Výpočet součinitele prostupu tepla a tepelného odporu stěny

Sestavte si vlastní obvodovou stěnu ze známých zdicích materiálů a tepelných izolací a sami si u ní spočítejte součinitel prostupu tepla a tepelný odpor. Výpočet dále ukáže, jestli vaše zeď vyhovuje současným požadavkům normy ČSN 73 0540.