Stropní panely HELUZ

Společnost HELUZ vyrábí komplexní cihelný systém pro hrubou stavbu. Systém tvoří svislé a vodorovné prvky. Již několik let je ve výrobě keramický stropní panel HELUZ, který nalezne uplatnění při výstavbě stropu v bytových, občanských, průmyslových a zemědělských stavbách.

Jedná se o keramický panel, který se vyrábí v délkách od 1,5 m do 7,25 m v modulu po 250 mm. Panely jsou 1200 mm široké a doplňkové panely též v šířce 1000, 900, 700 a 600 mm. Výška stropních panelů je 230 mm. Panely se vyrábějí půdorysně v obdélníkovém provedení. Současně se též vyrábí atypické panely, jež mají (např. šikminy, zkosení) nebo prostupy (např. průlezy, komínové výměny do 620 mm) a panely s vyčnívající výztuží. Poslední novinkou ve výrobě jsou též balkónové panely a panely se zvýšenou únosností. Stropní panely HELUZ lze kombinovat s keramickým stropem z MIAKO vložek, v kterém můžeme provádět širší prostupy.

Keramické stropní panely se ukládají na cementovou maltou srovnané obvodové a nosné zdivo nebo na vyrovnaný železobetonový věnec. Staticky předepsaná délka uložení panelů na zdivu je 115 mm, uložení v příčném směru je libovolné. Manipulace panelů se provádí zdvihacím zařízením za závěsná oka v panelu. Po osazení panelů na obvodové zdivo se pouze betonem zalijí styčné plochy mezi panely. Před zaléváním betonem je nutné navlhčit keramickou část panelů z důvodu dobré přilnavosti k betonu. Keramické panely HELUZ již není nutné nabetonovávat.

Velkou výhodou keramických panelů HELUZ je rychlá pokládka a strop s okamžitou únosností = velká rychlost výstavby objektu. Panely jsou většinou vyráběny na zakázku na konkrétní stavbu. Ukládají se na stropy přímo z dopravních prostředků a tím jsou odstraněny problémy se skladováním. Celokeramický podhled (cihlářský střep) tvoří vhodný podklad pod omítku, má dobré vlastnosti z hlediska tepelné ochrany při požáru, je schopen přijímat a uvolňovat vlhkost a vytvářet v místnostech zdravé mikroklima. Panely jsou již z výroby opatřeny vrstvou 4 cm betonu a na stavbě se betonu používá pouze na zalití styčných zámků mezi panely a příp. na ztužující věnec. Styčné zámky mají speciální tvar díky němuž se snižuje riziko vzniku dilatačních spár.

Autor: Ing. Miroslav Mařík
Foto: Archiv firmy HELUZ