Se snižující se teplotou dochází ke zpomalení tvrdnutí malty. Proto jsou do zimních směsí přidávány přísady urychlující proces tvrdnutí a tuhnutí, aby malty měly rychlejší nárůst pevnosti.

Zimní malty HELUZ stavebníkům prázdniny nedopřejí

Dlouhé zimní prázdniny zednických profesí, které za časů našich rodičů mívaly od listopadu do března volno, se v posledních letech staly minulostí. Stavební sezonu totiž významně prodloužily speciální zimní malty. Třeba s těmi od společnosti HELUZ mohou stavbaři zdít i při teplotě vzduchu až –5 °C.

Tato minimální teplota samozřejmě musí být dodržena nejen při zpracování, ale i při tuhnutí malty a neměla by klesnout ani po dobu dalších dvou týdnů od vyzdění. Faktorů, které je třeba při stavbě v zimě ohlídat, je však více a vždy je to hlavně s ohledem na počasí: například čerstvě vyzděné zdivo musí být chráněno před povětrnostními vlivy, jako je déšť a sněžení, a období teplot pod +5 °C se nezapočítává do nutné technologické přestávky.

Sortiment zimních malt jen potvrzuje kompletnost stavebního systému HELUZ. Patří do něj HELUZ SB malta pro tenkou spáru, HELUZ SB C malta pro celoplošnou tenkou spáru a HELUZ TREND tepelněizolační zdicí a zakládací malta a nová HELUZ TREND PLUS. Malty se zimní úpravou jsou baleny ve stejných pytlích jako běžné malty, pouze na čelní straně najdete dva piktogramy – sněhovou vločku s popiskem ZIMNÍ VARIANTA a teploměr znázorňující použití do 5 °C.

PUR pěna, na rozdíl od klasických vápenocementových malt, neobsahuje vodu, takže při jejím využití nedochází k přenášení vlhkosti z pěny do cihel.

Obecně lze říci, že se snižující se teplotou dochází ke zpomalení tvrdnutí malty. Proto jsou do zimních směsí přidávány přísady urychlující proces tvrdnutí a tuhnutí, aby malty měly rychlejší nárůst pevnosti. Právě díky tomu je lze použít i v zimním období. Zároveň je nutné pamatovat na to, že při velmi nízkých teplotách je potřeba předehřívat záměsovou vodu, která pomáhá udržet vyšší teplotu čerstvé směsi a zajišťuje rychlejší průběh tvrdnutí malty. Maltu se zimní úpravou není vhodné používat ani při teplotách nad +15 °C, protože by rychle tuhla a byla by těžko zpracovatelná.

Další možností pro zdění v zimním období je systémová zdicí pěna HELUZ, jejíž aplikační teplota může být až –10 °C. PUR pěna, na rozdíl od klasických vápenocementových malt, neobsahuje vodu, takže při jejím využití nedochází k přenášení vlhkosti z pěny do cihel. Určitým omezením PUR pěny je o něco nižší pevnost zdiva, proto by její použití mělo být konzultováno s projektantem (dochází-li k záměně za jiný typ malty).

U zimních malt platí, že okolní teplota nesmí být moc vysoká, lze je zpracovávat do maximální teploty patnáct stupňů Celsia. Na takzvané zimní malty tedy není možné zdít v létě.

V zimě je třeba sledovat venkovní teplotu

Sledování teplot a počasí je při stavbě v zimě důležité nejen při samotném zdění, ale už od okamžiku přivezení materiálu na stavbu. Ten je potřeba ochránit před nepříznivým počasím (déšť, sníh...) a rozbalené palety cihel a pytle s maltou uskladnit v suchu a při teplotě vyšší než –5 °C, tedy v krytých skladech. Zdicí pěnu HELUZ je třeba skladovat alespoň v temperované stavební buňce, neboť teplota samotné dózy s pěnou musí být vyšší než +10 °C (ale zároveň nižší než +30 °C). Při zdění nesmějí být na cihlách zbytky námrazy nebo sněhu a cihly nesmějí být zaprášené ani jinak znečištěné – veškerý zdicí materiál musí být suchý (při zdění v zimě se cihly nenamáčejí).

Sortiment zimních malt potvrzuje kompletnost stavebního systému HELUZ. Patří do něj malta pro tenkou spáru, malta pro celoplošnou tenkou spáru a tepelněizolační zdicí a zakládací malta a nová HELUZ TREND PLUS.

Čerstvě vyzděné zdivo musí být chráněno před povětrnostními vlivy nepromokavou fólií a teplota vzduchu, nejen při zpracování a tuhnutí malty, ale i během následujících čtrnácti dní po vyzdění nesmí klesnout pod minus pět stupňů Celsia. Pokud pod ochrannou fólii naskládáte kolem celé zdi polystyren v minimální tloušťce pět centimetrů, může teplota krátkodobě klesnout až na minus deset stupňů,” radí Ing. Zuzana Hejlová, hlavní statička společnosti HELUZ, jak si počínat při stavbě v zimě. Současně však doporučuje, aby při očekávaných teplotách nižších než –5 °C byly práce přerušeny a počkalo se na příznivější předpověď. „Pokud se zimní malty zpracovávají při teplotách nad nulou, není nutné záměsovou vodu předehřívat, při zdění pod bodem mrazu, – to znamená od nuly do minus pěti stupňů Celsia – musí být pro přípravu zimních malt ohřátá i záměsová voda, a to asi na třicet stupňů. Zároveň u zimních malt platí, že okolní teplota nesmí být ani moc vysoká, lze je zpracovávat do maximální teploty patnáct stupňů Celsia. Na takzvané zimní malty tedy není možné zdít v létě,” upozorňuje Zuzana Hejlová. Zároveň připomíná, že období, kdy jsou teploty nižší než +5 °C, se nezapočítává do nutné technologické přestávky před statickým zatížením zdiva nebo před omítáním (o tuto dobu se tedy musí prodloužit technologická přestávka). Zdánlivě může jít o složitější proces zdění, ale měření teplot a sledování předpovědi počasí patří během výstavby k samozřejmostem. Díky broušeným cihlám a tenkovrstvým maltám lze zdivo vyzdít velmi rychle a tím si v dnešní uspěchané době výrazně ulehčit život.

I s HELUZ SIDI lze zdít v zimním období

V zimním období lze pracovat také s předem připravenou tekutou maltou HELUZ SIDI. Je však třeba respektovat podstatu samotné malty, která je založena na vodní disperzi. Malta nesmí při skladování přemrznout a je nutné ji skladovat na suchém a stinném místě v rozmezí teplot +5 – 35 °C. Ani během zdění nemohou být teploty pod bodem mrazu a zdicí prvky nesmějí být zmrzlé. Avšak díky jednoduchosti zpracování a rychlému nárůstu pevnosti malty po jejím nanesení lze maltu použít i v obdobích, kdy nejsou očekávány mrazy. Těchto dnů je v zimních měsících v našich klimatických podmínkách poměrně hodně. Samozřejmě lze maltu HELUZ SIDI použít i pro stavbu stěn v „uzavřené” stavbě.

Stavební práce mohou pokračovat v „uzavřené” stavbě

Pokud je stavba na zimu již „uzavřená”, tedy jsou vyzděny obvodové stěny, je hotový strop a zakryté stavební otvory, pak teplota uvnitř objektu zpravidla neklesá pod +8 °C, a tudíž lze pokračovat ve stavebních pracích uvnitř objektu. Ze zednických činností lze provádět například zdění příček, vnitřní omítky apod. „Jakékoli podcenění zimních teplot může vést k dodatečným vícenákladům,” varuje Zuzana Hejlová. Na druhou stranu právě práce v uzavřené stavbě přes zimu jsou v dnešním stavebnictví běžné a při dodržení standardních opatření problémy nevznikají.

Při zdění v zimním období je nutné dodržet tyto zásady:

  • Materiál a následně i čerstvě vyzděné zdivo se musí chránit před nepříznivými povětrnostními vlivy.
  • Při zdění nesmějí být na cihlách zbytky námrazy nebo sněhu.
  • Teplota v průběhu zpracování a tuhnutí malty nesmí klesnout pod –5 °C.
  • Období teplot pod +5 °C se nezapočítává do nutné technologické přestávky.
  • Jakékoli podcenění zimních teplot může vést k dodatečným vícenákladům.

Díky maltám HELUZ se zimní úpravou lze výrazně prodloužit stavební sezonu a čas pro realizaci hrubé stavby domů, což ocení jak stavebníci, tak i realizační firmy.

Autor: Mgr. Alena Drtinová
Foto: archiv firmy HELUZ