Foto: bodanhoda, Shutterstock

Zásady zimního zdění

Při stavbě domu je mimo jiné zapotřebí zohlednit i počasí, a podle toho vybrat vhodnou zdicí maltu. Od jara do podzimu využijeme kupříkladu tekutou maltu SIDI, s níž lze zdít s broušenými cihlami i při nízkých teplotách nad + 1°C. S příchodem zimy stavitelé přecházejí na zimní malty či zdicí pěny.

Chytrá tekutá malta HELUZ SIDI je dodávaná z výroby jako hotová směs, a to včetně systémového válečku. Plnohodnotné zpevnění spoje nastává již za sedm dní. To je čtyřikrát kratší doba než u běžně používaných malt. A pokud snad do zimy hrubou stavbu nestihnete a teploty začnou klesat k nule a níže, uskladněte maltu v kyblíku s víkem (zamezíte zatvrdnutí). Materiál lze pak přes zimu skladovat na suchém a stinném místě v rozmezí +5 až +35 °C.

Zimní malty

Pro zdění v zimním období volte tzv. zimní malty. Společnost HELUZ kupříkladu nabízí zimní varianty všech svých maltových směsí, tedy jak pro tenkou, tak celoplošnou tenkou spáru, ale také tepelněizolační zdicí a zakládací maltu. Pytle s maltou se zimní úpravou se dodávají ve stejném obalu jako běžné malty, jen jsou na čelní straně označeny piktogramy sněhové vločky s popisem zimní varianta a teploměrem znázorňujícím použití do -5 °C.

Další možností pro zimní období je zdění na systémovou zdicí pěnu HELUZ, při které nedochází k přenášení vlhkosti z pojiva do cihel, neboť na rozdíl od klasických vápenocementových malt pěna neobsahuje vodu. Zdivo vyzděné na PUR pěnu dosahuje menších pevností zdiva, proto nelze bez konzultace s projektantem zaměnit tenkovrstvé malty za pěnu.

Zásady zdění v zimním období:

  • Materiál se musí chránit proti nepříznivým povětrnostním vlivům. Rozbalené palety cihel a pytle s maltou musí být uskladněny v suchu za teploty nad -5 °C, tzn. v krytých skladech. Zdicí pěna musí být uskladněna alespoň v temperované stavební buňce, neboť teplota samotné dózy s pěnou musí být nad +10 °C (ale zároveň méně než +30 °C).
  • Při zdění nesmějí být na cihlách zbytky námrazy nebo sněhu ani nesmějí být zaprášené či jinak znečištěné. Veškerý zdicí materiál musí být suchý a při zdění se cihly nesmějí namáčet.
  • Teplota vzduchu v průběhu zpracování a tuhnutí malty nesmí klesnout pod -5 °C. Pokud se zimní malty zpracovávají při teplotách nad 0 °C, není nutné záměsovou vodu předehřívat, při zdění pod bodem mrazu (tzn. od 0 °C do -5 °C) musí být pro přípravu zimních malt ohřátá i záměsová voda na cca 30 °C. Zároveň platí u zimních malt omezení, že je lze zpracovávat do teploty +15 °C (na tzv. zimní malty není naopak možné zdít v létě).
  • Čerstvě vyzděné zdivo musí být chráněno před povětrnostními vlivy (deštěm, sněhem ...) nepromokavou fólií a teplota nesmí klesnout v průběhu 14 dní po vyzdění pod -5 °C. Pokud se pod ochrannou folii naskládá beze spár kolem celé zdi polystyren v minimální tloušťce 5 centimetrů, může teplota krátkodobě klesnout až na -10 °C. Z toho vyplývá, že při očekávaných nižších teplotách než -5°C se již nemá vyzdívat zdivo na cementové malty a je třeba počkat na příznivější předpověď.
  • Období teplot pod +5°C se nezapočítává do nutné technologické přestávky před statickým zatížením zdiva nebo před omítáním (čili o tuto dobu se musí prodloužit technologická přestávka). 
  • Pokud je stavba na zimu již „uzavřená“, to znamená, že jsou vyzděné obvodové stěny, je hotový strop a zakryté stavební otvory, pak teplota uvnitř objektu zpravidla neklesá pod +8 °C, a lze tudíž pokračovat ve stavebních pracích uvnitř objektu. Ze zednických prací lze provádět i zdění příček, vnitřní omítky apod.
  • Jakékoliv podcenění zimních teplot může vést k dodatečným vícenákladům. Při práci v zimě nejen, že jde práce pomaleji, ale je také obtížnější dodržet kvalitu stavebních prací, což má dopad na finální velikost deformace konstrukcí vlivem objemových změn (jako je smršťování, roztažnost, dotvarování). Zvláště pro velikost přetvoření v důsledku změn teploty je rozhodující počáteční teplota při vlastním provádění zdiva nebo stropu. Čím je teplota při provádění nižší, tím se zvyšuje pravděpodobnost vzniku nějakých trhlin, ať už v omítkách nebo i v samotné nosné konstrukci.

Související články

Autor: tisková zpráva 1)
Foto: archiv HELUZ, Shutterstock

1) redakčně upravila Helena Široká