Modernizace výtahů v panelových domech

V dnešní době se stále více hovoří o zastaralých výtazích, které trápí starší panelové domy po celé České republice. V mnoha ohledech již neodpovídají dnešnímu standardu techniky a skrývá se v nich celá řada nebezpečí.

Oslovili jsme proto odborníka na starší výtahy Tomáše Novotného, obchodního manažera společnosti Schindler CZ, a.s. pro oblast modernizací.

Nejdříve mi dovolte položit otázku, kdo je za výtah zodpovědný?

Za výtah je podle legislativy zodpovědný majitel výtahu. Ten si musí uvědomit, že provozovat výtah s vysokými provozními riziky, může představovat riziko pro osoby, které výtah používají. Vlastník je tedy výlučnou osobou, která rozhoduje. Jeho finanční prostředky výrazně ovlivňují to, zda, jak a kým bude existující výtah servisován, modernizován nebo kompletně vyměněn. Pro lepší představu si můžete výtah přirovnat k automobilu. Když se rozhlédneme po parkovištích, najdeme převážně auta mladší než 10 let. Proč tomu tak je? Je přirozenou vlastností člověka investovat do své bezpečnosti, pohodlí a komfortu, která tato novější auta poskytují. Proč tedy jezdíme výtahy, které jsou staré několik desítek let a nemají téměř žádné bezpečnostní prvky?

S jakými nástrahami se mohou cestující setkat?

Nejčastější bezpečnostní rizika jsou uvedena v Inspekčních zprávách a jsou rozdělena do kategorií od nízkých až po vysoké. U starších výtahů patří mezi nejčastější problémy vysoké riziko absence kabinových dveří, kde hrozí riziko kolize předmětů nebo vtažení do mezery mezi kabinou a čelní stěnou šachty během jízdy. Dalším rizikem je dřevěná kabina, přesnost zastavování výtahu, absence obousměrných zachycovačů (zabraňují nekontrolované jízdě směrem dolů nebo nahoru), nebezpečné prostory v šachtě pro servisní pracovníky (jsou to lidé, kteří jsou tím pádem v nebezpečí při péči o váš výtah), atd.

Rizik je, celkem dle všech platných norem a předpisů, až 86. Vše závisí na typu a stáří výtahu. Veškerá rizika vašeho výtahu jsou přesně popsána v poslední platné Inspekční prohlídce, kterou by v dnešní době správně každý výtah měl mít. Nesmíme zapomenout na náklady spojené s provozem výtahu, tzn. spotřeba elektrické energie, náklady na opravy starého výtahu a spolehlivost provozu. Dalším aspektem je vysoká hlučnost, malá užitná plocha výtahů (nelze bezpečně přepravit kočárek, kolo a invalidní vozík) a přesnost zastavování.

Jaké produkty nabízíte pro panelové domy?

Společnost Schindler se již ve fázi nabídky zaměřuje na to, aby bylo možné vytvořit každému výtah podle jeho možností a přesně na míru. Zároveň klademe důraz na nízkou energetickou náročnost, moderní vzhled a komfortní jízdu. Pokud se budeme bavit o panelových domech, tak přichází v úvahu produkt Schindler 6300 nebo Schindler 6200 Nové generace pro menší šachty. Oba ze zmiňovaných produktů se plně přizpůsobují stávajícím rozměrům šachty a jsou v provedení se strojovnou i bez strojovny. Maximální využití prostoru šachty přináší zákazníkovi největší možnou kabinu a nosnost. Nepřehlédnutelnou výhodou je také možnost instalace širších šachetních dveří s minimální náročností stavebních úprav. To ocení zejména vozíčkáři, maminky s kočárky a obyvatelé s jízdními koly. Nezapomeňme ale i na snížení „hlučných” prací při výměně výtahu.

Společnost Schindler používá ve svých produktech ploché trakční prostředky s prodlouženou dobou životnosti, které snižují vibrace, mají tichý chod a při jejich výměně není nutná výměna trakčního kola. Proto si i obyvatelé horních podlaží mohou být jistí menší mírou hluku zařízení.

Pro snížení energetické náročnosti využíváme moderní technologie v podobě Stand-by režimu (režim spánku), frekvenčního řízení (umíme doplnit rekuperaci elektrické energie, nicméně v obytných budovách je to nevyužitelné) a LED osvětlení. S našimi výtahy je možné dosáhnout snížení roční úspory nákladů za elektrickou energii až o 50 % (největší úspory jsou při výměně hydraulických výtahů za výtahy s trakčním systémem pohonu).

Již 20 let se v České republice zabýváme výtahy v panelových domech a tak máme bohaté zkušenosti, které můžeme zákazníkům nabídnout. Naším cílem je, aby byla výměna výtahu provedena na nejvyšší profesionální úrovni s minimální odstávkou provozu a maximálním důrazem na bezpečnost.

Kdo se stará o servis výtahů?

Důležitá je samozřejmě kvalitní údržba jak původních výtahů, tak i výtahů nových. Rozsah činností a termínů prováděných na zařízení je dán ČSN EN 27 4002 a 27 4007 nebo pokynem výrobce. Naší prioritou jsou bezpečné, funkční výtahy a spokojený zákazník. Proto pravidelně vzděláváme naše servisní techniky jak servisovat vlastní zařízení, tak i zařízení ostatních výrobců. Dalším důležitým aspektem naší činnosti je dodržování bezpečnosti práce, kdy v oblasti bezpečnosti naše zaměstnance pravidelně vzděláváme a interně kontrolujeme.

Naše společnost patří celosvětově mezi největší poskytovatele servisních služeb v oblasti výtahové techniky, eskalátorů a pohyblivých chodníků, a i v České republice disponujeme hustou sítí servisních pracovníků. Zákazníci se k nám dovolají 24 hodin denně, 365 dní v roce, k dispozici mají nepřetržitý dispečink s operátory.

Rozhodnutí o výměně výtahu je rozhodnutím minimálně na 20 let. Proto je správný výběr dodavatele mnohem důležitější než se může na první pohled zdát. Zákazník by neměl podcenit ani volbu poskytovatele servisních služeb.

Děkuji za rozhovor.

Autor:
Foto: Archiv firmy