Moderní materiály pro izolace staveb proti vodě

Spolehlivá a dlouhodobě účinná ochrana proti vlhkosti, vodě a povětrnostním vlivům je jedním z rozhodujících faktorů ovlivňujících funkčnost každého stavebního objektu. Moderní stavebnictví si v současnosti nelze představit bez vysoce kvalitních materiálů a kompletních technologií pro izolace proti vodě (hydroizolace) a pro povlakové krytiny střech.

  Pro přehlednost si připomeneme, které kategorie zahrnuje široký pojem - hydroizolace, popřípadě ne zcela přesný, avšak v praxi používaný pojem - izolace.
   Do oblasti izolací proti vodě (hydroizolací) patří:
• izolace spodních staveb proti zemní vlhkosti - tzv. izolace III. kategorie (patří sem pozemní a inženýrské stavby- např. mosty, kolektory apod.);
• izolace malých provozů- tzv. izolace II. kategorie, dříve nazývané izolacemi proti volně stékající vodě (průmyslové provozy, koupelny, kuchyně apod.);
• izolace stropů, izolace horní stavby mostů a tunelů, izolace provozních střech (terasy, balkony, střešní parkoviště, střešní zahrady) a střech o opačném pořadí vrstev tzv. izolace proti vodě, která nepůsobí na stavbu hydrostatickým tlakem nebo jen tlakem velice malým - rovněž patřících do skupiny izolací II. kategorie;
• izolace spodních a podzemních staveb, nebo jejich částí, které jsou umístěny pod hladinou spodní (podzemní) vody a trvale vystavené jejímu tlaku - tzv. izolace I. kategorie, dříve a v praxi nazývané tlakovými izolacemi;
• izolace speciálních staveb proti vodě tlakové (jímky na vodu, vodojemy, bazény apod.) rovněž patřící do skupiny izolací I. kategorie.
Do oblasti izolací střech patří:
• izolace provozních a speciálních střech - izolace II. kategorie jak uvedeno výše;
• izolace klasicky uspořádaných střech tj. kdy izolace proti vodě tvoří finální vrstvu střešního pláště a nazývá se krytinou.
   Střešní krytiny se dále dělí na krytiny skládané, používané na střechách šikmých případně strmých a na krytiny povlakové, používané na střechách plochých.
   V dalším si poněkud blíže řekněme o materiálech a technologiích, používaných v praxi nejčastěji pro hydroizolace staveb. Již po mnoho desetiletí se zde uplatňují materiály a výrobky z asfaltu, který postupně nahradil v této oblasti původně používaný dehet. Asfaltové materiály zaznamenaly prudký rozvoj zvláště ve 2. polovině 20. století, kdy postupným přechodem od asfaltů přírodních k asfaltům ropným byla otevřena cesta k jejich dalším úpravám a také k jejich prefabrikaci až po dnes používané asfaltované pásy, kompletizované tepelně izolační a hydroizolační dílce a další výrobky.
   Vedle asfaltových technologií se začaly rozvíjet i technologie nátěrové a stěrkové založené na zcela jiné bázi, jako např. akryláty, polyuretany a jejich modifikace. Ty se začaly uplatňovat jako alternativní povlakové krytiny zvláště plochých střech. Ještě větší rozvoj zaznamenaly systémy fóliové založené na matečném PVC, polyolefinech, PE a jejich kombinacích, které našly své místo jak na střechách, tak u izolací proti vodě všech kategorií. Zvláště v náročných případech izolací proti spodní a tlakové vodě se uplatňují velice dobře propracované foliové systémy, z nichž některé jsou navrhovány tak, aby byla možná jejich případná dodatečná sanace injektáží. Na přelomu století se na našem trhu mimo jiné objevila také revoluční technologie - speciální fólie, která reaguje s povrchem betonové konstrukce tak, že zajišťuje vždy plnoplošné spojení hydroizolace s chráněnou konstrukcí na její návodní straně.
   Avšak také technologie založené na ropném asfaltu zaznamenaly v minulých letech prudký rozvoj a špičkové natavitelné pásy z modifikovaných asfaltů technicky stále velmi úspěšně konkurují nejdokonalejším foliovým systémům. Není žádným tajemstvím, že dosáhly v celosvětovém měřítku asi 80 % stavebního trhu v oblasti izolací proti vodě a povlakových krytin střech a v tomto směru není výjimkou ani český trh. Izolační pásy z modifikovaných asfaltů úspěšně soupeří se stěrkovými a zvláště fóliovými systémy. Zejména díky širokému sortimentu výrobků s nejrůznějším spektrem fyzikálně mechanických odolností a aplikačních možností. Jejich výhodou je také relativně nízká pracnost zvláště při řešení náročných detailů izolačních systémů, poměrně vysoká odolnost vůči mechanickému poškození následujícími stavebními pracemi a jednoduchá identifikovatelnost v případě poškození, včetně jednoduchosti lokální opravy. V neposlední řadě také možnost výběru z široké škály cenových kategorií podle požadavků a možností zákazníka.
   V poslední době je nejvýznamnějším českým výrobcem asfaltových hydroizolačních pásů společností Dehtochema Bitumat a.s.
   Akciová společnost vznikla transformaci společnosti s ručením omezením Dehtochema s.r.o. Bělá pod Bezdězem a Bitumat s.r.o. Oslavany u Brna. Tradice závodu začíná rokem 1868, závodu Bitumat rokem 1875.
   Po privatizaci v devadesátých letech bylo výrobní zařízení v obou výrobních závodech modernizováno tak, aby zákazníkům mohl být nabídnut kompletní sortiment výrobků, plně kvalitativně srovnatelný s předními výrobci ve vyspělých západních zemích.
   V roce 2001 tento sortiment zahrnuje:
• asfaltované pískované a nepískované lepenky;
• natavitelné asfaltované izolační pásy z oxidovaných asfaltů na nosných vložkách z hliníkové folie, sklorohože a sklotkaniny a s různými povrchovými úpravami;
• natavitelné asfaltované izolační pásy z asfaltů modifikovaných elastomery (SBS) na nosných vložkách z hliníkové folie, sklorohože, sklotkaniny a polyesterového rouna a s různými povrchovými úpravami;
• natavitelné asfaltované izolační pásy z asfaltů modifikovaných plastomery (APP) na nosných vložkách ze sklorohože, sklotkaniny, a polyesterového rouna a s různými povrchovými úpravami;
• natavitelné asfaltované pásy z asfaltů modifikovaných směsnými polymery a kombinací elastomerů a plastomerů na nosných vložkách z polyesterového rouna a s různými povrchovými úpravami;
• asfaltované pásy víceúčelové a speciální pro izolace inženýrských staveb, pásy dilatační, mikroventlační a vyrovnávací, pásy pro protiradonové izolace a parotěsné zábrany pro rekonstrukce střešních povlakových krytin;
• izolační asfalty oxidované a speciální asfalty pro modifikaci;
• prefabrikované izolační oxidované a modifikované hmoty;
• prefabrikované zálivkové a těsnící hmoty;
• asfaltové šindele pro skládané krytiny šikmých střech v různých tvarech a barevných provedeních;
• doplňkové prvky pro izolace staveb - odvětrávače, odvodňovače, kotvící prvky apod.
   Společnost Dehtochema Bitumat nabízí zejména kompletní technologie pro řešení konkrétních izolačních systémů a to včetně komplexního servisu s tím souvisejícího počínaje odborným technologickým návrhem až po kompletaci navržených materiálů včetně doplňkového sortimentu a jejich dodání přímo na místo určené pro zákazníky.
   V roce 1999 byl na trh uveden zcela nový systém pro řešení střešních plášťů na novostavbách i při rekonstrukcích - ELASTOLEP. Od tohoto roku je rovněž ve výrobě speciální špičkový výrobek pro finální vrstvy povlakových krytin příštího tisíciletí - POLYELAST EXTRA 2000 DESIGN .
   V roce 2000 společnost představila jednovrstvý systém povlakové krytiny se zvýšenou bezpečností, kterou zabezpečuje zesílení všech podélných a příčných přesahů sousedních izolačních pásů. Systém je určen zvláště pro moderní stavby občanské vybavenosti i průmyslové objekty.
   Novinkou roku 2001 jsou speciální střešní pásy určené výhradně pro mechanické kotvení k podkladu, na němž se vytváří jednovrstvá povlaková krytina. Tato technologie je určena jak pro novostavby tak pro sanace plochých střech.
   Široká stavební veřejnost je pravidelně informována o výrobním programu a jeho novinkách prostřednictvím rozvětvené obchodní sítě a týmu obchodně - technických zástupců společnosti Dehtochema Bitumat a.s. Společnost se aktivně účastní také všech významných veletrhů a konferencí v dané oblasti a pořádá vlastní firemní dny pro stávající i potencionální zákazníky.
   Cílem všech těchto aktivit Dehtochemy Bitumat a.s. je nabídnuto vždy spolehlivé a ekonomické řízení pro každou stavbu. 
Autor:
Foto: Archiv firmy