zvolen v jihočeské Volyni. Přihlášky se podávají v 1. kole do 31. května 2019 a ve 2. kole do 15. srpna 2019. Bližší informace na nebo na telefonních číslech 603537979 a 604251109.

Fotogalerie

Autor: Zdeněk Svoboda 1)
Foto: Zdeněk Svoboda

1) Fotografie jsou z průběhu přednášek a z vnitřních prostor školy