Ve srovnání s cementovými maltami má HELUZ SIDI jiný základ. Jde o maltu na bázi vodního skla a alkalivzdorné polymerní disperze, která je připravena k okamžitému použití

Malta HELUZ SIDI: zdění s válečkem jako při malování

V areálu Střelnice Šindlovy Dvory představila společnost HELUZ cihlářský průmysl, v. o. s., za účasti novinářů svou novou silikátově-disperzní zdicí maltu HELUZ SIDI. Jde o výjimečný, novátorský produkt, který nejenže zjednodušuje a urychluje zdění, ale zároveň zvyšuje kvalitu výsledného zdiva. Výrobek včetně nanášecího válečku je dodáván k broušeným cihlám HELUZ.

Smyslem práce vývojového týmu společnosti HELUZ bylo vyvinout materiál, který by se snadno nanášel na broušené cihly a zároveň byl dodáván z výroby už hotový. Důvodem je to, aby jeho výslednou kvalitu nesnižoval nesprávný způsob míchání maltové směsi s vodou. „Nechci generalizovat, ale na stavbách často zedníkům chybí odbornost, potřebné vybavení či čas, tím pádem je i příprava malt náchylná k nekvalitnímu zpracování. Když například do suché sypké malty přidáme o trochu méně vody a směs jen ledabyle zamícháme, nelze očekávat, že se malta pro tenké spáry snadno a správně nanese, a hlavně že po ztvrdnutí získá uvedené vlastnosti. Skvělý materiál pak v konstrukci nefunguje tak, jak se předpokládá,” říká Ing. Pavel Heinrich, produktový manažer firmy HELUZ.

Optimální kombinace vlastností

HELUZ SIDI si lze představit jako hustší barvu na malování. Už z výroby je namíchaná tak, že se do ní na stavbě dále nic nepřidává, takže odpadá riziko jejího znehodnocení neodbornou úpravou. S maltou HELUZ SIDI se stavba zjednoduší a zrychlí, nanášení malty válečkem je snadné jako malování. Zdivo přitom vykazuje obdobné, nebo dokonce lepší vlastnosti (mechanické, tepelné, akustické, trvanlivostní) než při aplikaci cementové tenkovrstvé malty.

Na otázku, jak malta vznikala, Pavel Heinrich odpovídá: „Nejtěžší bylo definovat správnou kombinaci všech požadavků. Tedy konzistenci malty, aby se dobře rozprostřela na žebrech cihly a zbytečně nestékala, dále její „lepivost” a také dostatečný otevřený čas, aby zedník stačil nanést maltu, osadit cihlu a tu ještě, asi do tří až pěti minut, vyrovnat ve zdivu. Hotové zdivo pak musí mít pevnost, trvanlivost, požární odolnost a další parametry na srovnatelné nebo vyšší úrovni než používané technologie. Tuto škálu požadavků, které do sebe musely zapadnout, jsme řešili v průběhu víc než tří let.

Ve srovnání s cementovými maltami má HELUZ SIDI jiný základ. Jde o maltu na bázi vodního skla a alkalivzdorné polymerní disperze, která je připravena k okamžitému použití. Vodní sklo sice ve stavebnictví známe, ale nikoli jako základ zdicí malty. Receptura byla vyvíjena i s ohledem na požadavek dlouhé trvanlivosti malty, která musí odpovídat životnosti cihelné konstrukce. Malta má vynikající smáčivost k cihelnému střepu a dostatečný otevřený čas pro nanesení malty, uložení cihel a jejich přesné usazení (rektifikace) ve zdivu. Optimální zrnitostní skladba malty vyrovnává drobné nerovnosti v ložných spárách a rovnoměrně roznáší napětí ve zdivu od zatížení. Po nanesení se voda odpaří, respektive vsákne do cihly, a malta (asi do 15 minut) ztvrdne tak, že spoj je, na rozdíl od běžné malty, velmi tuhý. Cílová pevnost spoje v běžných klimatických podmínkách nastává do sedmi dní, což je asi čtyřikrát (!) kratší doba než u běžně používaných malt.

Zdění s maltou HELUZ SIDI lze provádět při teplotách (prostředí i zdicích prvku) nad 1 °C. Povrch čerstvě nanesené malty nesmí být vystaven dešti stejně jako u klasické malty.

Tuhost a únosnost zdiva

Další předností aplikace této malty je významné zvýšení mechanické tuhosti zdiva v rovině maltového spoje mezi sousedící spodní a horní vrstvou. To v konečném důsledku vede ke zvýšení únosnosti zdiva. Na dotaz novinářů, jestli HELUZ počítá také s vyšší podlažností zejména městských domů, které budou stavěny z jeho cihel, Pavel Heinrich odpovídá: „To přímo nebylo naším cílem, nehledě na to, že vyšší cihlové stavby jsou realizovány spíše jako železobetonový skelet, kde jsou cihly, včetně obvodových, použity jako výplň.

Tato nová technologie zdění je především určena pro práci s tepelněizolačními cihlami FAMILY 2in1 plněnými polystyrenem a s jinými broušenými cihlami HELUZ pro obvodové zdi i vnitřní příčky.

Úspora peněz i času aneb normální je neplýtvat

Oproti tenkovrstvým maltám, kterých je třeba dovézt na stavbu půl palety, stačí nyní pár kýblů malty HELUZ SIDI, jež navíc hravě uskladníme, protože zavíčkovaným plastovým kyblíkům zmoknutí nevadí. Uzavřené kyblíky s nespotřebovanou maltou lze pak kdykoli převézt na jinou stavbu a použít později, aniž by hrozilo zatvrdnutí jako třeba u pěn. Kýble lze po spotřebování využít pro další činnosti, navíc nikde nepřekážejí jako rozházené pytle od běžných maltových směsí.

Nehrozí žádné rozmíchávání s vodou a starání se o nanášecí válec jako u cementových tenkovrstvých malt. Ten stojí pět až sedm tisíc korun, nyní stačí systémový váleček v řádu desetikorun, který je součástí dodávky přímo s maltou a v případě nutnosti ho není problém koupit ve stavebninách,” říká Pavel Heinrich.

Aplikace

Před aplikací malty HELUZ SIDI stačí směs lehce promíchat například pomocí dřevěné laťky. Nanášení systémovým strukturovaným válečkem je velmi snadné: množství materiálu na válečku lze regulovat použitím plastové mřížky, aby materiál z válečku zbytečně nestékal. Materiál se nanáší rovnoměrně (do kříže), aby pokryl všechna vnitřní i obvodová žebra v ložné ploše cihly a přitom nestékal do otvoru a po obvodu.

Maltu nanášíme v dostatečném časovém předstihu. Celkový „otevřený čas” je deset minut. A následně do dalších pěti minut je nutné uložit cihelný blok do konečné pozice ve zdivu. To znamená, že maximálně do patnácti minut od nanesení malty na spodní řadu cihel musí být cihla usazena do finální pozice ve zdivu. Čas pro nanesení malty a uložení cihel je tedy zhruba dvojnásobný oproti tenkovrstvým cementovým maltám. To zvyšuje produktivitu práce: pracovníci nemusejí přerušovat pokládku cihel kvůli tvrdnutí nanesené malty a starostlivost o speciální nanášecí válec.

Konec pytlovaných tenkovrstvých malt?

Použití malty pro tenkovrstvé spáry, což je ušlechtilý materiál, ale velmi citlivý na to, jak se s ním zachází, vyžaduje mnohem větší pozornost, což je stále méně splnitelný požadavek. „Přijít s převratnou cihlou je stále těžší, a co se týče usnadnění zdění, malta HELUZ SIDI je významným zlepšením. Vezmu kýbl s materiálem, sáhnu do něj válečkem a nanáším – produktivita práce je daleko větší, zdivo má výborné parametry a nikde v Evropě takový výrobek není,” uzavírá Ing. Pavel Heinrich a dodává, že „klasické malty na lžíci tu ještě zůstanou, avšak HELUZ SIDI může být předzvěstí konce pytlovaných tenkovrstvých malt”.

Související články

Autor: RNDr. Jiří Hejhálek
Foto: archiv HELUZ