HELUZ bodoval v soutěži Akustický výrobek roku 2014

V soutěži Akustický výrobek roku 2014, kterou pořádá Asociace akustiky českého stavebnictví, se v kategorii „Vzduchová neprůzvučnost konstrukcí“ na 1. místě umístil výrobek společnosti HELUZ, cihla AKU 17,5 MK, určená pro zvukověizolační zdivo. Ocenění udělená v soutěži byla předána v rámci konference Tiché bydlení 2015.

Cihly HELUZ AKU 17,5 MK se vyznačují skvělým poměrem tloušťky zdiva a hodnot zvukové izolace. Použití těchto cihel je vhodné zejména pro dvojité konstrukce řadových domů nebo konstrukce, kde jsou kladeny zvýšené požadavky na zvukovou izolaci stěn, např. v hotelech, penzionech, zdravotnických zařízeních, školách a administrativních budovách,” říká Ing. Pavel Heinrich, produktový manažer společnosti HELUZ. Zdivo z těchto cihel má hodnotu vážené vzduchové neprůzvučnosti Rw = 53 dB, což je při tloušťce s oboustrannou omítkou 20,5 cm hodnota, kterou nenabízí žádný produkt jiného výrobce cihel v ČR.

HELUZ AKU 17,5 MK

Vážená vzduchová neprůzvučnost Rw sendvičové stěny z cihel HELUZ AKU 17,5 MK s vloženou minerální vlnou Knauf ADN tl. 50 mm byla změřena v akreditované laboratoři CSI Praha a.s. Při celkové tloušťce stěny včetně omítek 430 mm byla hodnota Rw = 62,4 dB, po zaokrouhlení Rw = 62 dB. Jedná se opět o nejlepší poměr mezi tloušťkou konstrukce a dosaženou hodnotou vzduchové neprůzvučnosti. Kvalita stavebních materiálů, v tomto případě zdiva z cihel, se z pohledu akustických vlastností řídí dle normy ČSN 730532, která definuje limity neprůzvučnosti stěn pro oddělení různých druhů bytových a nebytových prostor. Pro rodinné domy jsou limity nastaveny následovně: 47 dB pro stropy, 42 dB pro stěny a 27 dB pro dveře.

Tab.: Technické údaje HELUZ AKU 17,5 MK

Rozměry d × š × v (mm)375 × 175 × 238
Pevnost v tlaku (N/mm2)20
Objemová hmotnost (kg/m3)1 110
Hmotnost průměrná inf. (kg)15,7
Počet kusů na paletě60
Paleta118 × 100
Hmotnost palety inf.972
Zdivo
Tloušťka zdiva (mm)175
Spotřeba cihel na 1 m2 (ks)10,7
Spotřeba cihel na 1 m3 (ks)61,0
Požární odolnost (ČSN EN 1996-1-2; s omítkami 2 × 15 mm)REI 120 DP1

Stavební akustika a hluk

Stavební akustika je obor, který se zajímá o parametry hlukových událostí, včetně vibrací ve stavebním sektoru a zkoumá vliv na konečného uživatele staveb. Hluk má sám o sobě různé účinky a funkce. Asi nejzásadnější je funkce aktivační, tedy pokud je člověk vystaven neustálému ruchu, nedokáže se pořádně vyspat či uvolnit. S touto vlastností se pojí i účinek zvuku, který může mít vliv i na naši výkonnost, psychické zdraví a tedy emoční či sociální chování.

Závěr

Všechna tato fakta by tedy měla spotřebitele nasměrovat tak, aby již od začátku pečlivě volil materiály s ohledem na budoucnost a využití stavby.

Autor: David Laňka
Foto: Archiv firmy