Nejlepší české cihly se vyrábí v Hevlíně

Nový výrobní závod, který společnosti HELUZ vystavěla od základů, byl spuštěný do provozu již v roce 2009 v Hevlíně. Ve stejném roce zde přišly na svět první cihly Family a v roce 2011 se začaly vyplňovat polystyrenovou izolací. Jejich tepelněizolační parametry žádný jiný materiál pro jednovrstvé zdivo dostupný na trhu ještě nepřekonal.

Hevlín je lokalita s jednou z nejkvalitnějších surovin pro cihlářskou výrobu nejen u nás, ale v Evropě vůbec. Jedinečná cihlářská hlína se těží v bezprostřední blízkosti výrobních objektů. Pochází z oblasti křídových usazenin s vysokým obsahem diatomidů. Miliony let se tu jemné části zvětrávajících hornin usazovaly ve středně hlubokém moři zasahujícím tehdy na Moravu z Vídeňské pánve. Vrstva šedých vápenitojílovitých prachovců až prachovitých jílovců, jež tímto způsobem vznikla, je místy o mocnosti až 600 metrů. Tyto mořské sedimenty, kvalitní jíly, mají menší obsah vápence než v jiných lokalitách, a navíc je v nich vápenec jemně rozptýlený, což má vliv na kvalitu výrobků.

Rozvoj hevlínské cihelny s novým majitelem

Společnost HELUZ koupila hevlínskou cihelnu v roce 1994 kvůli navýšení výrobní kapacity cihelných bloků. Zdejší výrobu stropních desek Hurdis postupně nahradila výrobou tepelněizolačních cihel s názvem Supertherm. V roce 1999 zde byla provedena modernizace výrobní linky, oprava tunelové pece a zřízena expediční linka. V roce 2005 byla do provozu uvedena nová tunelová pec a v roce 2007 nová linka na broušení cihel.

Stavba moderního závodu za téměř jednu miliardu korun v těsné blízkosti stávající cihelny zde byla zahájena v říjnu roku 2007. Projekt a realizace vysoce moderní technologie na výrobu superizolačních cihel pro obvodové zdivo byly zcela v rukách firmy KELLER HCW. Zařízení pro přípravnu dodala firma Rieter-Werken z Kostnice. Cihelna byla spuštěna na jaře roku 2009 a produkce společnosti se navýšila téměř o 40 %.

Až technologie nového výrobního závodu umožnila vyrábět novou řadu cihel Family s téměř filigránským žebrováním a velkým počtem svislých otvorů. V cihle šířky 500 mm je jich celkem 200. Tepelněizolační parametry cihel se v porovnání s předcházející řadou produktů označených STI zvýšily o 20 %, pevnost cihel 8-10 MPa zůstala zachována. Co se týká počtu řad otvorů, těch bylo u cihel HELUZ Family dosaženo maximum a jediná schůdná cesta, jak ještě zvýšit tepelněizolační parametry cihel, byla v plnění jejich otvorů izolantem.

Technologie plnění cihel drobnými kuličkami polystyrenu přinesla zvýšení jejich tepelněizolačních vlastností o 40 %. Zdivo z těchto cihel šířky 500 mm má stejné tepelněizolační vlastnosti jako 7m tlustá zeď z klasických plných cihel nebo 36 cm polystyrenu. Součinitel prostupu tepla zdiva je 0,11 W/m2K a s rezervou splňuje hodnoty doporučené pro zdivo pasivních domů. Polystyren pevně fixovaný v dutinách cihel je paropropustný, u zdiva je zachován nízký faktor difuzního odporu. Se zlepšením tepelněizolačních vlastností se oproti neplněným cihlám zvyšuje i akumulace tepla a teplotní útlum.

Právě plnění cihel s velkým počtem malých otvorů odlišuje výrobky HELUZ od konkurence na českém i evropském trhu. Konkurenční výrobky totiž mají velké otvory, do kterých se zasouvají například špalíky polystyrenu, minerální vaty, PUR pěny nebo se plní směsí perlitu a lepidel, která do velkých otvorů vtékají a posléze tuhnou. Technologii plnění polystyrenem vyvíjeli zaměstnanci společnosti HELUZ přibližně rok a na způsob řešení a plnění cihel byly zapsány 3 patenty.

V HELUZU se pamatuje také na vzdělání zaměstnanců

Zároveň s vlastním vývojem produktů a modernizací technologií společnost HELUZ investuje do vzdělávání svých zaměstnanců a realizuje úspěšné projekty za podpory Evropské unie. Jedním z nedávno ukončených je projekt č.: cz.104/1.1.04/B3.00200 „Profesionál cihlářského oboru v HELUZU”, zaměřený na zvyšování kvalifikace dělníků ve výrobním závodě společnosti v Hevlíně, v jehož rámci byli proškoleni v oboru seřizovači výrobních linek cihlářské výroby.

Autor: Ing. Vladimíra Slípková
Foto: Archiv firmy