Multifunkční použití cementotřískových desek CETRIS

Cementotřískové desky CETRIS se díky svým vynikajícím vlastnostem řadí mezi špičkové deskové materiály určené jak do interiérů tak do exteriérů. Desky CETRIS nacházejí uplatnění v montovaných stavbách všeho druhu – jsou ideální pro odvětrané fasády, podlahy, půdní vestavby, střešní nadstavby, podhledy, stěny a příčky a díky nehořlavosti především v protipožárních aplikacích. Jako ukázku multifunkčního použití cementotřískových desek CETRIS v dnešním moderním stavebnictví jsme pro Vás vybrali několik staveb, které se v současné době dokončují.

Bytový soubor Nový Prosek - Praha ČR

Cementotřísková deska CETRIS byla užita k venkovnímu opláštění části bytových domů komplexu Nový Prosek. Tento rozsáhlý netradiční projekt architektonického ateliéru KAAMA realizovala společnost SKANSKA CZ a.s., divize Project Development v městské části Praha – Prosek. Celý areál je tvořen soustavou 5 podlažních bytových domů včetně parkovacích ploch.

Vnější fasáda (opláštění) bytových domů je vkusně řešena kombinací barev, materiálů a systémů. Pohledová plocha je rozčleněna na jedné straně řadou vystupujících arkýřů, na straně druhé přesahuje balkónová konstrukce. Samotný plášť je tvořen kombinací kontaktního a odvětraného zateplovacího systému. V odvětraném fasádním systému byly užity k opláštění cementotřískové desky CETRIS BASIC tl. 12 mm. Tyto desky byly (na přání autora projektu) ponechány v přírodním šedocementovém odstínu a ošetřeny transparentním hloubkovým nátěrem. Desky CETRIS jsou navzájem kladeny v tzv. systému VARIO – s přiznanou svislou a vodorovnou spárou, pro kotvení k nosným profilům byly užity vruty s těsnící podložkou. Stejné řešení bylo užito i při provádění venkovních podhledových konstrukcí.

Viditelnými prvky na průčelí objektu jsou i svislé přepážky balkónové konstrukce, které rozdělují společný balkón na jednotlivé části dle bytových jednotek. Tyto dělicí konstrukce jsou vytvořeny vždy z dvojice desek CETRIS FINISH (desky s barevným – v tomto případě červeným – fasádním nátěrem), přikotvenými vruty k ocelovému rámu.

Zástavba rodinných domů Roosendaal - Holandsko

Deska CETRIS nemusí tvořit při opláštění budovy obkladový prvek, ale díky své vysoké odolnosti vůči ohni může vytvářet protipožární mezivrstvu v celkové skladbě. Takto byly užity cementotřískové desky CETRIS při realizaci zástavby rodinných domů v holandském městě Roosendaal (dílo architektů firmy Architecten Werkgroep, investor: NBU). Konečná (pohledová) vrstva obvodového odvětraného pláště je vytvořena z dřevěných úzkých profilů (latí), umístěných vodorovně, přičemž členění prvků je zvýrazněno přiznanou vodorovnou spárou o šířce 10 mm. Obkladové prvky ošetřené voskem jsou ukotveny k roštu – svislým dřevěným impregnovaným latím, které zároveň vymezují vzduchovou mezeru. Dále ve skladbě směrem do interiéru následuje deska CETRIS BASIC tl. 12 mm, vodorovný rošt (dřevěné hranolky, prostor mezi hranolky je vyplněn minerální vatou) a nosná železobetonová konstrukce.

Tímto výčet zajímavých staveb s užitím desek CETRIS nekončí. Za zmínku stojí např. řešení opláštění Vstupní budovy výrobce lyží SPORTEN Nové Město na Moravě, výstavba bytového komplexu Krisstof Plaza v Trenčianských Teplicích na Slovensku, ale i mnoho dalších. Více informací o realizovaných stavbách a vše o cementotřískových deskách CETRIS naleznete na internetových stránkách www.cetris.cz.

Autor: Ing. Miroslav Vacula
Foto: Archiv firmy