Z dodatečného zateplování novostaveb z cihel se stala překonaná technologie. Z jednovrstvé zděné konstrukce postavíme rychleji a za stejné náklady trvanlivější konstrukci, která vyhoví i požadavkům nové normy na výstavbu po roce 2020.

Nízkoenergetický dům postavíte z cihel bez nutnosti dodatečného zateplení

Půl století uplynulo od doby, kdy se v důsledku světové krize začala řešit energetická náročnost budov. Jedním z řešení bylo dodatečné zateplení domů. Souběžně s tím se však výrobci stavebních materiálů věnovali zdokonalování tepelně izolačních vlastností zdiva. Cílem bylo, aby samo o sobě vyhovělo nárokům na energeticky úsporné budovy. V cihlářském průmyslu jsou výsledkem dnešní voštinové cihly, které již od šířky 44 cm splňují požadavky na stavbu nízkoenergetických domů, bez nutnosti dodatečně zateplovat.

Za stejnou cenu můžeme mít rychleji postavenou a trvanlivější jednovrstvou konstrukci,” říká ing. Filip Bosák ze společnosti HELUZ. Z dodatečného zateplování novostaveb se tak po půl století stala překonaná technologie. Z jednovrstvé zděné konstrukce postavíme rychleji a za stejné náklady trvanlivější konstrukci, která navíc vyhoví i požadavkům nové normy na výstavbu po roce 2020 (požadované bude U << 0,20 W/(m2K)).

Vnější izolace je v případě novostaveb překonaný trend

Vnější izolace domu může mít své opodstatnění u starších budov nebo rodinných domů. Pokud se takový obvodový plášť zateplí, mohou majitelé ušetřit náklady za vytápění. U nových domů je však použití vnější izolace překonané. Např. cihly HELUZ FAMILY 44 bez zateplení dosahují součinitel prostupu tepla U = 0,17 W/(m2K). Splňují tak nadstandardní parametry nízkoenergetické výstavby – stejně jako třeba klasická cihla HELUZ UNI 30 plus 16 cm dodatečného zateplení.

Jednovrstvé zdění z broušených cihel probíhá rychle a jednoduše. Broušené cihly, přesné tvarovky, suché zdění, tenkovrstvé spáry nebo zdění na pěnu a na lepidlo, to všechno urychluje výstavbu.

Rychlejší výstavba, trvanlivější produkt

Argumentů pro stavbu jednovrstvého zdiva je celá řada, zejména ekonomické, ekologické a zdravotní – stavba má delší životnost, za stejnou cenu probíhá rychleji až o dva měsíce, bez rizika technologických vad při instalaci dodatečného zateplení, jednovrstvé zdivo lépe dýchá (má 4–6krát lepší difúzní vlastnosti než EPS polystyren používaný pro zateplovací systémy), nehrozí biologická ani mechanická degradace.

V cenovém porovnání konstrukce z cihel HELUZ FAMILY šíře 44 cm vs. cihelná konstrukce s 16 cm EPS, která má srovnatelný součinitel prostupu tepla, dosáhneme stejných nákladů na realizaci. Záleží hodně na ceně práce, druhu izolantu, kotvení apod. Za stejnou cenu však lze dosáhnout trvanlivější a jednodušší jednovrstvé konstrukce,” potvrzuje ekonomický argument Ing. Filip Bosák, manažer technického poradenství společnosti HELUZ .

Cihly HELUZ FAMILY 44 se nezateplují, jsou tedy paropropustné. Proto neexistuje riziko, že budou vodní páry v konstrukci stavby kondenzovat. Naopak, dokáží uniknout na povrch budovy. I z tohoto důvodu je bydlení v domech z cihel zdravější a vnitřní klima je příjemnější.

I kvalitní zateplení má omezenou životnost

Cihla má v naší zemi tradici a velice dlouhou historii. „Jedná se o stavivo, které je tu tisíce let, máme o něm dostatečné informace a dlouholeté zkušenosti. Dlouhou životnost materiálu lze proto garantovat,” vysvětluje Ing. Filip Bosák. S životností dodatečného zateplení je to však jiné. „Zkušenosti ze zahraničí, kde se venkovní zateplování pláště budovy praktikuje už desítky let, ukazují, že tento způsob zateplování má omezenou životnost. I v případě kvalitně provedené práce je to cca 30 let. Po uplynutí určitého času bude proto nutné fasádu – zateplení s omítkou – strhnout a nainstalovat novou. V případě použití vhodně zvolené cihly však rekonstrukce pláště budovy není nutná. Jde o masivní a bezpečnou konstrukci, na kterou se můžete stoprocentně spolehnout. Vysoká stabilita, pevnost, mechanická odolnost a tvarová stálost, to jsou časté argumenty pro volbu cihelného zdiva jako základního stavebního materiálu nového domu,” pokračuje Ing. Filip Bosák.

Cihelné zdivo opatřené vnitřní a vnější omítkou je na rozdíl od konstrukce s vnějším zateplovacím systémem daleko méně náchylné na degradaci, ať již biologickou (ulpívání řas a plísní), tak mechanickou (odolnost fasády vůči ptačímu klování, dětským hrám).

Tepelná akumulace, akustické přínosy i protipožární vlastnosti

Oproti lehkým konstrukcím je možné s jednovrstvým zdivem z cihel HELUZ FAMILY 44 ušetřit na ročních nákladech na vytápění až 20 %. Vysoká tepelná akumulace jednovrstvého zdiva má příznivý vliv na teplotní setrvačnost a stabilitu v interiéru. V zimě tedy šetříme na minimalizaci úniků tepla, v létě nás naopak cihelná konstrukce ochrání před přehříváním interiérů. Jednovrstvé zdivo má lepší akustické vlastnosti obvodových stěn, protože EPS zhoršuje vzduchovou neprůzvučnost až o 3–4 dB. Obvodové stěny jednovrstvých konstrukcí jsou navíc nehořlavé, protože se oheň po nich nešíří jako po zateplené fasádě. Odpadá i problém s odstupovými vzdálenostmi např. u komínových prostupů. Jednovrstvá cihelná konstrukce má rovněž vysokou trvanlivost a únosnost. Nedochází k možnému poškození cihelné tvarovky v důsledku kotvení vnějšího zateplení.

Paropropustnost zabraňuje nežádoucí kondenzaci vlhkosti ve stavební konstrukci

Kromě kratší životnosti venkovního zateplení tu je ještě další problém, a to vlhkost. Pokud se postaví nový dům, trvá nějakou dobu, než stavba vyschne. V praxi se však zateplení aplikuje ihned po jejím dokončení. Zejména při nekvalitně provedeném zateplení se stává, že vlhkost nemůže uniknout z pláště domu a kondenzuje ve zdivu. Výsledkem je vznik zdraví nebezpečných plísní uvnitř domu.

Cihly HELUZ FAMILY 44 se nezateplují, jsou tedy paropropustné. Proto neexistuje riziko, že budou vodní páry v konstrukci stavby kondenzovat. Naopak, dokáží uniknout na povrch budovy. I z tohoto důvodu je bydlení v domech z cihel zdravější a vnitřní klima je příjemnější.

Až o dva měsíce rychlejší stavba

Jako technologii při stavbě doporučuji jednovrstvé zdění z broušených cihel. Moderní cihly splňují mnoho přísných technických, ekologických a zdravotních parametrů, stavba probíhá rychle a jednoduše. Broušené cihly, přesné tvarovky, suché zdění, tenkovrstvé spáry nebo zdění na pěnu a na lepidlo, to všechno urychluje výstavbu. Jednovrstvé zdivo se po vyzdění opatří lehčenou nebo tepelně izolační omítkou, která zajišťuje samotnou ochranu zdiva. Díky parametrům jednovrstvého zdiva z cihelných bloků HELUZ FAMILY 44 nemusíte zateplovat. Při realizaci jednovrstvé konstrukce ušetříte až 2 měsíce výstavby, což představuje finanční úsporu za méně práce, a hrubou stavbu lze dokončit během několika týdnů. Navíc je možné obývat stavbu ve skvělém komfortu i bez dokončené vnější fasády,” uzavírá Ing. Filip Bosák ze společnosti HELUZ.

Související články

Autor: Mgr. Alena Drtinová
Foto: archiv HELUZ