Keramické stropní konstrukce

Nedílnou součástí komplexního cihelného systému pro hrubou stavbu od společnosti HELUZ cihlářský průmysl v.o.s. jsou také prvky pro stropní konstrukce. V nabídce jsou stropní nosníky a vložky pro klasický keramický strop a dále keramické stropní panely.

Keramické stropy Heluz Miako

Stropní konstrukci Heluz miako tvoří keramobetonové stropní nosníky vyztužené svařovanou prostorovou výztuží a keramické vložky. Celý strop se zmonolitní dobetonováním. Podle rozpětí a zatížení stropní konstrukce se navrhne vhodná výška nosníků a keramických vložek a také tloušťka nadbetonované vrstvy 40 nebo 60 mm. Výsledná tloušťka stropu se pohybuje od 190 do 290 mm (po 20 mm). Stropní nosníky se vyrábí v délkách od 1500 do 8250 mm (po 250 mm). Jejich výška je 175 mm pro světlé rozpětí místností max. 6 metrů, pro místnosti se světlostí větší než 6 m do max. 8 m je výška nosníků 230 mm.

Keramické nosníky a vložky HELUZ MIAKO

Stropní nosníky se ukládají na nosné zdivo v osové vzdálenosti 625 nebo 500 mm. Minimální délka uložení nosníku na zdivu je 125 mm. Na podepřené stropní nosníky se kladou na sucho keramické stropní vložky. Ty se vyrábí pro obě varianty osové vzdálenosti nosníků v jednotné délce 250 mm s výškou 150, 190 a 230 mm. Vložky s doplňkovou výškou 80 mm se používají tam, kde je potřeba zvýšit únosnost stropní konstrukce např. v místech prostupů, výměn a skrytých průvlaků. Pruty přídavné výztuže se pak vkládají do vyšší nadbetonované vrstvy nad vložkami.

Stropní konstrukce HELUZ MIAKO – realizace

Pro vnější obezdívání stropní konstrukce se používají keramické věncovky HELUZ Supertherm, které vytváří cihelný obvodový plášť železobetonových věnců a spolu s vloženým izolantem – polystyrénem o tl. min. 100 mm zajišťují požadovanou tepelnou izolaci věnce v celé tloušťce stropu. Výška vyráběných věncovek je 185, 225 a 265 mm. K dobetonování stropu se používá beton třídy C 16/20 dostatečně měkké konzistence. Nosná žebra spolu s deskou nad vložkami MIAKO i železobetonový věnec se betonují současně. Z důvodů lepšího rozložení zatížení a omezení vzniku prasklin v betonu se doporučuje vložit do spolupůsobící nadbetonované desky svařovanou síť. Podpěry nosníků se odstraňují až po dosažení normou stanovené pevnosti betonu.

Stropní konstrukce HELUZ miako má vysokou požární odolnost. Celokeramický podhled stropu tvoří vhodný podklad pod omítku. Strop díky výborné akumulaci a schopnosti přijímat a uvolňovat vlhkost vytváří v místnostech zdravé mikroklima. Výhodou je i možnost ruční montáže nosníků a vložek. Tyto stropy jsou velice variabilní a jejich použití je vhodné i při členitých a nepravidelných půdorysech místností, s přídavnou výztuží je lze navrhnout pro konzoly balkonů a schodišťových podest i jako spojité nosníky. Vzhledem k možnému rozpětí a zatížení stropní konstrukce jsou keramické stropy Heluz miako použitelné pro rodinné a bytové domy, hotely, administrativní budovy, školy, zdravotnická zařízení apod.

Keramické stropní panely Heluz

Základní stropní panely mají šířku 1200 mm a délku od 1,5 do 7,25 m v modulu po 250 mm. Doplňkové panely se vyrábějí v šířkách 1000, 900, 700 a 600 mm. V nabídce nechybí ani atypické panely (např. úkosy), panely s prostupy (např. průlezy, komínové výměny do 600 mm) a panely s vyčnívající výztuží. Poslední novinkou ve výrobě jsou balkónové panely a panely se zvýšenou únosností.

Balkónový panel HELUZ

Výška stropních panelů je 230 mm. Stejná je i výška nejčastěji používaného stropu HELUZ MIAKO, ve kterém je možné provádět širší prostupy. V jedné stropní konstrukci mohou být použity současně panely i stropní nosníky a keramické vložky.

Ukládání stropního panelu HELUZ

Keramické stropní panely se ukládají na cementovou maltou vyrovnané obvodové a nosné zdivo nebo na železobetonový věnec. Staticky předepsaná délka uložení na zdivu je 115 mm, uložení v příčném směru je libovolné. Manipulace s panely se provádí zdvihacím zařízením, k uchycení slouží závěsná oka v panelu.

Uložení panelu na obvodovém věnci

Keramické panely HELUZ již není nutné nadbetonovávat. Z výroby jsou opatřeny vrstvou betonu o tl. 4 cm a na stavbě se betonem zalijí pouze styčné plochy mezi panely, případně ztužující věnec. Styčné plochy mezi panely mají speciální tvar zámku, díky němuž se snižuje riziko vzniku dilatačních spár. Před betonáží se musí plocha zámků, zejména keramická část, řádně navlhčit kvůli dobré přilnavosti betonu a co nejmenšímu odsávání záměsové vody z betonové směsi.

Stropní konstrukce z panelů HELUZ

Velkou výhodou keramických panelů HELUZ je snadná a rychlá pokládka a strop s okamžitou únosností, což zkracuje dobu výstavby objektu. Panely jsou většinou vyráběny na zakázku na konkrétní stavbu. Ukládají se na zdivo přímo z dopravních prostředků, čímž jsou odstraněny problémy se skladováním. Jejich použití je vhodné zejména při výstavbě bytových domů, kdy je k dispozici staveništní jeřáb. Stropní konstrukce z panelů HELUZ má stejně jako stropy HELUZ MIAKO celokeramický podhled se všemi jeho výše popsanými výhodami, dobré akustické vlastnosti a vysokou požární odolnost.

Celokeramický podhled stropu z panelů HELUZ

Související odkazy a doplňky:

Energetický štítek budovy s obvodovým zdivem firmy HELUZ

Spočtěte si sami a on-line energetický štítek svého domu s obvodovým zdivem od firmy HELUZ s pomocí zjednodušeného výpočtového nástroje HELUZ Energetický štítek.

Anketa
Autor: kolektiv autorů
Foto: Archiv firmy