Montáž oken - na otázky odpovídají firmy Tanabyt, VELUX a BSW Liberec

Dnešní výstavba je typická množstvím nových výrobků. Investor nebo stavebník jim většinou nerozumí a ani neví, jak s výrobky pracovat. Spoléhá se na stavební firmu nebo na radu ke známého, což mu často způsobí zklamání. Platí to i pro montáž oken. Někteří výrobci oken proto pomohou zákazníkovi, který o to požádá, s formulací zakázky pro firmu, jež provádí montáž oken, i s jejím převzetím tak, jak výrobce doporučuje.

Říkají to někteří výrobci okenních profilů a výrobců oken, které jsme v červenci tohoto roku oslovili a položili jim několik otázek. Vůbec všechny oslovené firmy z celkového počtu ca tří desítek, kladli důraz na intenzivní osvětu, kterou adresují především realizačním firmám. Řada z nich si ovšem jasně uvědomuje, že základem pro spokojenost zákazníků, minimum stížností a pro pro budování dobré obchodní značky je také dobře informovaný zákazník, který si uvědomuje možnosti zakoupeného výrobku, v tomto případě okna, a účinně trvá na jejich splnění montážní firmou. V tomto čísle přinášíme odpovědi od prvních tří společností, které se do redakce chronologicky dostaly.

Okna ze dřeva nebo z plastu?

Rozhoduje cena a osobní pocit kupujícího

Na začátku dovolte prostou otázku, na kterou i specialisté někdy těžko hledají odpověď: Je lepší dřevěné okno nebo plastové a proč?

Tanabyt: To je spíš téma na delší diskuzi a určitě můžu říci, že z ní nevyjde vítězně plastové ani dřevěné nebo jakékoli jiné okno. Můžeme zde mluvit o výhodách a nevýhodách při používání v různých typech staveb. Každý investor by měl zodpovědně zhodnotit, jaký typ okna pro určitou stavbu použít. Někteří lidé se zamýšlejí nad otázkou ekologie. Jak vzniká materiál pro výrobu okna? Je moje okno jednoduše recyklovatelné? Atd.

VELUX: Každý z uvedených materiálů má svoje výhody a nevýhody. Takže ani já vám na tuto otázku nedám jednoznačnou odpověď. Dřevo je přírodní materiál, který se dokáže přizpůsobit různým podmínkám, má výborné tepelněizolační vlastnosti, a pokud je kvalitně zpracováno a ošetřeno, vydrží desítky let. Naše střešní okna se vyrábějí výhradně ze dřeva, kvalitní severské borovice, s různou povrchovou úpravou. V sortimentu najdete i typ GGU s polyuretanovým povrchem (a dřevěným rámem), který může evokovat právě plastové okno. Záleží také na preferencích zákazníka, který se může o konkrétním výrobku rozhodovat například podle tepelně-izolačních vlastností, designu nebo poměru cena-užitná hodnota.

BSW Liberec: Současně vyráběná PVC okna a dřevěná eurookna mají stejnou (velmi podobnou) konstrukci a v zásadě se svými tepelně izolačními vlastnostmi neliší. Obdobné jsou i vlastnosti, které se týkají útlumu hluku a těsnosti (infiltrace) oken. Výběr tedy záleží čistě na rozhodnutí investora, nebo projektanta. PVC okna není nutno ošetřovat natíráním, dřevěná okna jsou stylovější! Rozhoduje tedy cena a vlastní pocit zadavatele.

Jaké jsou rozdíly mezi okny z různých materiálů z hlediska návrhu a provádění? Je možné říct, že nějaký konkrétní materiálový typ okna se lépe projektuje nebo osazuje do stavby? Nebo že vyžaduje méně pozornosti při užívání, tedy že se snáze udržuje a také četnost výskytu případných poškození nebo vad je nižší?

Tanabyt: Budu mluvit o dřevěných a plastových oknech běžných profilů. Z hlediska konstrukce okna, mají dřevěná okna výhodu, protože jsou pevnější, stabilnější a dají se proto vyrábět větší rozměry. Pro montážní firmu je snazší montovat dřevěná okna, což vychází z předešlého. Dřevěná okna jsou lehčí, což umožňuje snadnější manipulaci. Dřevěné okno je náchylnější k poškození zejména při zednických pracích. Plastové okno bude potřeba častěji seřizovat, protože plast má větší teplotní roztažnost než dřevo. Pro dřevěné okno může být problém vysoká vlhkost při provádění stavby. Je proto důležité dodržovat pravidelné větrání. Dřevěné okno je vhodné 1x ročně ošetřit udržovací sadou. Prodlouží se tím životnost a oživí se povrchová úprava. Plastové okno není třeba udržovat, ale zejména fólie s imitací dřeva bude měnit svůj vzhled a je otázkou, do jaké míry je tato změna ještě akceptovatelná.

VELUX: Budu-li za nás, pak střešní okna VELUX jsou velmi univerzální - jsou navržena pro použití ve střešním sklonu od 15 do 90 stupňů. Pomocí různých typů oplechování lze okna osadit do libovolné střešní krytiny. Okna se vyrábějí v mnoha velikostech, z různých typů a provedení oken můžeme vždy zvolit pro každou střechu nejvhodnější variantu. Okna lze navíc vybavit některým z široké škály doplňků a vytvořit tak řešení šité na míru vkusu a potřebám zákazníka. Jak už jsem zmínil v předchozí odpovědi, naše okna jsou dřevěná, ošetřená jednou nebo dvěma vrstvami laku, který chrání vnější povrch okna. Polyuretanová okna s dřevěným jádrem nevyžadují údržbu a jsou obzvlášť vhodná do místností s vyšší vlhkostí a tam, kde s interiérem koresponduje jejich bílá barva. Rozdíl v montáži zde není.

BSW Liberec: Z hlediska návrhu nejsou podstatné rozdíly, je důležité zohlednit statickou únosnost jednotlivých typů oken. Dodavatel okenního systému má stanovenu maximální velikost okenních křídel s ohledem na konstrukci (u PVC oken tloušťka stěn, tvar a tloušťka ocelových výztuží, únosnost kování - ztížení pantů). U PVC oken se přihlíží rovněž k barevnosti profilů s ohledem na jejich tepelnou roztažnost. Oproti dřevěným oknům hraje velkou roli i pečlivost a zkušenost při montáži. Tato okna jsou tuhá až po namontování, profil je možné špatnou montáží prošponovat. U dřevěných oken toto nebezpečí v takové míře nehrozí. Hliníková okna mají větší statickou únosnost, používají se pro větší prosklené plochy, Al profily i s přerušeným tepelným mostem, mají horší tepelně izolační vlastnosti než dřevo, nebo PVC.

Osazení okna je významný, docela složitý, ale podceňovaný problém

Díky výraznému zlepšení tepelně-izolačních vlastností zasklení i samotných okenních profilů se stává slabým článkem osazení okna do obvodové nebo střešní konstrukce. Jak doporučujete upevňovat okna v závislosti na různých materiálových skladbách nosných stěn či střech?

Tanabyt: Osazení oken do určité stavby řeší stavební projekt. Pokud není určeno jinak, používá se běžné osazení.

VELUX: Při montáži střešních oken spíše záleží na celkové kvalitě zpracování střechy. U montáže je pak důležité kvalitní napojení vodotěsné podstřešní fólie na rám okna, a jeho dobré odizolování. Většina montážních vad se projevuje zejména v zimním období, kdy při nedodržení zásad výstavby podkroví dochází vlivem rozdílu teplot ke kondenzaci vzdušné vlhkosti v konstrukci střechy. Platí to zejména pro nedostatečné zateplení okna a chybné napojení parotěsné zábrany na rám okna. Této situaci lze předejít použitím prefabrikovaných montážních doplňků VELUX instalovaných v průběhu montáže střešního okna. Jedná se zejména o izolační rám a parotěsnou folii. Navíc při použité montážní sady BDX zákazník získává možnost prodloužit záruční dobu na střešní okna a lemování až na 10 let.

BSW Liberec: Způsob ukotvení oken je dán technologickým postupem, který předepisuje každý seriozní dodavatel profilového systému. Osazení okna do obvodové stěny by měl řešit člověk obeznámený s touto problematikou a to je projektant. Jedná se o významný, podceňovaný a docela složitý problém, který výrazně ovlivňuje cenu montáže oken s ohledem na použitý materiál (parotěsné zábrany), ale zejména i pracnost. Pokud je rozhodujícím kritériem při výběrovém řízení cena zakázky a není zadavatelem přesně stanoven způsob osazení výplně stavebního otvoru ve stavbě, dochází často k zanedbání této problematiky, což má za následek např. tvorbu plísní, vlivem promrzání spoje okna se stavebním otvorem, ochlazováním profilu okna a tím následně i větší náchylnost k rosení skel. Příčina rosení skel a tvorba plísní vzniká většinou z tohoto důvodu, nebo je na vině způsob užívání moderních oken - špatné (nedostatečné větrání). Samotná okna jsou z 95% v pořádku.

Jak hodnotíte úroveň znalostí firem i zákazníků, cítíte z jejich strany zvýšený zájem o komplexnostst poskytovaných služeb?

Tanabyt: Nároky na kvalitu se stále zvyšují a s tím souvisí také kompletní výměna s veškerým servisem. Zvyšuje se počet zákazníků, kteří chtějí při rekonstrukci výměnu oken až po detailní úklid tak, aby již oni nemuseli po montážnících ani utřít nábytek.

VELUX: V rámci našich služeb pro zákazníky poskytujeme také poradenství a školení. Pro firmu VELUX je to standard, který nabízíme již řadu let a neustále se jej snažíme zlepšovat. Takže firmy, které se účastní našich odborných kurzů, případně projdou programem certifikace, mají velmi dobrou znalost a povědomí o možnostech našich výrobků a dokáží svým zákazníkům poradit.

BSW Liberec: Na otázku nelze jednoznačně odpovědět. Záleží na tom, zda se na zadání podílí odborník znalý uvedené problematiky, např. stavební firma, nebo soukromá osoba - laik. Pracovníci naší firmy mají za 14 let praxe dostatek zkušeností k tomu, aby dokázali odborně poradit. Požadavek na komplexnost služeb obecně narůstá.

Jaký bude podle vašeho názoru trend v dalším vývoji oken a jejich vlastností, zejména tepelně technických? Očekáváte nějaké změny ve standardech řešení profilů pro výrobu rámů a křídel, např. jejich tloušťky?

Tanabyt: Začíná se využívat oken s trojskly, kde U dosahuje až 0,6 W/m2K a také silnějšími rámy. Ale nečekám zásadní změnu oproti dnes používaným oknům.

VELUX: Naše firma své výrobky zdokonaluje po celou dobu své existence. Důkazem toho je skutečnost, že je po dobu delší než 60 let považována za špičku ve svém oboru. Můžeme jmenovat např. neustálé zlepšování tepelně technických parametrů oken, nové typy oken (okno s polyuretanovým povrchem a dřevěným jádrem GGU), nové způsoby ovládání oken (okno Integra, které je vybaveno elektrickým ovládáním), či doplňků (rolety na solární pohon). Přicházíme také s novými produktovými kategoriemi - novinkou v našem portfoliu je např. světlovod. Všechny tyto novinky a inovace přispívají ke spokojenosti uživatelů. Na vývoji oken samozřejmě neustále dále pracujeme.

BSW Liberec: Očekávám posun zejména ve výrobě skel, jejichž vlastnosti v rozhodující míře ovlivňují tepelně izolační vlastnosti výplně stavebního otvoru. Jedná se ve větší míře o použití skel typu Heat Mirror a to zejména pro tzv. nízkoenergetické domy. Typům těchto skel, která mají celkovou šířku větší než 30 mm se bude přizpůsobovat i konstrukce profilů.

Dokáže vaše firma reagovat na požadavek oken např. pro pasivní dům, včetně podrobného návodu na odpovídající postup při jejich zabudování do různých staveb?

Tanabyt: V dnešní době jsme připraveni.

VELUX: Ano, již jsem zmínil, že v našem sortimentu máme výrobky určené pro pasivní domy, kromě toho poskytujeme podporu a konzultace v oblasti architektonického i technického řešení.

BSW Liberec: Firma dokáže reagovat nabídkou použití skel Heat Mirror. Typ skla s ohledem na součinitel prostupu tepla Ug a postup zabudování v té které stavbě by měl řešit projektant.

Kvalita a životnost oken závisí na kvalitě montáže

Mnoho lidí, mezi nimi stavebníků se domnívá, že montáž nových oken je rutinní záležitost a že člověk, který si vybere známou značku oken, má jistotu kvality podobně, jako když si zakoupí sériový typ značkového automobilu. Jenže realita bývá jiná. V čem spatřujete hlavní příčinu nespokojeností uživatelů s novými okny, které se projeví až po nějaké době užívání?

Tanabyt: Zde se opět dostáváme do problému, který mnoho firem a investorů podceňuje. Je dobré se poradit s odborníky, kteří posoudí stávající stav budovy a navrhnou vhodné osazení do budovy. Například do staré budovy, kde je zvýšená vlhkost, je vhodné spáru utěsnit zvenku proti průniku vody a uvnitř utěsnit parotěsně proti vlhkosti. Venkovní špaletu zateplit polystyrenem tl. 5 cm.

VELUX: Toto je velmi zásadní otázka, protože kvalita a životnost střešních oken závisí na kvalitě provedení montáže. Proto věnujeme velkou pozornost neustálému vzdělávání montážních firem a zavedli jsme pro ně program certifikace. Certifikované firmy pak zákazníkům doporučujeme - seznam těchto firem, které montují střešních okna VELUX, mohou zákaznici vyhledat například na www.provadimemontaz.cz. Jako výrobce a dodavatel, nikoliv tedy realizační firma, nemůžeme být odpovědní za montáže provedené jinými firmami. Pokud je zákazník nespokojen a obrátí se na nás, snažíme se mu v rámci našich záručních a pozáručních služeb poradit a pomoci.

BSW Liberec: Žijeme v době, kdy jistot ubývá. Je ale možnost, že si každý může vybrat dodavatele dle svého uvážení. Pokud není obeznámen s problematikou, měl by se poradit s odborníkem a uvědomit si, že okna si pořizuje většinou jednou za život. Výplň stavebního otvoru ze systému od renomovaného výrobce, může být v špatně navržena, vyrobena, nebo i namontována. Profily k výrobě dřevěných oken musí mít také zaručené vlastnosti (např. požadovanou vhkost), aby později nedocházelo ke kroucení oken. Návod na rozhodování je tedy jako v každém oboru obtížný. Je třeba vybrat si dodavatele (výrobce) s dostatkem praxe, zkušeností a referencí, který dokáže i odborně poradit. Není od věci dát na doporučení již spokojených zákazníků. Rozhodně nekupovat okna od překupníků, u kterých nemusí být záruka, že zajistí servis dalších alespoň 5 let. Na tuto dobu dává většina výrobců záruku. Z hlediska operativnosti servisu je vhodné, aby výrobní závod, nebo servisní skupina nebyla příliš vzdálena od místa realizace zakázky. To někdy přináší v pozdější době problémy. Stává se, že není možné časem ani vypátrat, kdo okna vyráběl. Jako s každou novou věcí by se měl zákazník naučit i s novými výplněmi stavebních otvorů zacházet. Nejedná se jen o manipulaci, ale i údržbu - kování je třeba alespoň jednou ročně promazat. Důležité je naučit se i správně větrat.

Co má zákazník dělat, když si neví rady

Předpokládejme běžný příklad, že si zákazník vybere vaše okno, ale montáž bude provádět jiná, specializovaná montážní firma. Jak zákazník docílí toho, aby okno bylo správně zabudováno?

Tanabyt: Odpovědnost je na montážní firmě. Firma TANABYT má své montážníky, kteří jsou proškoleni a jsou stále pod dozorem.

VELUX: Tím, že si od nás nechá doporučit certifikovanou firmu - například v našem zákaznickém středisku nebo na www.provadimemontaz.cz.

BSW Liberec: Dbáme na to, aby okna vyrobená v naší firmě montovali pouze námi doporučení a proškolení pracovníci.

Dokáže vaše firma na přání zákazníka pohlídat, aby smlouva mezi stavebníkem a realizační firmou obsahovala odkaz na správný projekt oken, podle něhož je firma povinna okna zabudovat, příp. pomoci s formulací takové smlouvy?

Tanabyt: Ano.

VELUX: Naše firma samozřejmě poskytuje konzultační a poradenský servis, zákazníkovi můžeme poradit a doporučit realizační firmu. Architektům poskytujeme podporu například v podobě knihoven našich výrobků pro různé konstrukční programy. Pohlídat smlouvu si ale musí zákazník sám.

BSW Liberec: Smlouvu s investorem, nebo zadavatelem zakázky uzavírá pouze naše firma, která nese zodpovědnost za odpovídající provedení zakázky. Podobně postupují i naši smluvní partneři, se kterými spolupracujeme již řadu let. Prodeji našich výrobků třetím osobám, které nejsou zárukou kvalitní montáže a servisu, se vyhýbáme.

A co se týče realizace, můžete stavebníkovi nabídnout nezávislý autorský nebo technický dohled, na základě jehož posouzení by stavebník převzal hotové dílo?

Tanabyt: Ano.

VELUX: I na tuto otázku mohu odpovědět kladně, v případě zájmu navštíví náš servisní technik realizaci a zkontroluje kvalitu provedení montáže.

BSW Liberec: Touto problematikou by se měla zabývat nestranná osoba - projektant, nebo odborník ve stavebnictví, který je schopen (oprávněn) vykonávat stavební dozor. Obchodní a technické podmínky dodávky zahrnuje smlouva, kterou uzavírá naše firma se zákazníkem na základě předem zpracované cenové nabídky. Podkladem pro uzavření smlouvy jsou i zjištění na základě odborné konsultace, kterou provádějí naši pracovníci na místě, např. při zaměření stavebních otvorů. Firma poskytuje záruku 5 let.

Autor:
Foto: Archiv firmy