Výpočet součinitele prostupu tepla a tepelného odporu stěny

Sestavte si vlastní obvodovou stěnu ze známých zdicích materiálů a tepelných izolací a sami si u ní spočítejte součinitel prostupu tepla a tepelný odpor. Výpočet dále ukáže, jestli vaše zeď vyhovuje současným požadavkům normy ČSN 73 0540.

Tepelných izolací je celá řada, a to jak z hlediska funkce a použití, tak i z pohledu materiálů a jejich struktury. Bližší informace přinášíme například v článku Tepelná izolace. Přehled, materiály, druhy a způsoby použití.

Další související články

Výpočet