Nová termoreflexní izolační fólie Sunflex® Roof-In plus

Společnost TART, s.r.o. uvádí na trh novou generaci termoreflexní stavební fólie pod názvem Sunflex® Roof-In plus. Fólie je vyráběna nejmodernější technologií, která je v regionu střední a východní Evropy naprosto unikátní.

Jedná se o 14 vrstvou fólii. Jádro fólie tvoří desetivrstvá bublinková fólie s bariérou zabraňující úniku vzduchu z bublinky. To výrazně zvyšuje odolnost fólie při zatížení, prodlužuje její životnost a maximálně splňuje požadavky na parotěsnost.

Skutečnost, že z bublin neuniká původní atmosféra, je důležité i z pohledu prostupu tepla fólií. Únik původní atmosféry z klasických bublinkových fólií se děje trvale, jednak difúzí ale i vlivem tlakových změn vyvolaných větrem (prouděním) a změnou teplot. Tedy nejen v důsledku mechanického zatížení. Původní atmosféra je z vnějšku nahrazována jinými plyny, včetně vodní páry a oxidu uhličitého. Tyto „náhrady” mohou mít vliv na tepelněizolační vlastnosti termoreflexních fólií. Nová fólie možná otevírá i nové směry vývoje. Do bublinek lze zapracovat speciální plyn bez rizika, že se během krátké doby vymění za vzduch.

Detail vícevrstvé termoreflexní bublinové fólie s nylonovou bariérou vytvořenou s využitím nanotechnologie, díky které se podařilo podstatně omezit únik vzduchu či jiného plynu

Trvalá odrazivost a emisivita

Fólie Sunflex® Roof-In plus využívá jako reflexní plochu polyesterovou vrstvu s hliníkovým nástřikem, který je zespodu uzavřen spodní polyetylenovou vrstvou a z pohledové strany polyesterovým ochranným lakem . Toto řešení zaručuje, že reflexní hliníková vrstva z obou stran nepodléhá v čase oxidaci a zajišťuje tak stabilní reflexi po celé období své životnosti.

Trvale vysoká odrazivost (reflexe) je základní vlastností stavební termoreflexní techniky. Odrazivost (reflexe) se značí písmenem r a říká, jaká část dopadajícího tepelného záření se od reflexního povrchu odrazí. Vyjadřuje se v procentech nebo desetinným číslem od 0 do 1.

Příklad: Jestliže například slunce rozpálí střešní krytinu na 60 °C, bude krytina sálat do střechy teplo o plošném výkonu 700 W/m2. Abychom tomuto přísunu tepla zabránili, umístíme do větrací mezery, v dostatečné vzdálenosti od krytiny, cca 5 cm, reflexní fólii, aby její odrazná plocha odrážela sálání krytiny nazpět. Má-li fólie odrazivost 90 %, neboli r = 0,9, odrazí nazpět ke krytině 0,9 × 700 = 630 W z každého m2.

Ruku v ruce s odrazivostí jde další důležitá vlastnost reflexních fólií a tou je sálavost, neboli emisivita. Tato veličina říká, s jakou intenzitou reflexní povrch fólie vyzařuje teplo, neboli sálá. Striktně přitom platí, že sálavost se číselně rovná doplňku reflexe do 1, respektive do 100 %. Tzn., že fólie s odrazivostí r = 0,9 (neboli 90 %) sálá jen jednu desetinu (10 %) tepelného výkonu, který by sálalo stejně ohřáté obyčejné těleso.

Příklad: To má v praxi velký význam. Teoreticky totiž můžeme vzít fólii z předešlého příkladu a kontaktně ji přiložit na spodní rub rozpálené krytiny tak, aby reflexní vrstva mířila do mezery. Kontaktem se fólie ohřeje také na 60 °C, avšak do podstřeší bude sálat tepelný výkon nikoliv s intenzitou 700 W/m2, ale jen 0,1 × 700 = 70 W/m2.

Nová generace reflexních fólií Sunflex® Roof-In plus získala také nový design zdůrazňující, že se jedná o originální fólii s certifikátem CE. Potisk ji dostatečně odlišuje od různých levných plagiátů, které se snaží zneužít značky SUNFLEX®. Společnost TART tak chce bránit zákazníky před používáním levných a necertifikovaných napodobenin reflexních fólií. Tyto fólie nedosahují ani zdaleka kvalit originálu. Zejména jejich životnost je značně omezena a jejich instalace přináší značné riziko pro výslednou tepelnou izolaci střechy.

Pohled na roli nového termoreflexního izolačního pásu Sunflex® Roof-In plus s charakteristickým barevným odlišením

Tepelnětechnické údaje (orientačně)

Součinitel tepelné vodivosti při teplotě 23 °C číní 0,027 W/(mK), emisivita 0,09 až 0,12. Obě hodnoty byly naměřeny na λ-válci.

Autor: RNDr. Jiří Hejhálek
Foto: Archiv firmy