Se zimními maltami nebo zdicí pěnou HELUZ lze stavět i v mírné zimě

Pokud své stavbě nechcete dopřát zimní spánek ani o Vánocích, doporučují technologové cihlářské společnosti HElUZ využít při zdění zimní varianty pojiv, tzv. zimní malty. Ty jsou určeny pro zdění cihelných bloků při teplotách mezi -5 °C až +15 °C. Samozřejmě je nutné dodržet zásady pro zdění v zimním období. Další možností je zdění na systémovou zdicí pěnu HELUZ, kdy nedochází k přenášení vlhkosti z pojiva do cihel, neboť na rozdíl od klasických vápenocementových malt není v pojivu přítomna voda.

Zdění cihel na cementové malty má být prováděno při teplotě od +5 °C výše a naopak za mrazů nižších než –5 °C je zakázáno. Ale co dělat v mírné zimě, kdy lze očekávat průměrné teploty mezi nulou a +5 °C ? Pro zdění v zimním období, tj. zpravidla mezi 1. listopadem a 31. březnem, nabízí společnost HELUZ tzv. zimní malty. Jedná se o zimní varianty všech maltových směsí HELUZ, tj. tenkovrstvé celoplošné malty typu SBC, tenkovrstvé malty typu SB, dále malty zakládací, malty TREND i klasické zdicí malty M5. Pytle s maltou se zimní úpravou se dodávají ve stejném obalu jako běžné malty, jen na boku mají jehličkovým tiskem kromě data výroby vytištěný ještě jeden řádek s textem „zimní do –5 °C”.

Další možností je využít v zimním období zdění na systémovou zdicí pěnu HELUZ, při kterém nedochází k přenášení vlhkosti z pojiva do cihel, neboť na rozdíl od klasických vápenocementových malt pěna neobsahuje vodu. Pozor ale na to, že zdivo vyzděné na PUR pěnu dosahuje menších pevností zdiva, proto nelze bez konzultace s projektantem zaměnit tenkovrstvé malty za pěnu.

Pro zdění v zimě nabízí společnost HELUZ zimní malty - varianty všech maltových směsí HELUZ.

V uzavřené stavbě lze pokračovat uvnitř

Pokud je to na stavbách jen trochu možné, doporučujeme počkat se zednickými pracemi, jako je zdění obvodových stěn, vnější omítky, nebo betonování stropu až na jaro. Pracovat lze na stavbách, které jsou temperované,” doporučuje Ing. Zuzana Hejlová, autorizovaná statička ze společnosti HELUZ. Ti, kdo si staví svépomocí, mohou „zimní ušetřený čas” věnovat přípravě (tvorbě prováděcí dokumentace, která dořeší návaznosti konstrukcí a harmonogram jednotlivých profesí), čímž se následně na stavbě bude předcházet chybám a v konečném důsledku se ušetří čas, nervy, materiál a peníze.

Je-li stavba na zimu již uzavřená, tj. jsou osazena okna a dveře, a lze vnitřek v případě potřeby temperovat, můžeme pokračovat ve stavebních pracích uvnitř objektu. Nabízí se například zdění příček, provádění vnitřních omítek, vylévání podlah atd.

Je-li stavba na zimu již "uzavřená", pak teplota uvnitř objektu zpravidla neklesá pod +8 °C a lze tudíž pokračovat ve stavebních pracích uvnitř objektu (zdít příčky, vnitřní omítky apod.).

Při zdění v zimním období je nutné dodržet tyto zásady

  • Materiál se musí chránit proti nepříznivým povětrnostním vlivům. Rozbalené palety cihel, jednotlivé výrobky komínů a pytle s maltou musí být uskladněny v suchu za teploty nad –5 °C, tzn. v krytých skladech. Zdicí pěna HELUZ se musí skladovat alespoň v temperované stavební buňce, neboť teplota samotné dózy s pěnou musí být nad +10 °C (ale zároveň méně než +30 °C).
  • Při zdění nesmějí být na cihlách zbytky námrazy nebo sněhu ani nesmějí být zaprášené či jinak znečištěné. Veškerý zdicí materiál musí být suchý a při zdění se cihly nesmějí namáčet (doporučuje se cihly namáčet od teploty +10 °C).
  • Teplota vzduchu v průběhu zpracování a tuhnutí malty nesmí klesnout pod –5 °C. Pokud se zimní malty zpracovávají při teplotách nad 0 °C, není nutné záměsovou vodu předehřívat, při zdění pod bodem mrazu (tzn. od 0 °C do –5 °C) musí být pro přípravu zimních malt ohřátá i záměsová voda na cca 30 °C. Zároveň platí u zimních malt omezení, že je lze zpracovávat do teploty +15 °C (na tzv. zimní malty není možné zase zdít v létě).
  • Čerstvě vyzděné zdivo musí být chráněno před povětrnostními vlivy (deštěm, sněžením apod.) nepromokavou fólií a teplota nesmí klesnout v průběhu 14 dní po vyzdění pod –5 °C. Pokud se pod ochrannou folii naskládá beze spár kolem celé zdi polystyrén v min. tl. 5 cm, může teplota krátkodobě klesnout až na –10 °C. Z toho vyplývá, že při očekávaných nižších teplotách než –5 °C se již nemá vyzdívat zdivo na cementové malty a je třeba počkat na příznivější předpověď.
  • Období teplot pod +5 °C se nezapočítává do nutné technologické přestávky před statickým zatížením zdiva nebo před omítáním (čili o tuto dobu se musí prodloužit technologická přestávka).
  • Pokud je stavba na zimu již „uzavřená”, to znamená, že jsou vyzděné obvodové stěny, je hotový strop a zakryté stavební otvory, pak teplota uvnitř objektu zpravidla neklesá pod +8 °C a lze tudíž pokračovat ve stavebních pracích uvnitř objektu. Ze zednických prací lze provádět např. zdění příček, vnitřní omítky apod.
  • Jakékoliv podcenění zimních teplot může vést k dodatečným vícenákladům. Při práci v zimě nejen že jde práce pomaleji, je také obtížnější dodržet kvalitu stavebních prací a i to má dopad na finální velikost deformace konstrukcí vlivem objemových změn (jako je smršťování, roztažnost, dotvarování). Zvláště pro velikost přetvoření v důsledku změn teploty je rozhodující počáteční teplota při vlastním provádění zdiva nebo stropu. Čím je teplota při provádění nižší, tím se zvyšuje pravděpodobnost vzniku nějakých trhlin, ať už potom v omítkách nebo i v samotné nosné konstrukci.
  • Autor: Mgr. Alena Drtinová
    Foto: archiv firmy Heluz