Přidat na Seznam.cz Přidat na Google News

Neobvyklá konstrukce pro perfektní akustiku s materiály FERMACELL

Podle plánů francouzského architekta Jeana Nouvela vzniká v Kodani čtvrtý segment projektu nového vysílacího „města“ dánského rozhlasu Danmarks Radio, jehož základem je velký koncertní sál s 1800 sedadly. Vnitřní architektura a koncept prostorové akustiky se zde realizuje pomocí sádrovláknitých desek FERMACELL.

Zvukotěsné prvky, skládající se až z pěti vrstev sádrovláknitých desek, jsou ve spojení se spodní konstrukcí potlačující průchod zvuku (realizované ze sádrovláknitých žeber), zárukou optimálního hudebního prožitku.

Tyto prvky zároveň zabraňují jakémukoliv akustickému rušení mezi koncertním sálem a ostatními prostorami v budově, v níž jsou kromě sálu s velkolepým vstupním foyer další zkušební a nahrávací studia a kancelářské prostory.

Obložení jako dům v domě

Vedle neobvyklé architektury představují velikou výzvu zvukově-technické podmínky velkého koncertního sálu. Vnitřní akustika musí zaručit dobrý prostorový sluchový prožitek na kterémkoliv místě a současně musí být koncertní sál akusticky zcela oddělen od všech ostatních částí budovy tak, aby představení v sále nerušila práci v dalších zvukových studiích a prostorách pro zkoušení.

Ačkoliv se stavebně jedná o jednotnou ocelově–betonovou konstrukci, bude tvořit vnitřní obložení velkého sálu po jeho dokončení zvukově–technicky zcela samostatný dům v domě.

Realizovaný návrh používá vícevrstvé obložení stěn a stropu ze sádrovláknitých desek FERMACELL. Jeho zvláštností je spodní konstrukce, která nespočívá ve dřevě či kovu, ale která je vytvořena opět z vícevrstvých žeber z nařezaných sádrovláknitých desek. Díky upevnění na měkce kladená žebra ze sádrovláknitých desek je obložení (již samo o sobě velmi dobře tlumící) akusticky kompletně odděleno od zbytku budovy.Uvedené řešení je oproti původně plánované oceli nejen praktičtější v realizaci – na základě evropského certifikátu desek FERMACELL ETA č. 03-0050 je zajištěno také z kvalitativního a stavebně–právního hlediska. ETA popisuje parametry pro plánování a použití desek FERMACELL platné v rámci celé EU, takže francouzský architekt mohl projekt realizovat v Dánsku za pomoci německých firem bez jakýchkoliv potíží.

Plánování a prefabrikace v Německu

Návrh, kompletní plán výroby a montáže sálu pomocí sádrovláknitých desek byl vypracován firmou Voringer Gewölbe und Ausbautechnik GmbH z Tögingu.

Původně rovné desky FERMACELL byly pro tento účel ohýbány na předem stanovený rádius a poté sešroubovávány a slepovány do vícevrstvých prvků. Počet vrstev přitom plynul z plošných hmotností pro každý úsek stěny, resp. stropu, které předem navrhli odborníci na akustiku. Nejtěžší pásma s plošnou hmotností 100 kg/m² si vyžadovala až pětinásobné (!) obložení deskami FERMACELL.

Pro jižní stěnu sálu bylo kromě toho třeba vyrobit prvky s akusticky působícím děrovaným obrazem, u něhož jsou otvory uspořádány vzestupně se čtyřmi různými průměry. Velikost každého žebrového úseku a každého plošného prvku byla zvolena tak, aby se jednotlivé díly dobře přepravovaly a daly se zasadit zpravidla bez použití jeřábu či jiných pomůcek. Každý z konstrukčních dílů pro cca 20 000 m2 obsáhlou plochu stěn a stropu obsahoval označení podle montážního plánu a byl poté na paletách dopraven do Kodaně.

Pojízdná stropní plachta

Kompletní vnitřní výstavbu a montáž realizovala firma Arnstorfer Lindner AG. Stěny byly zasazeny do zvukově izolačních bot nebo na gumové profily a jednotlivé prvky byly upevněny na žebra ze sádrového vlákna.

Stropu sálu dominuje pojízdná, asi 225 m2 velká stropní plachta. Čtrnáct různých a do obou směrů prostoru zakřivených prvků z desek FERMACELL je pro tento účel montováno na spodní konstrukci z oceli. Podle akustických a technických požadavků může být tato celkem asi 75 t vážící plachta zdvižena nebo spuštěna pomocí provazových kladkostrojů a vratných kladek. Nad to se zdvihá (pevný) hlavní strop, rovněž obložený sádrovláknitými deskami FERMACELL s čelní stranou z frézovaného dřeva.

Akustická a protipožární ochrana

Konstrukcí podlahy, stropu a stěn je koncertní sál ze všech stran uzavřen před jakýmkoliv průchodem zvuku zvukotěsnými vrstvenými deskami FERMACELL.

Konstrukce rovněž splňuje požárně-technické podmínky, které jsou u veřejných budov zvlášť přísné. Sádrovláknité desky FERMACELL odpovídají požadavkům protipožární ochrany třídy A2-s1, d0 podle EN 13501-1 .

Akustický katalog konstrukcí

Vynikající akustické parametry sádrovláknitých desek FERMACELL mají samozřejmě využití nejen ve stavbě, jako je např. koncertní sál v Kodani. Jejich výhody oceňují investoři v běžné bytové a občanské výstavbě s normálními akustickými požadavky na standardní stěny.

Dokladem toho je i akustický katalog konstrukcí FERMACELL, který se podrobně věnuje akustice v suché výstavbě, ve dřevostavbách, požadavky na zvukovou izolaci mezi místnostmi v budovách či požadavky na zvukovou izolaci obvodových plášťů budov. Nechybí ani kapitola věnovaná provedeným akustickým zkouškám s materiály FERMACELL.

Autor: Ing. Peter Šovčík
Foto: Archiv firmy