Znovuotevření části budovy Národního muzea pro veřejnost proběhlo 28. října 2018.

Národní muzeum v Praze znovu otevřeno. Vezměme prohlídku pěkně od podlahy...

Praha patří mezi světové metropole kde, jak se říká, zakopává člověk o historické památky skoro na každém kroku. Není zahraničního návštěvníka, který by nechtěl vidět Hradčany, Karlův most, který by od Vltavy Národní třídou bez povšimnutí prošel kolem Národního divadla na „Václavák“ a nebyl fascinován majestátní novorenesanční budovou Národního muzea v horní části náměstí za sousoším patrona české země, sv. Václava.

Znovuotevření části budovy Národního muzea 28. října 2018 pro veřejnost, které poprvé zpřístupnilo své prostory a expozice v roce 1891, předcházela rozsáhlá stavební rekonstrukce v hodnotě přesahující 2 miliardy korun a trvající od roku 2015 (k uzavření muzea pro veřejnost došlo v roce 2011). Zdá-li se někomu délka prací a výše investice příliš vysoká, pak je třeba si uvědomit, že budova neprošla od svého založení žádnou rozsáhlejší opravou, soubor deseti tisíců sbírek a exponátů bylo nutno přestěhovat a deponovat na jiná, pro tyto účely vhodná místa. Vnitřní i venkovní prostory včetně přilehlého okolí prošly totální renovací, na které se spolupodílely veškeré myslitelné řemeslné a umělecké profese.

My se v naší krátké reportáži soustředíme na jednu z nich: profesi parketářskou. Většina návštěvníků bude jistě a oprávněně obdivovat nádherné nástěnné a stropní alegorické malby z naší dávné historie, bronzové sochy našich velikánů, unikátní muzejní sbírky a populární skelet velryby (správně plejtváka myšoka), ale opomíjet by neměli ani dřevěné podlahy, které jsou skvostným dílem hlavního dodavatele parketářských prací, společnosti Dřevovýroba Podzimek z Třeště, a jeho partnerských subdodavatelů podílejících se nemalou měrou na jejich pokládce a povrchové úpravě.

Technologická funkčnost parket i estetika

Pokládce nové parketové podlahy předcházela odborná demontáž původních dubových vlysů, které byly následně odborně repasovány ve výrobním závodě Dřevovýroba Podzimek a do doby zahájení jejich nové pokládky zde byly i uskladněny. Vlastní podlahová konstrukce a způsob provedení pokládky byly výsledkem pečlivé úvahy, vycházející z požadované technologické funkčnosti a výsledného estetického vzhledu parketových podlah s přihlédnutím k jejich následné snadné povrchové údržbě.

Nosný základ dřevěné parketové podlahy tvoří suchý záklop z KVH hranolů (polštářů) uložených v doplněném prokádrovaném podsypu. Původní prkenný záklop byl navrácený zpět, přistřelený a následně přebroušený. Specialitou konstrukce jsou speciálně pro tuto stavbu vyvinuté sendvičové panely pro roznesení tahu velkých dilatačních celků nášlapné vrstvy. Jak výše zmíněno, velký důraz byl kladen na technologickou funkčnost podlahy – mimo jiné ukrývá kilometry rozvodových elektrických a přenosových kabelů, elektrické topné konvektory apod.

Pokládka parket s lepidlem UZIN

Po všech těchto velmi náročných „přípravných” pracích, následovala vlastní pokládka dubových parket a bordur. Pokládka byla prováděna většinou na klasický „stromeček” nebo „řemen”, případně „francouzský vzor”.<0x000A>Pro lepení bylo použito osvědčené jednosložkové tvrdé elastické polyuretanové parketové lepidlo UZIN MK 95 NEU, které vedle 100% garance pevné a trvalé vazby umožňuje přebroušení lepené podlahy již po 24 hodinách, což v kontextu s časovým harmonogramem podlahářských a na ně navazujících ostatních řemeslných prací byla jasná volba.

Finální úprava olejem Pallmann

Po vytmelení spár a celoplošném několikanásobném přebroušení bylo přistoupeno k finální povrchové úpravě, a to parketovým olejem s voskem Pallmann MAGIC OIL 2K ORIGINAL, který vtiskl dřevěné podlaze teplý výraz a zvýraznil magickou krásu přírodního dřeva. Podlaha se tak skoro po 130 letech v roce stého výročí vzniku samostatné republiky díky šikovnosti a profesionalitě našich parketářů opět vrátila na své místo – svěží a krásná.

Dílo tvoří detaily

Aby náš popis dřevěné parketové podlahy byl úplný, je třeba se ještě zmínit o detailech, kterých si návštěvník může všimnout, a těmi jsou technologické záklopy (revizní poklopy) usazené v masivních, ale decentních mosazných rámečcích z profilů unikátně zapuštěných do podlahy. Pro představu, těchto mosazných profilů bylo vyrobeno firmou Dřevovýroba Podzimek několik kilometrů.

Až navštívíte budovu Národního muzea v Praze a budete obdivovat historické expozice, nástěnné a stropní malby, nezapomeňte shlédnout dolů na dřevěnou podlahu... Ta je taky uměleckých dílem... Prostě vezměte prohlídku pěkně od podlahy!

Autor: Ing. Vladimír Kouba
Foto: archiv firmy Uzin