Řadové RD v Michalovicích z pasivního zdiva HELUZ

Cihlový systém jednovrstvého zdění HELUZ Family 2in1, jenž nabízí jednoduché, spolehlivé a rychlé řešení výstavby domů i v pasivním standardu, či právě v něm, si vybral soukromý stavebník pro velkoryse pojatou privátní výstavbu 21 řadových domů, které jsou součástí golfového areálu Sand Martin Holes v Mladé Boleslavi – Michalovicích. O důvodech této volby více v článku.

Tento golfový resort na ploše necelých 80 ha odvozuje název svého mistrovského osmnáctijamkového hřiště „Sand Martin's Holes” i hotelu „Sand Martin” od břehule říční (anglicky Sand Martin, latinsky Riparia riparia). Tento vlaštovkovitý pták se zde totiž zabydlel během výstavby hřiště.

Břehule říční (Riparia riparia), anglicky Sand Martin, se usídlila v golfovém areálu během jeho výstavby a dala mu tak jméno Sand Martin Holes. Autor: Ejdzej, záběr z útesu Baltského moře, Polsko – Wikipedia Commons.

Základní údaje stavby

Co se týče použitého materiálu, základem pro etapu hrubého zdění byly cihelné materiály HELUZ v tomto složení: Family 2in1, HELUZ PLUS 25, HELUZ P15, HELUZ AKU, HELUZ příčkovky, HELUZ nosné roletové a žaluziové překlady, HELUZ stropní panely, HELUZ komíny, HELUZ nosné a nenosné překlady.

Cihlová materiálová podstata byla zvolena pro svislé zdění i vodorovné konstrukce, jen v případě třípodlažního okrajového domu s rozlehlými okny i v rozích byly z důvodů statiky použity lité betonové stropy.

Vysoká energetická účinnost

Stavebník požadoval špičkové řešení domů jak z pohledu architektury, tak i z pohledu jejich technického řešení včetně energetické účinnosti. Domy jsou proto realizovány v nejlepší energetické kategorii A – mimořádně úsporné. Dále jsou vybaveny moderními technologiemi. Systém teplovodního podlahového vytápění a přípravy teplé vody je zásobován teplem z ekvitermně regulovaných tepelných čerpadel systému země/voda napojených na zemní vrty hluboké cca 75 m pro každý řadový dům zvlášť. Systém podlahového vytápění je doplněn chladícími jednotkami, rovněž využívajících zemních vrtů, které v letním období naopak chladí prostřednictvím rozvodů podlahového topení. Samozřejmostí je řízené větrání s rekuperací tepla, řešené centrálně pomocí trubních rozvodů.

Vsazení do krajiny

Řadové rodinné domy se nacházejí v blízkosti dohrávky jezerní jamky číslo 17 golfového hřiště. Příznačně právě 17 domů vytváří linii podél východní hráze golfového jezera, těžíce tak z výjimečnosti tohoto prostředí. Domy jsou – až na zmíněnou výjimku okrajového domu – řešeny jako dvojpodlažní sestavy jednoduchých kubických tvarů zastřešených plochými střechami. Přízemí, jež v hlavní obytné části bezprostředně navazuje na jezerní hráz nebo zahrady, je využito pro vstupní a garážové partie plus hlavní pobytovou zónu domů, která spolu s prostory v patře a velkorysým rozsahem hygienických zařízení (v anglosaském stylu koupelny s WC pro ložnici) umožňuje komfortní bydlení i pro početnější rodiny. Druhé nadzemní podlaží dotvářejí kombinace střešních teras skýtajících nezapomenutelné výhledy na park golfového hřiště, jehož je většina domů přímou součástí.

Součástí vybavení jsou také komínová tělesa umožňující instalaci krbových kamen. Nechybí zde kompletní datové rozvody napojené na místní vysokorychlostní optickou datovou síť, TV a AUDIO rozvody, elektronická zabezpečení a další technická zařízení zpříjemňující život v moderním stylu.

Výhodnější než pasivní dům

Celoroční spotřeba energie provozu popisovaných domů je cca. 60 až 70 kWh/(m2rok), což reprezentuje kategorii A – mimořádně úsporné. Podstatné je využití tepelného čerpadla pro vytápění, letní chlazení a ohřev vody. Ne každý dům v kategorii A je pasivní, což je i tento případ:

Stavebník nechtěl upřednostnit pasivnost těchto domů před absolutní minimalizací celkových nákladů potřebných na jejich provoz, před uživatelským pohodlím, komfortem a před významnou hodnotou, spočívající v dané orientaci domů s výhledem na golfové jezero a parkový areál za ním,” vyjádřila se realizační firma Pepi Leas s.r.o. Hlavní osluněná strana domů s okny míří totiž na západ a má tak menší zimní sluneční zisky. Plocha oken (s trojskly) se více řídí architekturou, než „pasivitou”, která omezuje jejich plochu, a tudíž výhled i členitý tvar domů s menší relativní plochou podlahy není nakloněn pasivnímu konceptu.

Pasivního zatřídění – s měrnou roční potřebou tepla na vytápění do 15 kWh/(m2rok) – někdy vůbec nelze docílit. Pasivní dům, kromě tepelné izolace, kvalitních oken a rekuperace, vyžaduje i vhodný pozemek s vhodným okolím, správnou orientaci domu ke světovým stranám, umístění a velikost oken, kompaktní tvar domu ap. Až výpočet ukáže, lze-li v daném místě pasivní dům vůbec postavit.

Na každém pozemku však lze realizovat dům, který pro vytápění, chlazení a další provoz využívá pouze obnovitelných zdrojů (biomasa, bioplyn, sluneční záření...). Jde o vyšší kategorii domů s nulovými emisemi, který nikdy nekončí ve vedlejší či slepé uličce neproveditelnosti.

Dům s perspektivou do budoucna

Energetickým základem těchto domů je tepelné čerpadlo o výkonu 4,5 kW, které čerpá teplo z vrtu o hloubce cca. 75 m umístěného přímo pod domem. Průměrný topný faktor je vyšší než 4, což znamená, že z jedné kWh elektřiny dodá 4 kWh tepla. V létě se využívá pasivní chlazení, kdy se energií z vrtu přímo chladí podlahy v domě. Konverzní faktor přeměny je pro EU uvažován jednotně 2,4.

Předmětné řadové domy jsou navrženy tak, aby je bylo možno snadno rozšířit o vlastní sluneční elektrárnu, případně termické kolektory a nastoupit tak cestu úplné energetické soběstačnosti.

O stavebním systému HELUZ Family 2in1

Tepelněizolační blok HELUZ Family 2in1 se součinitelem lambda 0,058 W/(mK) a součinitelem prostupu tepla U = 0,11 W/(m2K) pro blok o šířce 500 mm, včetně všech doplňkových tvarovek, je českou cihlou, která svou tepelnou izolací předběhla svět. Předběhla ho za zprvu nepochopení a později za údivu akademické sféry, která jeho účinnost nedokáže dodnes vysvětlit.

Tento stavební systém je určen pro přesnou a velmi rychlou techniku jednovrstvého zdění při docílení špičkové vysoké tepelné izolace. Zároveň zajišťuje trvalou těsnost zdiva, která nezáleží na fóliích a lepicích páskách s neurčitou zárukou těsnosti. Proto je cihelný systém HELUZ Family 2in1 považován v praxi za ideální stavební systém pro výstavbu i pasivních domů.

Jeho potenciál jde však dál. Otevírá prostor pro energeticky soběstačné a autonomní domy, které se obejdou bez energetické přípojky a jsou zcela bezemisivní. Jakákoliv spotřeba či potřeba energie, nejen na vytápění, je v takovém případě neškodná, a tudíž nepodstatná. To je cesta, kterou nastoupil i stavebník na golfovém hřišti Sand Martin Holes v Mladé Boleslavi – Michalovicích.

Autor: RNDr. Jiří Hejhálek
Foto: Archiv firmy