Vínovka. Tvarovka nejen pro výstavbu úložišť lahví

Cihelné tvarovky s názvy vínovka a trativodka řadí největší český výrobce cihel u nás do skupiny Ostatní cihelné výroby a podskupiny Speciální tvarovky. Z toho však neplyne, že jde o okrajové výrobky. A u vínovky navíc neplatí, že by se uplatnila jen ve vinařských provozech. Vínovka 1 l, jak zní její přesný název, nachází uplatnění také v bytové, domovní nebo zahradní architektuře i jinde.

Vínovky zkrátka nacházejí uplatnění v novostavbách i při rekonstrukcích domů, v zahradách i interiérech. Vedle tradiční výstavby úložišť lahví ve vinných sklepech vínovky poslouží při výstavbě odkládacích zídek různých formátů a provedení. Jinou jejich aplikací mohou být různé rozdělovací stěny či polostěny, které nabízejí nejen průhlednost, ale také významnou a často potřebnou hodnotu průvzdušnosti.

Zdění z vínovek

Zdivo z vínovek zhotovíme snadno a s výborným výsledkem. Doporučujeme přitom respektovat níže uvedený postup. Vyhneme se tak chybám, které možná nemají zásadní vliv na technickou kvalitu provedení, tj. tuhost a pevnost zdiva z vínovek. Mohly by ale nepříjemně ovlivnit řemeslnou čistotu provedení.

  • Vínovky se vyzdívají s průběžnou svislou spárou (ne na vazbu). Při vyzdívání se ukládají jednotlivé tvarovky tak, jak byly vyráběné, vrchní část musí být nahoře. Spodní část se pozná podle otisku od výrobních podložek a je vždy nepatrně širší.
  • Před zazdíváním se tvarovky musí namočit do čisté vody. Malta má pak významně lepší přilnavost k cihelnému střepu a nejen to. Cihelné póry se zaplní vodou, takže pak nedochází ke vsakování malty a k nevhodnému zabarvování od vápenocementového pojiva.
  • Konzistence malty musí být taková, aby se udržela tloušťka spáry cca 15 mm. Větší tloušťka spáry je nutná pro vyrovnání nepřesností v toleranci rozměrů. Při větších délkách zídek (stěn) je nutné ukládat do spár 1 až 2 ocelové výztužné dráty o průměru 5,5 až 6 mm s případným propojením do sloupků.
  • Vlastní maltování se provádí mezi 2 dřevěné latičky umístěné po okraji zdiva, mezi které se nanáší zdicí malta. Před ukládáním vínovek se tyto latičky odstraní. Při vyzdívání je nutné dbát na to, aby lícový povrch nebyl zbytečně znečištěn maltou, příp. spárovací hmotou, neboť následné čištění je obtížné.
  • Základ musí být řádně izolovaný proti zemní vlhkosti. Spárování se provádí následně po vyzdění pomocí cementové malty, čistého cementu, případně jiných vhodných spárovacích hmot za pomoci ocelové spárovačky.
  • Po vyspárování se může povrch vínovek očistit nahrubo ocelovým nebo rýžovým kartáčem, případně omýt vodou.

Závěr

Vínovka 1 l, kterou jsme popsali v tomto příspěvku, je svým způsobem celosvětový unikát. Dává nové užitné hodnoty a nese zajímavá sdělení. Že totiž nastává doba, kdy domovní či dokonce bytová vinotéka, která obsáhne řádově stovku lahví, přestala být utopií a je snadno realizovatelná. Jiným sdělením je, že vínovka nabízí pro řešení prostoru novou architektonickou dimenzi, která vlastně nemusí s vínem vůbec souviset. Dokáže rozčlenit prostor, aniž bychom ho museli drobit na tak či onak izolované místnosti. Tento neustálý růst entropie, chcete-li šancí, mnoho lidí děsí, ale příroda bez něho neumí pracovat a architektura z něho žije.

Tabulka: Vínovka 1 l - technické údaje

Rozměry d × š × v (mm) 250 × 160 × 330
Průměrná hmotnost (kg)5,9
Nasákavost informativně (%)20
Spotřeba (ks/m2)23,5
Paleta 118 × 100 zafóliovaná, počet tvarovek (ks)72
Hmotnost palety informativně (kg)1)455
1) Pozn.: Palety s vínovkami se nesmějí převážet na sobě.

Autor: RNDr. Jiří Hejhálek
Foto: Archiv firmy