Hotový parotěsný prostup HELUZ

Parotěsný prostup HELUZ pro cihelné komíny má řadu benefitů

Společnost HELUZ začala dodávat nový parotěsný prostup z pěnového skla Foamglas, který ve střešní konstrukci bezpečně napojí paropropustnou fólii na cihelné komínové těleso, splní normu ČSN 734201 a má i řadu dalších benefitů.

Parotěsný prostup HELUZ z desek Foamglas o tloušťce 50 mm je paronepropustný a brání tvorbě rosného bodu, nebo-li srážení vlhkosti. Zároveň představuje tepelně izolační řešení, které zamezí úniku tepla nezaizolovaným tělesem komína. Tím se podařilo naplnit normu ČSN 734201 podle které vlastní cihlové komínové těleso pro tuhá paliva musí být vzdáleno od hořlavých materiálů minimálně 50 mm.

Nehořlavý parotěsný prostup HELUZ pro cihelné komíny tuto požadovanou pěticentimetrovou mezeru mezi paropropustnou fólií a komínem bezpečně překlene a funkčně tak zkompletuje střešní paropropustný systém pro nízkoenergetické a pasivní domy. Více na www.heluz.cz/cs/vyrobky/kominy.

Nový parotěsný prostup cihelných komínů od společnosti HELUZ je tvořen z desek z pěnového skla o tloušťce 50 mm (výška 500 mm, délka 450, resp. 850 mm). Desky z Foamglasu se v požadovaném místě prostupu nalepí pomocí montážních pomůcek na komínové těleso a po slepení vytvářejí parotěsný, nehořlavý a tvarově stálý prostup o velikosti 500 × 500 mm (resp. 500 × 900 mm).

Všelijaké řešení nahradil systémový komponent podle normy

Podle normy ČSN 734201 musí být komínové těleso pro tuhá paliva vzdáleno od hořlavých materiálů minimálně 50 mm,” připomíná Jan Míchal, technický poradce společnosti HELUZ, a pokračuje: „Komínový prostup se dříve řešil komplikovaně, respektive někdy vůbec. V případě, že investor dal střešní skladební systém, tzn. paropropustnou fólii, minerální izolaci, latě, kontralatě a tašky, tak, když chtěl dodržet pěticentimetrovou normu, mu mezi fólií a komínem vznikla mezera, kterou zbytečně unikal vzduch, tedy teplo, a nevycházely mu dobře výpočty tepelných ztrát střešního pláště. A mohl přijít o dotace. Anebo když někdo nalepil paropropustnou fólii přímo na komín, tak se to nelíbilo kominíkům, protože fólie neměla atest, aby přišla do přímého kontaktu s komínovým tělesem. Nehledě k tomu, že teplota komínového tělesa je proměnlivá, takže paropropustná fólie na něm stejně nedržela a odlepovala se. Proto společnost HELUZ vytvořila tuto zábranu z pěnového skla o tloušťce 50 mm, což je prvek, který může přijít do přímého styku s komínovým tělesem, přitom je dodržena bezpečnostní pěticentimetrová mezera a fólie na této zábraně drží přilepena tepelně odolným tmelem.

Parotěsný prostup HELUZ pro cihelné komíny má hned tři benefity

  • Brání srážení vlhkosti, protože pěnové sklo Foamglas není difúzní, takže nedochází ke vzniku rosného bodu, který by vedl ke kondenzaci vodních par, srážení vlhkosti a možné tvorbě plísní.
  • Splňuje protipožární normu, protože pěnové sklo Foamglas je nehořlavé, o tloušťce 50 mm, takže vytváří normou požadovanou mezeru mezi komínovým tělesem a hořlavým materiálem, kterým je navazující paropropustná fólie.
  • Snižuje tepelné ztráty, protože dokončuje střešní systém s izolací přímým napojením na komín, takže kolem komína neuniká teplý vzduch.

Fotogalerie

Autor: Mgr. Alena Drtinová 1)
Foto: HELUZ

1) redakčně upravil RNDr. Jiří Hejhálek