Zámek Pardubice

Na zámku v Pardubicích letos začne rekonstrukce společenských prostor

Pardubice 22. ledna (ČTK) - Pardubický kraj letos zahájí rekonstrukci společenských prostor na zámku v Pardubicích. Radní vybrali firmu, která vybuduje společenský trakt v severním křídle paláce. Ve třetím nadzemním podlaží vznikne reprezentativní sál, o patro níž foyer, zázemí pro catering, šatny a hygienické zázemí, uvedla v tiskové zprávě Zuzana Nováková z kanceláře hejtmana.

Kraj se několik let snaží o maximální zpřístupnění historicky cenných prostor zámku návštěvníkům. Uvolnily se místnosti využívané pro skladování, sbírky byly přemístěny do nového areálu v Ohrazenicích. Vznikl první zámecký okruh věnovaný Pernštejnům a nové výstavní sály Východočeského muzea v hospodářských budovách.

"Třetí etapou bude nyní vybudování plnohodnotného společenského traktu v přední části zámeckého paláce, stavbu zahájíme v první polovině letošního roku. Vše završí rekonstrukce bývalých prostor galerie na návštěvnické centrum a výstavní sály muzea," uvedl náměstek hejtmana pro investice a kulturu Roman Línek (Koalice pro Pardubický kraj).

V soutěži uspěla nabídka s cenou více než 165 milionů včetně DPH. Kraj na projekt v letošním rozpočtu vyčlenil 74 milionů korun, další peníze jsou součástí střednědobého rozpočtového výhledu. "Připravujeme podání žádosti o dotaci do IROP 2021+ prostřednictvím ITI Hradecko-pardubické aglomerace, která tento projekt zahrnula do své strategie a má na něj rezervovány finanční prostředky," uvedl hejtman Martin Netolický (3PK/SOCDEM).

Společenské akce se na pardubickém zámku donedávna odehrávaly v rytířských sálech. Cenné renesanční nástěnné malby ale trpěly změnami teploty i vlhkosti. Po přemístění výstavy uměleckého skla se uvolnil velký sál, který společenským účelům sloužil už v 16. století, v době, kdy zámek vlastnila císařská komora. "Měli jsme štěstí, že jsme pro úvodní studii získali architektku světového jména Evu Jiřičnou, která navrhla nejen zajímavou podobu sálu a řešení jeho akustického podhledu, ale také své ikonické skleněné schodiště, které dvě patra společenských prostor na zámku propojí," uvedl Línek.

Na stavbu má dodavatel termín 30 měsíců od převzetí staveniště. Součástí projektu bude také doplnění mobiliáře třetího nadzemního podlaží, čímž bude dokončen prohlídkový okruh zámeckého paláce.

Goticko-renesanční zámek v Pardubicích vybudoval rod pánů z Pernštejna na místě původní tvrze. V roce 1560 prodali Pernštejnové Pardubice králi. Hlavní společenský sál byl ve své době druhý největší v Čechách po Vladislavském sále. Po odchodu Pernštejnů byl zámek správním sídlem pro královský velkostatek, později v něm byly byty vysloužilých vojáků, sklady a podobně. V roce 1920 ho zakoupil Musejní spolek pro své sbírky. V 50. letech minulého století zámecký areál převzal stát, který nejen hlavní budovu víceméně ponechával svému osudu, až se ve třetím podlaží propadly stropy. Významné opravy započaly až v 90. letech pod správou Východočeského muzea a vedly ke znovuotevření zámku v roce 1997. Pardubický kraj je vlastníkem zámku od roku 2001.

Autor: ČTK
Foto: Beneda Miroslav, zdroj: Shutterstock