Nadkrokevní izolace BramacTherm

BramacTherm je nadkrokevní izolace, s níž přišla v rámci novinek 2011 společnost Bramac. Jde o ověřenou technologii, která až dosud u nás žila na okraji zájmu. V podání silné firmy, která investuje do školení nemála prováděcích firem, může však BramacTherm promíchat stojaté vody a nastartovat novou éru dlouhodobě spolehlivých a vysoce tepelně účinných střech se snadnou a rychlou montáží.

Dnešní standard řešení tepelněizolačních střech je komplikovaný a tudíž i náchylnější k případným dysfunkcím. Zejména je ale omezující při řešení vyšší tepelné izolace střechy. Termovizní snímek na obr. 1 naznačuje, že tepelná izolace není silnou stránkou současných střech.

Tepelná izolace není silnou stránkou běžných střech. Červeně se zobrazují plochy, které sálají teplo s nejvyšší intenzitou, většinou to jsou právě střechy Obr. 1: Tepelná izolace není silnou stránkou běžných střech. Červeně se zobrazují plochy, které sálají teplo s nejvyšší intenzitou, většinou to jsou právě střechy

Běžná střecha obsahuje tepelnou izolaci mezi krokvemi, obvykle jde o skelnou vlnu o tloušťce 16 cm. Krokve „slouží” jako tepelný most a součinitel prostupu tepla U výslednou střechou jen s odřenými zády vyhoví nejhorší možné, tzn. požadované hodnotě normy 0,24 W/(m2K). To však mnohým lidem nestačí a spontánně – důvodů je hodně – míří k „nízkoenergetické” střeše (U ≤ 0,16) nebo „pasivní” střeše (U ≤ 0,11).

Rozšiřování tloušťky izolace směrem dovnitř je evidentně nouzové a nesystematické řešení, které ubírá prostor k bydlení.

Výhody nadkrokevní izolace

Nejde jen o to, že nadkrokevní tepelná izolace expanduje směrem ven. Systém BramacTherm je principiálně jiné řešení bez tepelných mostů, které zrychlí a usnadní výstavbu tepelněizolační střechy. Při výstavbě nepotřebujeme pojistnou hydroizolaci, neboť ta je z výroby nakašírovaná na velkoformátové nadkrokevní panely. Použité tepelné izolace jsou o generaci na vyšší úrovni, vedle vysoké parotěsnosti mají zejména podstatně lepší tepelněizolační účinnost, která při stejné tloušťce dává o třetinu větší tepelný odpor než běžné izolace.

Nadkrokevní izolace BramacTherm zbaví investora komplikací s budováním běžné střechy s difúzně vysoce propustnou mezikrokevní izolací, kterou je třeba z obou stran chránit fóliemi různých vlastností a určení a jehož výsledkem je složitá dvou až tříplášťová skladba s až sedmi vrstvami včetně vzduchových mezer, náchylnější k sel hání či poškození.

Nadkrokevní izolace BramacTherm byla veřejnosti poprvé představena na výstavě Střechy Praha 2011 Obr. 2: Nadkrokevní izolace BramacTherm byla veřejnosti poprvé představena na výstavě Střechy Praha 2011

Aplikace

BramacTherm jsou velkoformátové panely o rozměrech 1020 × 2400 mm, které se usazují na krov způsobem pero-drážka na sraz. Krycí rozměry panelů po zaklesnutí jsou 1000 × 2380 mm. Tloušťky panelů se pohybují od 50 mm do 180 mm. Ke krovu se panely připevní systémovými vruty společně s kontralatěmi na vrchní straně. Následují vodorovné latě, na které se pak pokládá krytina. Vrchní strana panelů je opatřena nakašírovanou fólií pro pojistnou hydroizolaci z polypropylenu se svislými i vodorovnými přesahy.

Pro samostatnou nadkrokevní izolaci, tj. bez mezikrokevní izolace, použijeme panely BramacTherm Top, které místo na krokve umístíme na bednění na krokvích. Z vnitřní strany jsou krokve s bedněním pak finální pohledovou úpravou. Pod panely je ale nutné umístit parotěsnou fólii, např. Bramac Membran 100, která brání difúzi vodní páry do izolace spárami mezi sousedními panely. Je to pečlivá pojistka: hliníková fólie s textilií, která je laminována na oba povrchy panelů PIR je sama o sobě parozábranou.

Pro samostatnou nadkrokevní izolaci, tj. tam, kde není mezikrokevní izolace, doporučuje výrobce model BramacTherm Top, s parotěsnou fólii Bramac Membran 100. Obr. 3: Pro samostatnou nadkrokevní izolaci, tj. tam, kde není mezikrokevní izolace, doporučuje výrobce model BramacTherm Top, s parotěsnou fólii Bramac Membran 100.

Produktové varianty

a) BramacTherm PRO je tepelně-izolační prvek pro novostavby pro zvýšení tepelného odporu navržené mezikrokevní tepelné izolace bez použití vyšších krokví nebo bez dodatečné podkrokevní vrstvy.

b) BramacTherm Kompakt je tepelně-izolační prvek pro rekonstrukce střech pro zvýšení tepelného odporu střechy bez dodatečného navyšování krokví nebo bez dodatečné podkrokevní izolační vrstvy.

c) BramacTherm Top je vysoce efektivní tepelně-izolační prvek zejména pro novostavby. Používá se buď bez mezikrokevní izolace kvůli zachování pohledové konstrukce krovu v interiéru, nebo jako doplněk mezikrokevní izolace.

tloušťka
(mm)
BramacTherm ProBramacTherm KompaktBramacTherm Topskelná vata
λ = 0,029 W/(mK)λ = 0,027 W/(mK)λ = 0,023 W/(mK)λ = 0,045 W/(mK)
U (Wm-2K-1)
 500,536
 80-0,3220,2760,521
1000,2600,2230,423
1200,2180,1870,356
1400,1880,1610,308
1600,1650,1410,271
1800,1470,1260,242
Tab. 1: Srovnávací tabulka PIR izolací systému BramacTherm a běžné izolace. Do výpočtu byly zahrnuty odpory při přestupu tepla RI = 0,1 m²K/W na vnitřní straně a RE = 0,04 m²K/W na vnější straně

Vlastnosti tepelné izolace na bázi PIR

Základem panelů BramacTherm je vysoce výkonná tepelná izolace – polyisokyanurátová pěna (PIR) o hustotě kolem 45 kg/m3. Její součinitel tepelné vodivosti je λ = 0,023 W/(mK), čímž překonává vzduch s λ = 0,0244 W/(mK) při 0 °C. To budí neklid u některých stavebních fyziků, kteří tvrdí, že neexistuje přijatelná teorie, jež by u vzdušné izolace vysvětlila lepší (=nižší) λ-hodnotu, než má vzduch.

Přestože pěny PIR a PUR již dávno prokázaly lepší λ-hodnotu, řečené tvrzení dlouho žilo, nejspíš pro malou odlišnost obou „lambd”. S nástupem tepelných izolací na základě aerogelů, jejichž nejznámější komerční aplikací jsou vakuové izolace, však „nepřekonatelná” závora λ = 0,0244 W/(mK) padla i v případě vzdušných izolací. Záhy vyšlo totiž najevo, že když obal vakuové izolace propícháme a ona se naplní vzduchem, λ vystoupá z hodnoty 0,004 W/(mK) jen na 0,016 W/(mK), u uhlíkatých aerogelů jen na 0,012 W/(mK). Pro technologii vzdušných izolací to je velká výzva.

Za výborné tepelněizolační vlastnost PIP izolací v nadkrokevním systému BramacTherm, které o třetinu i víc překonávají současné standardy, zodpovídá:

a) velmi jemná porézní struktura PIR izolace s uzavřenými póry. Ta vede k tomu, že si molekuly vzduchu nedokáží mezi sebou vyměňovat pohybovou energii (ve vzdušných aerogelech je to dominantní děj).

b) opláštění PIR desky reflexní Al fólií, která téměř úplně zamezí přestupu sálavého tepla do/z izolace.

1 Čerpáno z podkladů společnosti BRAMAC střešní systémy spol. s r.o.
Autor:
Foto: Archiv firmy