Nosný roletový a žaluziový překlad HELUZ

Trend snižování spotřeby energií se promítá do zvýšení požadavků na tepelněizolační vlastnosti stavebních materiálů, které tvoří tzv. obálku budovy. Jejím nejslabším místem jsou okenní otvory, kterými uniká nejvíce tepla. Jednou z možností jak snížit tepelné ztráty okny je použití venkovních stínicích systémů. Toto řešení zároveň přinese úsporu nákladů na klimatizaci a uživatelům domu zajistí optimální světelnou pohodu.

Venkovní rolety a žaluzie vedle ochrany před světlem dokážou v létě velmi účinně zabránit tepelným ziskům a v zimním období snížit úniky tepla. Navíc tlumí venkovní hluk a některé systémy také zvyšují zabezpečení domu proti násilnému vniknutí. Mohou se osazovat dodatečně do schránek umístěných u nadpraží otvoru před okenním rámem, ale v novostavbách je vhodnější pro jejich osazení použít překlady přímo k tomuto účelu určené.

Pro osazení venkovních rolet či žaluzií lze v tomto případě zvolit nenosné překlady, nebo vybrat překlady, které jsou nosné a zároveň tvoří schránku pro osazení stínicích systémů (obr. 1). Tento typ překladu vyrábí a dodává na trh česká společnost HELUZ cihlářský průmysl v.o.s. Překlad je univerzální a je možné do něj osadit rolety nebo žaluzie. Navíc umožňuje kompletně dokončit stavbu bez nutnosti montáže venkovních stínicích systémů, které lze podle požadavků investora namontovat kdykoli později během užívání stavby.

Polyfunkční výrobek

Překlad je vyroben z vyztuženého betonu třídy C20/25. Je nosný a lze jej přímo zatížit stropní konstrukcí. U překladů s délkou do 2 500 mm je jejich únosnost větší než 20 kN/m. U delších překladů je nutné statické posouzení únosnosti. Případné dovyztužení nad překladem musí určit statik.

Z důvodu eliminace tepelného mostu u nadpraží otvorů v obvodových stěnách je uvnitř překladu umístěna tepelná izolace z polystyrénu. Pro zajištění dokonalé přilnavosti omítek jsou vnější strany překladu opatřené cihelným obkladem tl. 16 mm. Překlad tvoří schránku pro osazení venkovních stínicích systémů a je již z výroby opatřen profilovou lištou, která slouží k upevnění držáků hřídele rolet nebo nosiče žaluzií. Do jednoho překladu lze bez problému namontovat dvě různé rolety, např. pro okno a balkónové dveře.

Překlady se vyrábí v šířkách 365, 380, 400, 440 a 490 mm. Délka překladu je od 1 250 do 4250 mm, v modulu 250 mm (pro světlosti otvorů od min. 600 do max. 3850 mm). Délku překladu volíme dle šířky otvoru navýšené min. o 2 × 200 mm z důvodu dodržení minimální délky uložení na obou stranách. Výška překladu je 238 mm, respektuje modulovou výšku zdění 250 mm a není nutné žádné dobetonování ani dozdívání na výšku zdiva. Překlady lze použít jak v jednovrstvém zdivu, tak i ve stavbách se zateplením. Předsazení překladu přes venkovní líc obvodového zdiva je až 150 mm (obr. 2).

Osazení překladu

Překlad je ucelený kompletní výrobek, který se na stavbě osazuje na nosné zdivo obvodových stěn. Manipulace s překladem se provádí pomocí zdvihacího zařízení. Z toho důvodu jsou v horní části překladu umístěna závěsná oka, která se po uložení překladu odstraňují. Překlad se ukládá do lože z cementové malty a tento způsob je nutné dodržet i u broušeného zdiva. Pro bezproblémovou montáž stínicího systému je velmi důležité dokonalé horizontální uložení překladu a dodržení minimální délky uložení, která je 200 mm na obou stranách překladu (obr. 3).

Rolety nebo žaluzie?

Venkovní rolety vedle ochrany před sluncem také mohou velmi účinně zabránit únikům tepla v chladném období a navíc lze při zapuštění vodících lišt rolet do ostění významně zvýšit zabezpečení domu proti násilnému vniknutí (obr. 4). Venkovní žaluzie zabraňují přehřívání interiéru při slunečném počasí a umožňují dosáhnout optimální regulace světla v interiéru sklápěním jednotlivých lamel. Z těchto důvodů jsou vhodné do místností s trvalým pobytem osob během dne (obr. 5).


Obr. 4: Venkovní roleta se zapuštěnou vodicí lištou

Obr. 5: Venkovní žaluzie umožňuje regulaci světla sklápěním lamel

Pokud stavebník použije nosné roletové a žaluziové překlady, nemusí být již v době, kdy nakupuje materiál pro hrubou stavbu, rozhodnutý, jaký zvolí stínicí systém. Do tohoto typu překladu je možné namontovat oba typy stínicích systémů. Rozhodnutí je potřeba udělat nejpozději při osazování oken. Vzdálenost okenního rámu od venkovního líce překladu je pro rolety 165 nebo 220 mm a pro žaluzie 220 mm. Pro venkovní stínicí systémy je možné použít různé druhy lamel a ruční nebo elektrické ovládání. Vodící lišty lze připevnit k ostění nebo k rámu okna, vodící lišty rolet lze zapustit do ostění (obr. 6).

Montáž zastínění

Po provedení přípravy pro zvolený stínicí systém, kterou zajistí dodavatel stínicího systému před provedením omítek, lze jeho montáž provádět až po úplném dokončení stavby kdykoli v průběhu jejího užívání. Příprava stavby spočívá v osazení pouzder vodících lišt rolet, pokud budou jejich vodící lišty zapuštěné do zdiva. V závislosti na zvoleném způsobu ovládání systému je potřeba pro elektrické ovládání vedle překladu osadit rozbočnou krabici, kabelovou chráničku a případně vypínač (obr. 7).

Pro ruční ovládání se osazuje schránka pro naviják popruhu a průchodka. Montáž a revize stínicího systému se provádí montážním otvorem, který je umístěn na vnější straně před okenním rámem. Výrobce překladu provádí bezplatná školení montážních firem a seznam proškolených uvádí na svých webových stránkách.

Autor: Ing. Vladimíra Slípková
Foto: Archiv firmy