Největší veletrh o střechách si rozhodně nenechte ujít!

Již 14. ročník odborného veletrhu Střechy Praha 2012 proběhne v novém termínu i místě. Bude to ve dnech 8. až 11. února 2012 v moderním výstavním areálu PVA EXPO PRAHA v Letňanech, v souběhu s výstavou Solar Praha a 7. veletrhem dřevostaveb FOR WOOD.

Jak dokazují statistické přehledy od nás i ze zahraničí, stále větší množství zákazníků uskutečňuje svá obchodní rozhodnutí právě na základě návštěv výstav a veletrhů.

Hlavním přínosem veletrhu je možnost vidět nabízený produkt na vlastní oči, snadnější srovnání s konkurenční nabídkou a dále možnost konzultovat výběr produktu či služby přímo se špičkovými odborníky, kteří jsou na veletrhu osobně přítomni. Právě takovéto prostředí u nás již dlouhá léta nabízí jedinečný odborný veletrh Střechy Praha.

Pro návštěvníky veletrhu je dále připraven obsáhlý program přednášek, seminářů, diskuzí, soutěží, praktických ukázek řemesla včetně pokrývačského muzea a možností vyhrát hodnotné ceny.

Doprovodný program

Středa 8. 2. 2012

 • 10.00–15.00 hod. – Konference IZOLACE 2012 – sál 1
 • 13.00–14.00 hod. – Vyhlášení vítěze soutěže „Střechařský inzerát 2011” – hala 3, sál 4
 • 14.00–15.00 hod. – Kulatý stůl se zástupci výrobců střešních materiálů – hala 3, sál 4

Čtvrtek 9. 2. 2012

 • 10.30–15.30 hod. – Šikmé střechy (I. tematický blok), sál 1
  Závěrečná diskuze pro všechny návštěvníky – otázky a odpovědi na téma šikmé i ploché střechy
 • 11.30–16.30 hod. – Ploché střechy halových staveb (II. tematický blok), sál 2
  Závěrečná diskuze pro všechny návštěvníky – otázky a odpovědi na téma šikmé i ploché střechy
 • 13.00–14.00 hod. – Vyhlášení výsledků soutěže „MetalStar”, hala 3, sál 4
 • 14.00–15.00 hod. – Prezentace firmy Prefa
 • 15.00–16.00 hod. – Výběr, návrh a provedení spolehlivé šikmé střechy na novostavbě a při rekonstrukci, poučení z vad nevhodně řešených střech – doc. Kutnar, Ing. Řehořka
 • 16.30–18.00 hod. – Možnosti vyučení a perspektivy řemesel klempíř, pokrývač a tesař – sál 1
  Zacíleno na žáky ZŠ a jejich rodiče, představení učňovských oborů, garant: Jiří Vrňata, cechmistr Cechu KPT ČR

Pátek 10. 2. 2012

 • 10.30–15.30 hod. – Ploché střechy bytových a občanských staveb (III. tematický blok), sál 2
  Závěrečná diskuze pro všechny návštěvníky – otázky a odpovědi na téma šikmé i ploché střechy
 • 10.15–11.15 hod. – Změny v legislativě – alternativní zdroje energie – zástupce MPO – sál 3
 • 11.15–12.1 hod. – Minerální izolace, materiál pro zvyšující se požadavky na energetickou náročnost budov – Ing. arch. Marcela Jonášová, Asociace výrobců minerální izolace (AVMI)
 • 12.15–12.45 hod. – Rekonstrukce a zateplování šikmých střech – Ursa CZ
 • 13.00–16.00 hod. – Solární teplo ze střechy (IV. tematický blok)

Sobota 11. 2. 2012

 • 10.30–12.00 hod. – Desatero při výběru realizační firmy a nejčastější chyby ve střešním plášti – Jiří Vrňata, cechmistr Cechu KPT ČR – sál 1
 • 12.00–14.00 hod. – Možnosti vyučení a perspektivy řemesel klempíř, pokrývač a tesař – Jiří Vrňata, cechmistr, Cech KPT ČR
  Zacíleno na žáky ZŠ a jejich rodiče – sál 2
 • 11.15–12.00 hod. – Porovnání výhodnosti využití alternativních zdrojů energie (fotovoltaika, solární termika, kogenerace a tepelná čerpadla) –Tomáš Baroch, Česká fotovoltaická asociace – hala 3, sál 4
 • 12.00–12.45 hod. – Vady šikmých střech – skladba vrstev, volba materiálů, provedení – doc. Kutnar, Ing. Káně, Ing. Řehořka – hala 3, sál 4

Po celou dobu veletrhu budou fungovat poradenská a informační místa:

 • Stavební poradenské centrum Střechy Praha – garant ČKAIT
 • Cech klempířů, pokrývačů a tesařů ČR
 • Asociace výrobců minerální izolace (AVMI) – poradenství v oblasti energetických úspor se zaměřením na ekonomické a účinné zateplování domů.

Další informace a kompletní doprovodný program získáte na stránkách www.strechy-praha.cz.

Autor: Michaela Tesařová
Foto: Archiv firmy