HELUZ AKU Z 17,5 broušená

Moderní doba s sebou přináší velké množství techniky a s tím i větší hlukovou zátěž v prostředí, která může mít nepříznivý vliv na lidské zdraví. Na tuto situaci se společnost HELUZ cihlářský průmysl v.o.s. rozhodla reagovat a přichází na trh s novinkou HELUZ AKU Z 17,5 broušená. Jak už název výrobku napovídá, jedná se o cihelný broušený akustický blok, který je určený nosné a nenosné zdivo s požadavkem na větší zvukovou izolaci.

Díky broušení jsou cihly kalibrované na výšku 249 mm a nevzniká tak problém ve výškovém modulu jako při současném zdění obvodového zdiva z broušených cihel a nebroušených akustických cihel zděných na maltu. Zdění z broušených cihel na tenkovrstvé malty je pak snadné a velmi rychlé. Zdicí blok hned na první pohled zaujme svou specifickou geometrií, připomínající tvarem písmeno „Z”, které tak nemohlo chybět v názvu výrobku. Tento nový produkt nahradí v sortimentu společnosti HELUZ cihlářský průmysl v.o.s. stávající cihly HELUZ 17,5 broušená a nebroušenou akustickou cihlu HELUZ AKU 17,5 MK, která se díky maltovacím kapsám vyznačovala vyšší pracností a spotřebou malty.

Bližší specifikace

HELUZ AKU Z 17,5 broušená má rozměry na délku 375 mm, šířku 175 mm a výšku 249 mm. Díky své robustnosti a unikátní geometrii má cihla pevnost v tlaku 20 MPa a při vyzdění na celoplošnou tenkovrstvou maltu HELUZ SB C dosahuje zdivo charakteristické pevnosti v tlaku fk = 6,8 MPa (při použití PU pěny je fk = 2,5 MPa). Dobrá pevnost zdiva umožňuje navrhovat bez problémů zejména vnitřní nosné stěny. Zdivo vyniká také velmi dobrou tepelnou akumulací, která má příznivý vliv na vnitřní teplotní stabilitu, což oceníme především v pasivních a nízkoenergetických stavbách. Hlavní vlastností zdiva je zvuková izolace. Oboustranně omítnuté zdivo vápenocementovou omítkou tloušťky 2×15 mm má laboratorní vzduchovou neprůzvučnost Rw = 51 dB, což je nadstandardní hodnota vzhledem k malé tloušťce zdiva vyzděného na maltu pro tenké spáry. Stěna splňuje požární odolnost REI 120 DP1. Tyto vlastnosti zdiva, zejména vzduchová neprůzvučnost, dovolují široké využití v praxi např. pro zdivo v administrativních budovách mezi kancelářemi nebo bytových domech pro obezdívání instalačních a výtahových šachet, pro příčky v bungalovech a pro jiné konstrukce vyžadující zvýšený požadavek na zvukovou izolaci.

Cihla pro dvojdomy a řadové domy

Dále můžeme zdivo využít jako dvouvrstvou konstrukci v nosných akusticky dělicích stěnách řadových rodinných domů a rodinných dvojdomů. Podle normy ČSN 73 0532 pro dělicí stěny řadových domů je nutné splnit hodnotu vážené stavební vzduchové neprůzvučnosti R'w = 57 dB. Tyto hodnoty snadno dosáhneme právě zdvojením konstrukce z cihel HELUZ AKU Z 17,5 broušená se separační vložkou z minerální vlny s OH ≥ 100 kg/m3 (např. ISOVER UNI) a celkové tloušťky 20 až 100 mm. Hodnoty zvukové izolace z dvojitých stěn z cihelných bloků HELUZ AKU 17,5 Z broušená zjištěné na základě měření ve zkušebně TZÚS s.p. nalezneme v tabulce 1. Měřením bylo potvrzeno, že dvojitá konstrukce z těchto cihel při použití vložky z minerální vlny min. tloušťky 20 mm pro splnění požadavku dělicí stěny řadových domů R'w = 57 dB dosahuje rezervy větší než 10 dB.

Na tyto konstrukce z cihel HELUZ AKU Z 17,5 broušená lze s výhodou uložit keramické trámečkové stropy HELUZ MIAKO s prostřídáním stropních nosníků. Dvojitá konstrukce se hodí především pro řadové domy, které jsou stejného tvaru, bez složitějších dispozičních řešení. V jiných případech mohou být tyto konstrukce nevyhovující kvůli nižší únosnosti zdiva zejména při řešení detailů uložení stropních konstrukcí či průvlaků u složitějších dispozičních řešení domu (soustředěné zatížení od stropů, vliv excentricity apod.).

Obecně při návrhu a realizaci řadových domů či dvojdomů by měly být jednotlivé domy od základů až po střechu vzájemně odděleny, aby se maximálně potlačil přenos zvuku bočními cestami. Zároveň musí dvojitá stěna probíhat až do vnějšího líce domu, kde je potřeba fasádu rozdělit na dva celky pomocí dilatační lišty. Při využití zateplovacího systému s použitím EPS je nutné v místě dvojitých stěn vytvořit dilatační spáru, aby se předešlo přenosu zvuku bočními cestami přes zateplovací systém.

Rozšíření portfolia společnosti HELUZ cihlářský průmysl v.o.s. o zdicí blok HELUZ AKU Z 17,5 broušená je odpovědí na aktuální požadavky kladené realizačním trhem pro výstavbu řadových domů, rodinných domů a administrativních budov.

Autor: Ing. Filip Bosák
Foto: Archiv firmy