Nadkrokevní izolace Permo®-Therm od HPI-CZ

Základem střešní tepelné izolace Permo®-Therm je fenolická pěna. Oproti známým izolacím má naměřen nejlepší součinitel tepelné vodivosti (lambda) na úrovni 0,021 W/(mK). Stačí tedy její poloviční tloušťka, než minerální vaty. Permo-Therm je navíc difúzně otevřený. Je vhodný pro novostavby i rekonstrukce střech, kdy je dodáván jako součást nadkrokevního izolačního systému Thermo – line.

U odborné veřejnosti se vede polemika, je-li lambda pod úrovní 0,025 W/(mK), která se měří u velmi tenkých vrstev nehybného vzduchu, vůbec možná. K tomu je třeba dodat, že hodnota lambda = 0,021 W/(mK) byla pro fenolickou pěnu opakovaně potvrzena experimentem. Je jen na teoreticích, aby vysvětlili, kde se vzal ve fenolické pěně (a pěnách PUR/PIR) přidaný tepelný odpor. Ukažme si vlastnosti používaných tepelných izolací podrobněji.

Součinitel tepelné vodivosti
λ, W/(mK)
Faktor difúzního odporu
μ (–)
Tepelný odpor pro tl. 100 mm
R, m2K/W
Pěnový polystyrén EPS0,039-0,04340-702,56
Extrudovaný polystyrén XPS0,032-0,035100-2003,13
Minerální vata0,035-0,0405-122,89
PUR/PIR0,023-0,027150-2004,35
Fenolická pěna (Permo®-Therm)0,021354,76

Hlavní přednosti nadkrokevního zateplení

 • Rekonstrukce bez nutnosti zásahu do interiéru,
 • snadná montáž = úspora nákladů,
 • zamezení vzniku tepelných mostů,
 • zvětšení užitné obývací plochy,
 • snížení rizika montážních chyb.

V případě klasické mezikrokevní izolace můžeme zabudovat izolační vrstvu pouze do výšky krokví. Krokve potom tvoří tepelné mosty. Dalším zdrojem ztrát tepla jsou mezery mezi krokvemi a tepelnou izolací, kterými uniká nejvíc tepla při větrném počasí, které je charakteristické velkou proměnlivostí tlaku. Nastavení výšky krokví na požadovanou tloušťku izolace je zdlouhavé, nákladné, provizorní a s ohledem na možnost volby nadkrokevní izolace se jeví spíš jako kontraproduktivní.

Nadkrokevní izolaci můžeme volit mnohem silnější, přičemž pokládku provádíme zvnějšku, třeba i za plného chodu podkrovní domácnosti; pokládka je zcela bez tepelných mostů. Výška krokví zde nehraje žádnou roli, krokve jen musí vyhovovat staticky. Nadkrokevní izolací můžeme zesílit stávající, mezikrokevní. Velmi důležitou vzduchotěsnost střešního souvrství vyřešíme mnohem rychleji a elegantněji.

Co je fenolická pěna

 • Základem je fenolová pryskyřice,
 • uzavřená struktura extrémně malých buněk,
 • vynikající izolační vlastnosti,
 • 100 % ekologický materiál bez obsahu freonů a látek poškozujících životní prostředí a ozonovou vrstvu,
 • dlouhodobá tvarová stálost a odolnost vůči stárnutí,
 • difúzní paropropustnost, μ = 35.
Mikrosnímek fenolické pěny

Použití fenolické izolace

Izolační panely Permo®-Therm z fenolické pěny jsou nejúčinnějším řešením tepelné izolace při rekonstrukcích i při nové výstavbě domů včetně pasivních a nízkoenergetických. Jsou vhodné nejen do střech, ale i do obvodových stěn. V obou případech použijeme přibližně polovinu tloušťky fenolické izolace, než kdybychom volili klasický izolant (EPS nebo vatu). Nebo získáme při stejné tloušťce dvojnásobně účinnou tepelnou izolaci.

Permo®-Therm λ 021

Pod tímto názvem dodává společnost HPI-CZ nadkrokevní izolační panely na bázi fenolické pěny. Jde o kompletní systém s těmito typickými vlastnostmi:

 • oboustranně nakašírovaný flís,
 • z vrchní strany je pojistná hydroizolační membrána (technologie SK2 – s dvojitou integrovanou lepící páskou)
 • difúzně otevřený,
 • reakce na oheň E, při požáru neodkapává,
 • pero + drážka,
 • formát 2400 × 1200 mm (2385 × 1185 mm),
 • standardní tloušťky 60, 80, 100, 120, 140 a nově také 160 mm.

Montáž nadkrokevního izolačního systému Thermo-line

Nejsnazší a doporučovaná aplikace nadkrokevního systému Thermo-line je z venkovní strany a to buď přímo na krokve nebo na pevný, prkenný či deskový záklop nad krokvemi. V prvním kroku se položí parobrzda Wallint T3 SK2, což je třívrstvá kombinace tkaniny a fólie o plošné hmotnosti 160 g/m2. Ekvivalentní difúzní tloušťku této fólie reprezentuje vzduchová vrstva 3 m silná, tedy Sd = 3 m. Fólie Wallint T3 SK2 je extrémně odolná, plně pochůzná a je opatřena integrovanou dvojitou lepicí páskou. Ta slouží k bezpečnému docílení vzduchotěsnosti a souvislé parobrzdné vrstvy bez otevřených průduchů, které nejčastěji bývají v místech překrytí pásů fólie při jejich chybějícím nebo nedostatečném slepení.

Na fólii Wallint T3 SK2 se poté kontaktně pokládají kašírované desky Permo®-Therm. Desky se skládají na sraz způsobem pero-drážka; vrchní kašírovaná pojistná hydroizolační fólie má přesahy s lepicími páskami, které umožňují pojistnou hydroizolaci dokonale utěsnit. Tomuto utěsnění výrobce doporučuje věnovat velkou pozornost, a to i v místech, nebo zejména tam, kde je použit zkrácený panel.

Desky Permo®-Therm se poté připevní spolu s kontralatěmi ke krokvím. Přitom je třeba používat systémových kotvicích prvků a šroubů systému Thermo-line a dodržovat montážní doporučení výrobce a obecné zásady montáže nadkrokevní izolace.

Další postup už je zřejmý; následuje připevnění latí a pokládka krytiny.

Prostupy nadkrokevní izolací Venduct®

U nadkrokevních izolací z tuhých pěnových plastů, jako je Permo®-Therm, resp. celý systém Thermo-line, obecně platí, že riziko a nebezpečnost vlhkostních vad a poruch, daných nepozornou či neodbornou montáží, je méně časté a mnohem méně závažné, než v případě použití izolace z minerální vaty. Další obecné zjištění je, že nadkrokevní řešení tepelné izolace střechy bývají z pohledu vad a poruch bezpečnější a méně závažné, než mezikrokevní.

Lze říct, že to platí i v případě řešení různých prostupů ve střeše, které často bývají realizovány dodatečně, když vznikne potřeba, a ryze amatérsky. Přestože pěnové nadkrokevní izolace i v těchto případech nabízejí určitou bezpečnost, je rozhodně velmi vhodné věnovat i zde provedení střešních prostupů mimořádnou pozornost.

Na základě těchto znalostí byl proto vyvinut systém Venduct® – prostup nadkrokevní izolací, který řeší profesionální provádění ventilačních prostupů skrz nadkrokevní izolaci. V zásadě je využitelný i pro některé technické prostupy (anténní kabely, elektrické a potrubní rozvody solární techniky ap. ) Co tento systém zákazníkovi přináší?

 • snížení rizika vnikání nežádoucí vlhkosti do střechy,
 • jednoduchou a rychlou montáž,
 • vzduchotěsné a větru odolné ipojení k parozábraně,
 • redukci tepelných mostů pro tloušťku izolace až 280 mm.
Autor:
Foto: Archiv firmy