Kompletní rodinný dům ze systému HELUZ

Cihlový dům lze dobře a rychle postavit i s originální architekturou a vybočit tak ze všednosti. To se týká především cihelného stavebního systému HELUZ a jeho systémových a doplňkových prvků, se kterými lze naplnit většinu našich přání a snů v rozsahu celé oblasti hrubé výstavby. Významnou předností cihlových domů je klidné, tiché a příjemné celoroční bydlení s minimem energetických výdajů.

Dnešní cihlový dům, a jmenovitě pak v podání materiálové základny hrubého zdění HELUZ, ušetří spoustu práce, času a tudíž i peněz. Přesné broušené cihly pro obvodové a vnitřní zdění, které se pokládají na tenkou maltu nebo lepidlo, včetně nenosných příček, umožňují spočítat spotřebu cihel na kus přesně a tak, že nevzniká žádný odpad v důsledků půlení cihel ap. Důležitým předpokladem samozřejmě je přesný návrh stavby rodinného domu, který ctí modularitu cihel a té přizpůsobí délky a výšky obvodových i vnitřních stěn, nosných i nenosných.

Tiché bydlení

Jednou z velmi cenných, avšak při plánování opomíjených hodnot je tiché bydlení. Skrze obvodové stěny, střechu a zavřená okna by zkrátka neměl pronikat do rodinného domu hluk zvenku, ani naopak. Cihlový dům nabízí i v tomto špičkové řešení mezi stavebními systémy.

Zvukovou tlakovou vlnu (=zvuk) cihlové zdivo dobře pohlcuje, přesněji nedokáže jím přenést zvukovou vlnu rezonancí. Může za to různorodá povaha obvodového cihelného zdiva. Procházející zvuk musí mnohokrát změnit svůj nosič – omítky, cihlu, dále vzduch nebo tepelnou izolaci v dutinách, maltu či lepidlo mezi cihlami atp. Za toto „přestupování” „platí” zvuková vlna svou energií, která se hlavně na hmotových rozhraních mění v teplo. Pro ilustraci: obvodové zdivo z tepelněizolačních cihel HELUZ Family 2in1 má vzduchovou neprůzvučnost 44 dB. To znamená, že zvuková vlna, která projde stěnou, ponese 25 000× méně energie, než měla venku před dopadem. Je ale nutné říci, že podstatná část hluku vniká do domu okny a dveřmi.

Broušený cihelný blok HELUZ Family 50 2in1

Vnitřní akustika

Cihlové zdivo HELUZ řeší i zvukové oddělení jednotlivých místnosti, např. ložnice od místnosti s televizí. Zcela výjimečná cihla HELUZ AKU KOMPAKT 21 broušená o šířce 21 cm tlumí zvuk na úrovni 57 dB! To představuje oslabení zvukové vlny na 1/500 000! I tady ale musíme počítat s prostupem zvuku vzduchovými netěsnostmi, např. kolem dveří.

Šetření práce i provozních nákladů

Kvalitní obvodové zdivo je základem pro vytvoření příjemného vnitřního prostředí v zimě i v létě při minimálních výdajích za energie. Nepřekonanou tepelněizolační cihlou vůbec je broušený blok HELUZ FAMILY 2in1 o tloušťce 500 mm s tepelnou izolací v dutinách. Součinitel prostupu tepla obvodové zdi z této cihly je U = 0,11 W/(m2K). Stejnou izolaci by vytvořila 35 cm silná vrstva z fasádního polystyrénu, která ale nemá nosnou funkci. Museli bychom ji doplnit nosnou stěnou, čímž by podstatně narostla pracnost a celková tloušťka by asi překročila 500 mm.

Domy, které šetří energii

První cihlový pasivní dům u nás byl postaven z cihel HELUZ před pěti lety. Avšak zatímco pasivní dům je hlavně výpočet, opřený o test vzduchotěsnosti, cíle společnosti HELUZ jdou dál a zaměřují se na spokojenost bydlících. A ti často chtějí vedle energetické spotřeby na pasivní úrovni také a zejména celoročně příjemné vnitřní klima. Nejen v zimě, ale i v létě, kdy do domu vnikají zejména okny energeticky velmi silné sluneční zářivé toky, které se v interiéru mění v teplo. Součástí systému HELUZ je stínicí technika, která v létě chladí a v zimě hřeje tím, že omezuje noční sálavé ztráty okny, které způsobuje ledová zimní obloha o sálavé teplotě cca –60 °C

HELUZ AKU KOMPAKT 21 BROUŠENÁ

Všechno k sobě perfektně pasuje

Stavební systém HELUZ se blíží skládačce, která řeší kompletní hrubou stavbu. To znamená nejen zdění a různé typy cihel, ale také cihelné (tzn. keramické) stropní panely, roletové a žaluziové překlady a komíny. Dokonalé sladění a provázání jednotlivých prvků zajistí jednoduchou, rychlou, odolnou a dobře izolovanou stavbu. Dům je pak ve výsledku jako z jednoho kusu.

Co je tepelná akumulace?

Tepelná akumulace je vlastnost stavební konstrukce nebo stavby pojmout velké množství tepla při relativně malém přírůstku její teploty. S akumulací tepla úzce souvisí pojmy teplotní setrvačnost nebo teplotní stabilita budovy, která je vystavena střídání venkovní teploty.

U těžkých zateplených staveb záleží na umístění tepelné izolace: Je-li izolace umístěna na venkovní straně, dochází k významné stabilizaci vnitřní teploty.

Naopak vnitřní tepelná izolace vede po vypnutí vytápění k rychlému náběhu vnitřní teploty na úroveň teploty obvodové stěny za izolací, což je kombinace teploty venkovního vzduchu a teploty venkovního tepelného záření zemského i slunečního původu.

Dýchající stavba s tepelnou akumulací

Stěny domů z cihel HELUZ neobsahují žádné fólie a jsou difúzně propustné (tzv. dýchající), čímž jsou udržovány trvale v suchém stavu. Dále mají vysokou akumulační schopnost. To znamená, že si udržují vnitřní teplotu na setrvalé úrovni bez ohledu na denní proměnlivost venkovních teplot.

Služby HELUZ

Výpočet spotřeby materiálu. HELUZ zdarma pro své zákazníky stanoví potřebné množství obvodových i vnitřních cihel, překladů, stropních prvků, komínových prvků ap. Základem pro tento výpočet je projektová dokumentace a jak už bylo řečeno, projekt ctí modularitu zdicích prvků, zejména cihel tak, aby je nebylo nutné dělit.

Návrh kladečského plánu stropu. Odborníci ze společnosti HELUZ také připraví pro zákazníka kladečský plán stropu jako podklad pro výkaz výměr. Pokud se zákazník rozhodne stavět s materiály HELUZ, dostane nazpět poplatek za tuto službu.

Technická pomoc na stavbě. Odborníci od HELUZU také poradí s technickým řešením přímo na stavbě.

Průkaz energetické náročnosti budovy PENB. Po dokončení stavby HELUZ zajistí na přání zákazníka vypracování PENB pro stavební povolení. Výhoda je v tom, že PENB pak přesněji určí tepelné ztráty v místech tzv. tepelných vazeb (napojení různých konstrukcí).

Půjčovna pomůcek

Některé nástroje použijete jen při hrubé stavbě a nevyplatí se je kupovat. Aby práce nestála nebo nevázla, HELUZ zapůjčuje za rozumný poplatek potřebné nářadí. Jmenujme např. nanášecí válce HELUZ SB a SBC, nivelační soupravu, vyrovnávací soupravu a profi pilu HELUZ se základní sadou pilových listů. Nářadí přesně odpovídá typu stavby.

Závěr

Volbou systému HELUZ získáte:

  • nejlepší tepelněizolační vlastnosti,
  • stavebnici, kde všechno k sobě perfektně pasuje,
  • cenovou nabídku a výpis materiálu zdarma,
  • pořádný dům z cihel,
  • příjemné bydlení s dobrými akustickými vlastnostmi a tepelnou akumulací.
Autor: RNDr. Jiří Hejhálek
Foto: Archiv firmy