HELUZ FAMILY – správná volba pro váš dům

Česká společnost HELUZ cihlářský průmysl, v.o.s., známá výrobou cihel s vysokými tepelněizolačními parametry, uvedla na trh novou řadu cihelných bloků pro obvodové zdivo. Tyto bloky s názvem HELUZ FAMILY jsou určeny pro vnější stěny nízkoenergetických a pasivních domů. Představují tradiční a staletími prověřený stavební materiál, který stále dokáže plnit zvyšující se požadavky na výstavbu i bez dodatečné tepelné izolace.

Masivní stavby z cihel jsou velmi oblíbené, ale někteří stavebníci se z důvodů vysokých požadavků na úsporu energií nechávají přesvědčit, že bez zateplení není možné energeticky úsporné stavění realizovat. Cihly lze, na rozdíl od některých jiných stavebních materiálů, zateplit dostatečnou vrstvou tepelné izolace. Je to však rychlejší, levnější a trvanlivější způsob stavění?

Cihlový pasivní dům HELUZ HIT

HELUZ FAMILY pro nízkoenergetické stavění

Již v roce 2000 začala společnost HELUZ vyrábět cihelné bloky šířky 49 cm s cílem nabídnout vyšší tepelněizolační parametry zdiva. Toto řešení vyvolalo u odborné stavební veřejnosti i u některých výrobců diskuze ohledně hospodárnosti tak širokého zdiva. Nyní je zdivo šířky 50 cm pro energeticky úsporné stavění běžně používané a objevují se i skladby stěn šířky větší než 70 cm.


Broušený cihelný blok HELUZ FAMILY 38
U = 0,20 W/(m2K)
R = 4,87 m2K/W

Novou výrobkovou řadou cihelných bloků s názvem STI, která byla představena v roce 2003, byly dosaženy parametry pro energeticky úsporné a nízkoenergetické stavění bez zateplení. Tyto cihly si stavebníci oblíbili a postupně jimi nahradili starší bloky s označením P+D.


Broušený cihelný blok HELUZ FAMILY 44
U = 0,17 W/(m2K)
R = 5,59 m2K/W

Úsilí o další zvýšení tepelněizolačních parametrů bylo završeno vývojem nové výrobkové řady cihelných bloků HELUZ FAMILY. Sortiment v současné době zahrnuje bloky o šířce 50, 44 a 38 cm. Jednovrstvé obvodové zdivo z cihel FAMILY 50 dosahuje unikátního součinitele prostupu tepla U = 0,15 W/(m2K) (pro srovnání, má stejné tepelněizolační parametry jako 25 cm polystyrenu nebo 4,5 m široká zeď z klasických plných cihel) a splňuje již požadované parametry pro pasivní domy. V porovnání s jinými zděnými konstrukcemi jsou tyto parametry v ČR nejvyšší. Navíc díky objemové hmotnosti 600 kg/m3 mají tyto cihelné bloky výborné tepelněakumulační a akustické vlastnosti, vysokou odolnost proti požáru a hlavně dostatečnou pevnost v tlaku, která je min. 8 MPa. Ta je čtyřnásobně vyšší než nabízené, zřejmě pouze výplňové, tepelněizolační tvárnice z jiných materiálů a umožňuje bezproblémovou výstavbu vícepodlažních objektů. Výhodou českého výrobce je i skvělá cena této nové řady cihelných bloků.


Broušený cihelný blok HELUZ FAMILY 50
U = 0,15 W/(m2K)
R = 6,30 m2K/W

Doplňkové cihly pro systémové řešení

Energeticky úsporné stavění nepředstavuje pouze materiál s nejvyššími tepelněizolačními parametry, ale také správné řešení detailů v celém stavebním systému. V obvodové stěně se nevyhneme detailům na styku s dalšími materiály, zachování převazby jednotlivých vrstev, řešení soklů, výšky stěny, ostění otvorů atd., pro které nabízí společnost HELUZ doplňkový sortiment cihel (krajové, krajové poloviční, rohové a nízké). Ten je specifikován již v nabídce materiálu pro každou stavbu a s jeho použitím je stavba jednodušší a rychlejší. Cihly také můžeme řezat pomocí ručních, elektrických a kotoučových pil, a i tento způsob spolehlivě funguje.

Pro řešení některých detailů na stavbě jsou určené doplňkové cihly s kapsou, do kterých se vkládá tepelná izolace a tím se zajistí eliminace tepelných mostů např. kolem rámů oken a dveří. Někteří výrobci tyto detaily neřeší, ačkoliv je zřejmé, že u tohoto detailu bude povrchová teplota výrazně rozdílná, např. na vnitřním povrchu zdiva tloušťky 50 cm a na vnitřním ostění za okenním rámem šířky 9 cm, a dochází zde k tepelným ztrátám. Zvyšováním požadavků na úspory energií v budovách samozřejmě vzniká nutnost řešit stavbu opravdu detailně1).

Použití doplňkových cihel s kapsou pro vložení tepelné izolace kolem okenního rámu

Nová technologie zdění šetří čas i náklady

V posledních letech se také podařilo výrazně zkrátit dobu výstavby cihlových domů. Na výrobní linky výrobců cihel a do povědomí stavebníků se dostaly cihelné bloky pro nejmodernější technologii zdění na tenkou spáru. Tyto cihly mají ložné plochy zabroušené do rovnoběžných rovin s přesností na desetiny milimetru a pro jejich spojování se používají speciální malty (lepidla), které se nanášejí v tloušťce pouze 1 mm (oproti klasické maltě tloušťky 12 mm) nebo polyuretanová pěna. Nový způsob zdění snižuje spotřebu malty na stavbě, umožňuje vyšší rychlost zdění, snižuje technologickou vlhkost zdiva, zvyšuje tepelněizolační vlastnosti a pevnost zdiva a není potřeba náročné vybavení staveniště.

Společnost HELUZ doporučuje použít pro zdění z broušených cihel celoplošnou tenkovrstvou maltu

Společnost HELUZ nabízí pro zdění z broušených cihel dva typy speciálních tenkovrstvých malt (lepidel) a v roce 2006 jako první z výrobců cihel v ČR představila spojování cihel na polyuretanovou pěnu. HELUZ doporučuje používat maltu pro celoplošnou tenkou spáru. Malta se nanáší v tloušťce 3 mm na ložnou plochu cihel pomocí válce a pokrývá žebra i dutiny cihel v celé ploše. Po uložení cihelného bloku se malta stlačí a výsledná tloušťka ložné spáry ve zdivu je 1 mm. Zkoušky prokázaly, že právě při zdění na tuto speciální celoplošnou maltu, dosahuje zdivo nejlepších pevnostních a tepelněizolačních parametrů ve srovnání s dalšími způsoby zdění.

Zdění na pěnu HELUZ

Výše uvedený způsob zdění je pro stavebníka zajímavý také tím, že v ceně cihel je již zahrnuta jím vybraná tenkovrstvá malta nebo polyuretanová pěna. Společnosti HELUZ navíc dodává k broušeným cihlám zdarma také zakládací maltu pro první vrstvu zdiva. Samozřejmostí je zajištění pomoci při založení první vrstvy zdiva, zapůjčení pomůcek pro zdění i odborná pomoc na stavbě. To vše zaručuje investorům celkovou ekonomickou výhodnost výstavby.

Nanášení tenkovrstvé malty pomocí válce

Úsporné a zdravé bydlení

V porovnání s běžnými novostavbami představuje masivní zděná stavba z cihel HELUZ FAMILY více než 50% úsporu nákladů na vytápění. Má výborné tepelněakumulační a zvukověizolační vlastnosti, bezproblémově zvládá kolísání vlhkosti vzduchu a díky tomu zajišťuje optimální mikroklima pro zdravé bydlení. Další nezanedbatelnou výhodou je rychlé a jednoduché zdění jednovrstvého cihelného zdiva na tenkou spáru a dlouhá životnost stavby při minimálních nárocích na údržbu.

Autor: Ing. Miroslav Mařík
Foto: Archiv firmy