Nebojte se elektroniky

Moderní komplex volného času již dávno nepředstavuje pouze plavecký areál se saunou. Centrum, které má být atraktivní pro návštěvníky a také uspokojit požadavky provozovatele, musí nabídnout mnohem víc. Zvládnout náročný provoz a řízení těchto komplexů umožňuje elektronický platební odbavovací systém SAFETY EPOS od firmy Frajt s.r.o.

Moderní centra pro relaxaci a oddych spojují více atrakcí dohromady. Návštěvník tuto variabilitu a možnost výběru přivítá, ale pro provozovatele to znamená větší zátěž. Zvládnout komplex, který má odlišné režimy, odlišné požadavky na provoz a zázemí, znamená nejen větší administrativní zátěž. Také údržba a provoz daného zařízení vyžaduje profesionální team, který se potýká s marketingem, statistikami, návštěvností a podobně.

Manažer takového zařízení musí dělat spoustu rozhodnutí, pro něž je třeba mít podklady z jednotlivých atrakcí. Tyto podklady jsou většinou výstupem z elektronických přístupových systémů. Ty jsou již neodmyslitelnou součástí moderních center. Na majiteli zařízení je jen vybrat si správný elektronický přístupový systém tak, aby splňoval nároky, které na něj klade samotné zařízení, byl dostatečně stabilní a vyhovoval moderním požadavkům na provoz.

Moderní čipové technologie

Základní funkcí přístupových systémů je hlídat vstupy do objektů, zaznamenat pohyb osob při vstupu a výstupu, prodat vstupenku, koktejl na baru, jídlo v restauraci, rezervovat místo na lekci speeningu, pustit solárium apod. Ale zvládnout provoz, kde jde o centrální vstup, přechody mezi jednotlivými zónami spojení služeb jako jsou masáže, solária popřípadě restaurace vyžaduje vyspělejší technologie.

Moderní odbavovací systém EPOS slouží zákazníkům a návštěvníkům hotelových komplexů, aquaparků a dalších podobných zařízení

Vše začíná u vstupu

Na přítomnost turniketů jsme si již zvykli v obchodech, metru, na vrátnicích podniků apod. Také v zábavních a volnočasových centrech se tento druh kontroly uplatní. Spolu s čipovými technologiemi pomáhají ke kontrole pohybu návštěvníků v prostorách zařízení. V šatnách se skříňky zamykají speciálními elektronickými off-line bateriovými zámky, v barech a restauracích jsou součástí systému bezhotovostní pokladny, které umožňují nákup na čipové médium (které je součástí systému v daném komplexu. Nejčastěji má podobu čipových hodinek).

V areálu, který je řízen platebním odbavovacím systémem 21. století jsou součástí areálu informační terminály, platební automaty, automatické sběrače čipových náramků, elektronické zámky pro šatní skříňky, elektronické dveřní zámky pro kontrolu vstupů zaměstnanců, bezhotovostní/hotovostní pokladní pracoviště. Všechna tato zařízení slouží ke sběru informací pro administrátora a správce centra. Manažer tak získává přesné statistiky, jež využije pro marketing a pro optimalizaci provozu atrakcí v areálu.

Turnikety pro kontrolu osob se dobře uplatní v zábavních a volnočasových centrech

Všechna zařízení platebních přístupových systémů jsou účinným a nepostradatelným nástrojem pro rozhodování vrcholového managementu volnočasových zařízení. Ovšem pro návštěvníky, kteří si přišli odpočinout a pobavit nesmí být elektronické systémy omezující ani obtěžující. Tuto filozofii naplňuje také platební odbavovací systém pro volnočasová zařízení, aquaparky, wellness a bazény SAFETY EPOS dodávané firmou Frajt s.r.o.

Autor: Daniela Frajtová
Foto: Archiv firmy