Ing. Jiří Weis

Jiří Weis: Z cihel nestavíte dům na třicet let, který byste pak museli zbourat

Cihla je jeden z nejrozšířenějších a nejprověřenějších stavebních materiálů. Nejen o její přidané hodnotě, ale i o nedávných inovacích se s námi podělil Ing. Jiří Weis, nový obchodní a marketingový ředitel společnosti HELUZ.

Ing. Jiří Weis vystudoval VÚT v Brně a ve společnosti HELUZ cihlářský průmysl v.o.s. začínal na pozici regionálního manažera. Stojí za ním řízení téměř miliardové investice týkající se výstavby nového závodu v Hevlíně. Do pozice obchodního a marketingového ředitele byl jmenován k 1. květnu 2020.

Co je z vašeho pohledu největší výhodou a přidanou hodnotou cihly a jmenovitě pak cihelného stavebního systému HELUZ?

Z cihel stavěli naši předkové, je to jeden z tradičních a nejprověřenějších materiálů ve střední Evropě, ze kterého si zákazník postaví z pohledu tepelné a akustické pohody zcela komfortní, zdravé a hlavně trvalé bydlení pro sebe i další generaci. Z cihel nestavíte dům na třicet let, který byste pak museli zbourat a postavit nový.

Zdicí malta HELUZ SIDI je velice úspěšná a už si vydobyla místo na trhu.

Navíc HELUZ poskytuje zákazníkovi kompletní, ucelený systém pro hrubou stavbu. U nás pořídí vše od cihel až po vodorovné konstrukce včetně cihel doplňkových. Objekt postavený ze stavebních komponentů jednoho výrobce pak pochopitelně dosahuje lepších tepelněizolačních parametrů. Systém HELUZ umožňuje rychlou, jednoduchou a v konečném důsledku i levnější výstavbu. Současně od nás zákazník získává záruky, že jednotlivé prvky na sebe navazují a mají stejné technické parametry. Máme vyřešeny systémové detaily, za které ručíme, a zákazník i projektant se mohou spolehnout, že řešení bude fungovat a nehrozí problémy.

Jak byste definoval budoucnost cihly v porovnání s jinými konstrukčními materiály? Jinými slovy, pro jaký typ výstavby – například rodinné či bytové domy a podobně – shledáváte cihlu funkční a perspektivní?

Jak už jsem uvedl, cihla je přírodní materiál, ze kterého se staví zdravé a energeticky nenáročné bydlení, takže je to materiál pro budoucnost. Mezi hlavní odběratele cihel patří individuální rodinné domy, pro ty je cihla nejvhodnější a pro ty jsou také určeny naše nejkvalitnější řady cihel HELUZ FAMILY 2in1 a HELUZ FAMILY, vhodné pro jednovrstvé konstrukce pasivních a energeticky úsporných domů, a to bez dodatečného zateplení.

Naše nabídka samozřejmě obsahuje i cihly pro bytovou a komerční výstavbu.

Velkým tématem uplynulé doby bylo i ve stavebnictví téma snižování energetické náročnosti stavby „od kolébky až po hrob”, přičemž HELUZ dokázal nabídnout vedle úspor energie i jiné hodnoty. Bude v tom pokračovat i pod vaším obchodním a marketingovým vedením? A jaké další hodnoty budou podle vás zákazníci požadovat?

Náš hlavní výrobní program je postaven na zdravém životním prostředí již ze své podstaty – cihly jsou vyrobeny z přírodních materiálů a řadí se k výrobkům, které životní prostředí zatěžují minimálně. Díky vlastnímu intenzivnímu vývoji vyrábíme cihly s vysokými tepelněizolačními parametry pro energeticky úsporné domy. A právě nízká spotřeba energie zajišťuje malou zátěž pro životní prostředí. Toto ukázala i studie o dopadech na životní prostředí zpracovaná VŠCHT v Praze, ve které byla porovnána energetická náročnost cihlostavby a dřevostavby. Jednoznačným poselstvím této studie je, že nejvýraznější dopady na životní prostředí mají náklady na vytápění a chlazení budovy v průběhu jejího dlouhodobého provozu. Při předpokládaném užívání stavby po dobu padesáti let tvoří provozní energie přibližně devadesát procent dopadů na životní prostředí a jen zbytek tvoří dopady samotných stavebních materiálů použitých na stavbu domu. Ze studie tedy vyplynulo, že není v podstatě rozdíl, z čeho stavbu stavíte, ale jak je úsporná během své životnosti, a toto srovnání vyznívá jednoznačně ve prospěch cihlového domu. Navíc platí, že čím je stavba trvanlivější, tím menší bude mít dopady na životní prostředí.

Zdivo HELUZ FAMILY 2in1 splňuje již od šířky 440 milimetrů bez potřeby dodatečného zateplení doporučené hodnoty pro pasivní domy.

V oblasti vlastní výroby modernizujeme výrobní linky tak, abychom spotřebovávali méně energie na výrobu, řádně likvidovali nebezpečné látky nutné pro provoz cihelen, snižujeme hlučnost a prašnost provozů, provádíme rekultivace dobývacího prostoru, jsme na sebe přísnější kvůli zavedenému systému řízení kvality výroby. Prošli jsme také hodnocením životního cyklu výrobku, na jehož základě bylo vydáno environmentální prohlášení o produktu (EPD, pozn. red.) autorizovanou osobou. EPD si můžete stáhnout na našich webových stránkách a můžete v něm zjistit, jaké dopady na životní prostředí mají naše výrobky. Naše produkty prošly i certifikací rakouské instituce Nature Plus, která pravidelně provádí revize environmentálních požadavků výroby a my na ně musíme reagovat. V neposlední řadě se zabýváme recyklací cihel.

Jak byste výstižně popsal přednosti cihelné výstavby – ze systému HELUZ –, kdybyste věděl, že vám naslouchají mladí lidé, uvažující o lehké montované výstavbě?

Pro region střední Evropy jsou cihelné stavby tradiční, odzkoušené, trvanlivé, žijeme v nich několik století. Zajišťují nám zdravé a energeticky nenáročné bydlení. Cihla umožňuje prakticky neomezenou variabilitu a projekt je možno upravovat jak během výstavby, tak ho i následně rozšiřovat přístavbami. Dům z cihel je jednoznačně lepší investicí, protože cihla je přírodní materiál, ohleduplný k přírodnímu prostředí a náklady na jeho provoz a údržbu jsou z dlouhodobého pohledu nejnižší. Z cihel nestavíte dům na třicet let, který byste pak museli přestavět.

Loni jste představili novou maltu HELUZ SIDI, letos nový překlad HELUZ FAMILY 3in1 nosný – jak se vám daří uvést novinky na trh?

Tekutá malta HELUZ SIDI je velice úspěšná a už si vydobyla místo na trhu. Spousta firem si již vyzkoušela vyzdít z ní rodinný nebo bytový dům a všichni jsou nadšení jednoduchostí aplikace a výrazným zrychlením stavby. Stejně tak stavebníci kvitují nový žaluziový a roletový překlad, který umožňuje namontovat všechny tři druhy venkovní stínicí techniky. V jarních měsících se začal masivně používat a i on splňuje veškerá očekávání.

Jakým směrem se ubírají další inovace, chystáte novou cihlu?

Z pohledu tepelné techniky jsme splnili dnešní požadavky už před deseti lety, kdy jsme na trh uvedli cihly HELUZ FAMILY a HELUZ FAMILY 2in1 plněné patentovaným způsobem polystyrenovými kuličkami. A přestože od roku 2020 platí zpřísněné požadavky na stavbu budov s téměř nulovou spotřebou energie, mají cihly HELUZ FAMILY svými tepelněizolačními parametry nadále před evropskými směrnicemi značný náskok. Zdivo HELUZ FAMILY 2in1 splňuje již od šířky 440 milimetrů bez potřeby dodatečného zateplení doporučené hodnoty pro pasivní domy. V šířce 500 milimetrů pak tyto cihly plněné polystyrenovými kuličkami dosahují hodnoty součinitele prostupu tepla U = 0,11 W/m2K, tedy nejlepších tepelněizolačních parametrů na trhu. Inovace v tomto směru mohou tedy přinést vylepšení jen v setinkách, což nedává smysl. Zaměřujeme se proto na zrychlení a zjednodušení stavby, proto jsme vyvinuli maltu HELUZ SIDI, a proto vyrábíme doplňkové cihly pro řešení konstrukčních detailů a hlavně systémové prvky, které vytvářejí kompletní, na sebe navazující systém.

Autor: RNDr. Jiří Hejhálek
Foto: archiv společnosti HELUZ