Nominováno deset projektů pro Schindler Award 2010

Porota soutěže Schindler Award 2010 vybrala deset finalistů z řad studentů architektury z celé Evropy. Mezi nimi jsou opět češi, Sofie Othmanová a Zuzana Pavlová z ČVUT s projektem „New Monument“. Nominované projekty budou prezentovány na ceremoniálu v Berlíně dne 14. ledna 2011, kde vítěz a čtyři další dostanou ocenění. Budou uděleny také tři ceny v celkové hodnotě 50 000 EUR pro zúčastněné školy architektury a dvě speciální ceny pro projekty s mimořádně pečlivým plánováním a tvůrčí technologií.

Deset nominovaných bylo vybráno z celkového počtu 174 projektů, které předložili studenti nebo týmy škol architektury z celé Evropy. Číslo se výrazně zvýšilo v porovnání se 125 předloženými projekty minulém ročníku soutěže Schindler Award 2008.

Porota soutěže Schindler Award 2010

Přístup pro všechny

Zadáním soutěže pro studenty architektury se stala přeměna vzhledu Berlínského Olympijského areálu a jeho zpřístupnění každému, včetně lidí se zdravotním postižením. Prezidentka poroty Fran<0x00E7>oise-Hél<0x00E8>ne Jourda řekla, že vysoký počet projektů stejně jako předložené myšlenky ukazují, že „přístup pro všechny”, se stal jedním z hlavních témat architektury v celé Evropě.

Je zajímavé, že v tomto ročníku Schindler Award byli studenti mnohem více zaměřeni na design zadaného přístupu pro všechny a sociální udržitelnosti než na kreativní architektonické utopie,” řekla Jourda, profesorka architektury na Vídeňské technické univerzitě.

Dodala, že architektonické projekty budou v budoucnosti zaměřeny více na revitalizaci městských ploch než na vzhledově grandiózní budovy, které nedokáží sloužit potřebám obyvatel měst. „A to je důvod, proč jsou studentské soutěže jako Schindler Award důležité; protože jsou to představy mladých lidí, které nás zásobí myšlenkami na oživení našich měst.

Studenti soutěžící v Schindler Award 2010 museli předložit plán na obnovu částí Berlínského historického Olympijského areálu a zlepšení veřejného přístupu do areálu. Místo bylo vybráno proto, že kombinuje cíle soutěže – zlepšení „přístupu pro všechny” stejně jako vytváří městské prostory, které jsou potřebné pro všechny jeho obyvatele.

Zadáním soutěže pro studenty architektury se stala přeměna vzhledu Berlínského Olympijského areálu a jeho zpřístupnění každému, včetně lidí se zdravotním postižením

Další ocenění

Vedle nominací pro nejlepší studentský projekt porota také jmenovala tři školy architektury, které si zaslouží ceny. Dostanou granty na výzkumy jako uznání a podporu jejich dříve posuzovaných projektů v rámci školní soutěže a dále pro integraci tématu „přístup pro všechny” do jejich učebních osnov. Dva další projekty získají speciální cenu za jejich pečlivé plánování místa a tvůrčí technologii.

Všichni studenti a zúčastnění lektoři budou pozváni na předávání cen Schindler Award v Berlíně dne 14. ledna 2011.

Autor: Lucie Daňková
Foto: Archiv firmy