S cihelnými bloky HELUZ nemusíte zateplovat

Pokud si chcete postavit nový dům, musíte si ujasnit, co od toho očekáváte. Nová doba vyžaduje i nový pohled na požadavky na bydlení. Na jednom se shodneme. Chceme bydlet v pěkném domě, ale také požadujeme, aby náklady na bydlení byly co nejnižší. Nabízí se tedy otázka jak dosáhnout, s čeho postavit energeticky nenáročnou budovu?

Základní způsob, jak dosáhnout energeticky nenáročné budovy, je volba jednovrstvé nebo složené, jinak řečeno dvouvrstvé obvodové konstrukce domu.

Dvouvrstvá konstrukce již vyšla z módy

Dvouvrstvá se jí říká proto, že u tohoto typu konstrukce se tepelná izolace obálky domu zabezpečuje dodatečným zateplením. To kompenzuje nedostatečný součinitel prostupu tepla U u nosné konstrukce. Jednodušeji a zjednodušeně řečeno, aby nám z venku dům rychle neprochladl skrz nedostatečně silnou a málo kvalitní cihlovou zeď, je nutné na zeď nalepit nějaký izolant, nejčastěji polystyren. Což je pracné, drahé a pro zdravé bydlení v novém domě to není zrovna ideální řešení.

Konstrukce, kterou nemusíte zateplovat

Druhým způsobem, jak dosáhnout energeticky nenáročné budovy, je jednovrstvá konstrukce. U této konstrukce zajišťují cihly jak nosnou, tak tepelně izolační funkci. Použitím dostatečně dimenzovaných a vysoce kvalitních cihel nám vznikne konstrukce, kterou už není nutné zateplovat. Odpadá pracné a drahé lepení izolantu, dům nám „dýchá” a vytváří zdravé prostředí.

Cihly HELUZ drží teplo a nemusíte je zateplovat

Nejvíce tedy záleží na použité cihle, jejich užitných, technických a tepelně izolačních vlastnostech.

Cihelné bloky HELUZ Family 2in1 jsou pro stavbu jednovrstvé konstrukce tím nejlepším řešením. Svých vynikajících tepelně izolačních vlastností dosahují díky patentovanému systému integrované tepelné izolace v podobě malých polystyrenových kuliček uvnitř samotné cihly. Tyto kuličky nijak neovlivňují přirozenou paropropustnost a další výhody přírodního cihelného materiálu. I když je ve zdi polystyren, dům jak se říká „dýchá” a zdravě se v něm bydlí.

Výrobce garantuje deklarované parametry

Velkosériová výroba cihelných bloků HELUZ umožňuje garantovat jejich deklarované vlastnosti při budování jednovrstvých konstrukcí.

U tepelně izolačních parametrů máme jistotu, že nám např. nikdo nenalepí tepelnou izolaci na stěnu často s ponecháním vzduchových dutin. U kvalitních, tepelně izolačních cihel stačí dát cihly na těsno vedle sebe, a potom je omítnout. Není nutné je zateplovat nějakým izolantem.

Máme zajištěny i další výhodné parametry – například statické. Čím je tlustší konstrukce, tím má zdivo větší únosnost a lepší požární odolnost, která je u cihelného zdiva velká. Zároveň je konstrukce robustnější v tom smyslu, že pokud někdo udělá nějakou drobnou chybu při vlastním zdění nebo při návrhu konstrukce, tak takováto konstrukce je schopna eliminovat daleko více chyb, než když máme tenkou konstrukci. U tenké nosné konstrukce, která je určena na statiku a je špatně navržena či provedena, tak dojde daleko snáze k jejímu poškození než u tlustší zdi.

Jednovrstvá konstrukce s minimem rizik

Neméně významným faktorem je vlastní výstavba konstrukce. Pokud stavbu provádí renomovaná firma se zkušenostmi, tak se tím snižuje riziko, které vzniká při neodborném zdění jednovrstvé konstrukce. U jednovrstvé konstrukce je rizik jednoznačně méně oproti vícevrstvé konstrukci. Čím více vrstev při stavbě konstrukce máme, tím více různých rizik při tom vzniká. Tedy další plus pro jednovrstvou konstrukci.

Nesmíme zapomenout ani na trvanlivost konstrukce. Ta je u jednovrstvého zdiva, které je opatřeno nejčastěji omítkovými systémy, vyznačujících se odolností a dlouhou trvanlivostí, velice dlouhá. Proto je náročnost na údržbu jednovrstvého zdiva v průběhu let velmi malá, téměř nulová.

Nízkoenergetický dům bez zateplení z cihel HELUZ

Také další estetické ztvárnění fasád je u jednovrstvé konstrukce velmi variabilní. Realizace štukových omítek nebo různé ozdobné fasádní prvky nejsou u jednovrstvého zdiva žádným problémem. A co se týče i budoucích zásahů do zdiva, například při kotvení různých předmětů, anténních systémů a podobně, tak u jednovrstvého zdiva je provedení velmi jednoduché a vyznačuje se vysokou mírou spolehlivosti. Na rozdíl od stavby, kde musíme ještě prostupovat tepelnou izolací, často značné tloušťky, na plášti budovy.

Pokud chcete postavit nízkoenergetický dům, využijte širokou nabídku výrobků HELUZ. Pokud tedy nechcete zateplovat, stavte z cihelných bloků HELUZ Family 2in1 nebo dalších typů cihel HELUZ, jako například Family, nebo STI.

Autor: Mgr. Eliška Smolová
Foto: Archiv firmy, Helena Hejhálková