Jihočeské Atény aneb Návštěva okolí písecké Putimské brány

Písek, zejména jeho historické centrum založené Přemyslem Otakarem II., je bohatý na architektonické i umělecké zajímavosti. Pozvedněte hlavy a věnujte při procházce bývalým královským městem pozornost i zajímavým fasádním prvkům na zde situovaných významných stavbách a vnímejte je v patřičných souvislostech. Autor tohoto textu si vytkl za cíl vám s tím pomoci.

Před tím, než začneme s popisem konkrétních prvků a nežli pomyslně vykročíme od místní Putimské brány (pozůstatek městského opevnění), si symbolicky připomeňme text jedné známé lidové písně: Když jsem já šel tou Putimskou branou, dívaly se dvě panenky za mnou…

Šrámek v Písku

A nyní již několika kroky přejděme od brány k domu č.p. 154, kde spatříme v písni zmíněné dvě dívčí hlavičky, jež shlížejí nejen na místní početné studentstvo. Strmá cesta nás pak zavede pod hradby, k řece Otavě, a na ostrov, kde se nejlépe vnímá poezie Šrámkova Měsíce nad řekou a Stříbrného větru.

Pozn. red.: Fráňa Šrámek strávil na píseckých školách takřka 10 let, pobýval dokonce ve starém domě U Koulí, o kterém píšeme níže. Šrámkovo dílo bylo tímto pobytem výrazně ovlivněno, místo jeho pobytu v tehdejší Putimské ulici se stalo hlavním dějištěm jeho románu Stříbrný vítr z roku 1910.

Zazděné dělové koule

V opačném směru sousedí s Putimskou branou již zmiňovaný dům U Koulí. Při postupném bourání Putimské brány v letech 1812 až 1836 byly nalezeny dělové koule různých velikostí. Ty byly zazděny do fasády onoho domu č.p. 131. Kromě toho je dům U Koulí vyzdoben oslnivými renesančními sgrafity.

Písek v Sýsově verších

Z brány zbyl opěrný blok vedle mřížových vrat do domu čp. 131. Současný prostor před bývalou branou – zahrnující můstek, hradební příkop a půlkruhovou baštu – dokresluje ráz městského opevnění. Také tento objekt se dostal do povědomí veřejnosti díky literárnímu ztvárnění. Básník Karel Sýs jej zmínil v jednom ze svých veršů: Dům u koulí své koule vykoulí...

Pozn. red.: I Karel Sýs prožil část svého mladistvého života v Písku. Navštěvoval zde základní školu i gymnázium. V roce 1964 zde odmaturoval.

Jedna z nejstarších ulic

Hned naproti brány je ulice nejstaršího názvu – Drlíčov. Své jméno vlastní již od roku 1411. Zdejší Dům u stříbrných denárů má nad vchodem nápis: Nihil sine consilio et ratione, čili Nic bez rozvahy a rozumu. V bohaté fasádní výzdobě zde můžeme spatřit též znaky prácheňských měst - Písku, Blatné, Strakonic, Sušice a Vodňan, písecké motivy i avers a revers zlatého dukátu císaře Karla IV. Jsou zde též data domu a písmena ŠBZKŠ, připomínající jména stavitele Ing. Ladislava Šimka, autora návrhu Ing. Iva Beneše, realizátora výzdoby fasády Františka Zedníčka a stavbyvedoucích.

Závěrem

Básníci, hudební skladatelé, malíři i další umělci mají lví podíl na opěvování a jiném zviditelnění neobvyklých píseckých fasádních prvků. Mezi takové prvky se určitě řadí nejen hlavičky dvou panenek, dělové koule a bohatá výzdoba ze znaků měst, nápisů a motivů… Navštivte okolí písecké Putimské brány a přesvědčte se o tom sami...

Související články

Autor: Zdeněk Svoboda 1)
Foto: Zdeněk Svoboda

1) redakčně upravila Helena Široká