Nové stavby je normální nezateplovat

Nové cihlové stavby je normální stavět bez dodatečné vrstvy tepelné izolace. Ta jen zdržuje a prodražuje výstavbu a navíc zkracuje životnost domu. Lepší výsledky dává použití cihel, které už z výroby obsahují tepelnou izolaci v jejich dutinové struktuře.

Normální je nezateplovat” byla také klíčová zpráva, kterou HELUZ sdělil novinářům, pozvaných do Wellness penzionu Medličky nedaleko Jihlavy. Majitel penzionu, pan Mert, nechal Wellness centrum postavit z cihel HELUZ FAMILY 2in1, do jejichž dutin je integrována tepelná izolace z pěnového polystyrénu. „Chtěl jsem to nejlepší, co bylo tehdy na trhu,“ řekl pan Mert a doplnil: „Z cihel pro mě byla jednička Family 2v1. Teď s odstupem času mohu říct, že volba byla správná a jsem nadšen jejími tepelnými vlastnostmi.

Wellness penzionu Medličky

Dům, který šetří energii a peníze

V tab. 1 je šest typů broušených cihel z produkce HELUZ, ze kterých můžeme bez dodatečného zateplení postavit dům, a to včetně pasivního. Zmíněný penzion je sice obezděn pasivními stěnami, ale jako celek pasivní není. Jeho majitel však ví a stačí mu, že hlavně lázeňská část penzionu je díky kvalitním obvodovým stěnám dobře tepelně izolována, což šetří energii a náklady.

O tom, je-li dům pasivní, rozhodují ve finále i další věci: okna, vzduchotěsnost domu, způsob větrání, orientace domu ke světovým stranám atp. Ne vždy se pasivní dům vyplatí. Zvlášť když pan Mert hledal nejen dům s nejnižší potřebou tepla na vytápění, ale i dům, který bude vyhledáván hosty a vyplatí se i po započtení výdajů na jeho výstavbu. Tak, jak to ostatně chce i EU ve svých směrnicích.

Název cihly Šířka [mm] Hodnota U [W/(m²K)] Komentář
HELUZ FAMILY 50 2in1 broušená 500 0,11 Hodnota pro PD na lepší, než doporučené úrovni
HELUZ FAMILY 50 broušená 500 0,14 Hodnota pro PD na doporučené úrovni
HELUZ FAMILY 44 2in1 broušená 440 0,13 Hodnota pro pasivní dům na doporučené úrovni
HELUZ FAMILY 38 2in1 broušená 380 0,15 Hodnota pro pasivní dům na doporučené úrovni
HELUZ STI 49 broušená 440 0,18 Hodnota pro pasivní dům na nejhorší doporučené úrovni
HELUZ FAMILY 44 broušená 440 0,17 Hodnota pro pasivní dům na doporučené úrovni
Tab. 1: Šestice cihel HELUZ určených pro obvodové zdění, které vyhovují doporučené hodnotě pro pasivní dům v rozmezí U = 0,18 W/(m²K) až U = 0,12 W/(m²K). Hodnoty součinitelů prostupu tepla U jsou po započítání doporučených omítek. Zdroj: ČSN 73 0540-2:2011 Tepelná ochrana budov - Část 2: Požadavky.

Tab. 1 také uvádí klíčovou vlastnost uvedených cihel HELUZ, a sice součinitel prostupu tepla U ve W/(m²K). Čím je součinitel U menší, tím stěna z těchto cihel lépe izoluje.

Například broušená cihla HELUZ FAMILY 50 2in1, z níž lze postavit obvodové zdivo domu o síle 500 mm, izoluje stejně, jako 357 mm silná deska z fasádního pěnového polystyrénu. Deska ale nemá žádnou únosnost, takže bychom k ní museli ještě stavět nosnou zeď z betonu nebo cihly. Otázka, na níž si čtenář odpoví sám, pak zní, proč bychom to dělali a co by nám to přineslo?

Porovnání cihel FAMILY 2in1 a FAMILY

Zajímavé je také porovnání, jak velkou vrstvou tepelné izolace musíme „zateplit“ cihlový blok bez výplně dutin, abychom docílili stejného izolačního účinku, jako má tentýž blok s izolační výplní dutin:

  • Zdivo z bloků HELUZ FAMILY 50 2in1 se součinitelem U = 0,11 W/(m²K) izoluje stejně, jako zdivo z těchže bloků HELUZ FAMILY 50 bez výplně, ale s vrstvou dodatečné izolace z EPS o tloušťce 78 mm.

  • Podobně zdivo z bloků HELUZ FAMILY 44 2in1 dává stejnou tepelnou izolaci, jako zdivo z bloků HELUZ FAMILY 44, které doplníme tepelnou izolací z EPS tloušťky 72 mm.

A opět je tu otázka, co se víc vyplatí. Je to vícevrstvý postup, který vedle vyšší pracnosti a vyšších dopravních nákladů má navíc kratší životnost a vyšší riziko případných vad a poškození? Nebo nákup cihlových bloků s izolací integrovanou v dutinách a jednovrstvá výstavba zdiva? Ta navíc šetří prostor, o který je ve výsledku - při stejném objemu stavby - zvětšen interiér.

Jednadvacet řadových domů, které jsou součástí golfového areálu Sand Martin Holes v Mladé Boleslavi-Michalovicích. Jednovrstvé zdivo i bez zateplení splňuje bezpečně požadavky na pasivní dům (foto archiv HELUZ)

Tepelná izolace a akumulace tepla

Moderní cihlová stavba ideálně kombinuje dvě vzájemně se doplňující tepelně technické veličiny, totiž tepelnou izolaci a tepelnou akumulaci. Ty se doplňují tím, že první teplo izoluje, aby nemohlo unikat ven, zatímco druhá působí jako zásobárna, neboli akumulátor tepla. Obě pak společně realizují v domě důležitou hodnotu, která se nazývá stálá teplota.

Tato hodnota je v našich podmínkách (nenastane-li chladnější klimatická perioda) důležitější v létě než v zimě a to zejména v domech bez letního chlazení (klimatizace). Dům s těžkými cihlovými stěnami, které akumulují teplo, a cihlobetonovými stropy dokáže při správném návrhu oken a střechy překlenout delší tropická období bez výrazného přehřívání interiéru.

Vzduchotěsnost

Když se cihláři hlásili o vstup do klubu pasivních domů, jehož průkopníkem byla fóliová dřevostavba, setkali se zprvu s nepochopením a úsměšky. Myslelo se, že děrované cihly zcela propadnou např. v testu vzduchotěsnosti stavby. První test ale rychle ukázal, že moderní cihlostavba tento test i bez fólií plní mnohem lépe a nejspíš i déle, než jak bylo předtím zvykem. Příkladem je vzorový pasivní dům z cihel HELUZ FAMILY 50 2in1 na českobudějovickém výstavišti: Jeho vzduchotěsnost byla změřena na úrovni 0,2 h–1, což je mnohem lepší, než u většiny dřevostaveb.

Kdo je HELUZ?

HELUZ je mnohem víc, než běžná firma. Výrobě cihel se věnuje už od roku 1876, kdy Jan Řehoř v Dolním Bukovsku postavil první žárovou pec a vypálil první cihly. Rodinnou tradici přerušili komunisté, kteří v roce 1950 cihelnu zestátnili. O více než čtyřicet let později ji ale potomci zakladatelů získali zpět a vedení svěřili svému zeti Vladimíru Heluzovi. Následoval bouřlivý rozvoj, přibyly závody v Hevlíně a Libochovicích. Držet se na špičce mezi nadnárodními firmami vyžaduje víc, než jen nejmodernější vybavení a rozšiřování výroby. Chce to výborný tým, který žije svou prací. Zkrátka rodinu, říká o sobě HELUZ.

Autor: RNDr. Jiří Hejhálek
Foto: Helena Hejhálková